E-health is gokken in het casino!

Begin juli ging het zorgpad verloskunde binnen het Amsterdam UMC live. Dit is een van de vier zorgpaden die deze zomer in gang werden gezet binnen de gebundelde Amsterdamse academische ziekenhuizen. De samenwerking tussen het VUmc en AMC, waarbij men de zorg over de Amstel probeert te verenigen, vroeg om goede afstemming. Om op beide locaties dezelfde zorg te leveren en dezelfde informatie beschikbaar te stellen voor de patiënt heeft het Amsterdam UMC zich optimaal ingezet. Hiervoor zijn er op meerdere onderdelen acties ondernomen. Een van deze onderdelen is de aansluiting met MediMapp.

MediMapp

MediMapp geeft inzicht in de gehele zwangerschap middels een overzichtelijke tijdlijn. Ouders kunnen hier vanaf het moment dat ze zich melden voor de zwangerschapscontroles of opname in het Amsterdam UMC tot nét na de bevalling en kraambed hun zwangerschapstraject inzien. Van voorbereidingen tot afspraken tot informatie. Per ‘halte’, of het nou een (poli)afspraak is of een algemene wekelijkse informatie halte, kunnen de ouders alvast (gedoseerde) informatie lezen en terugzoeken. Passende informatie wordt op deze manier vanzelf aangereikt, ouders hoeven niet meer zelf te Googelen.

Goede voorbereiding

“Voor de implementatie van MediMapp op beide locaties is er nauw samengewerkt tussen beide locaties. De afdeling verloskunde van het Amsterdam UMC was enorm goed voorbereid op het traject en heeft tijdens de implementatie alle informatievoorziening strak uitgewerkt. Hierdoor verliep het traject zeer voorspoedig. Ook hebben we al zeer positieve eerste reacties van de gebruikers binnen. Zij vinden het met name prettig dat afspraken direct zijn in te zien en er veel informatie bij vermeld staat welke beschikbaar is op het juiste moment”, aldus Job van Rimmelzwaan – projectmanager vanuit MediMapp.

Meerwaarde voor alle gebruikers

“Samenwerking met Soulve Innovations, ontwikkelaar van MediMapp was erg prettig. Zij speelden goed in op onze wensen bijvoorbeeld ten aanzien van het toepassen van de uitgerekende datum. Dit levert een absolute meerwaarde voor alle gebruikers. Reacties vanuit collega’s zijn ook positief. MediMapp past goed in onze werkprocessen en draagt bij aan goede informatievoorziening richting onze patiënten.” Mia Martens – Operational lead MediMapp Amsterdam UMC