Sinds vorig jaar maart maken patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) met de diagnose Borstkanker gebruik van MediMapp. Sindsdien is er gekeken naar de optimalisatie van het gebruik (de adoptie) van het zorgpad door aandacht te vestigen op het verbeteren van de betrokken processen, de toegankelijkheid en het gebruikersgemak voor zowel arts als patiënt. Er wordt immers gestreefd naar een zo hoog mogelijke adoptie.

De toegankelijkheid is geoptimaliseerd door een doorverwijzing vanuit het eigen patiëntenportaal (MijnAVL) naar MediMapp te realiseren. Daarnaast kunnen patiënten nu zelf besluiten MediMapp te gebruiken, en zijn ze niet meer afhankelijk van een zorgverlener die ze uitnodigt. Hierdoor hoeven patiënten niet telkens overal in- en uit te loggen. Dit vergrootte het gebruikersgemak en draagt daardoor bij aan het aantal inloggen onder de patiëntpopulatie.

De tweede optimalisatie is inmiddels ook succesvol doorgevoerd. Deze optimalisatie is gestart naar aanleiding van analyses van het patiëntgebruik. Hieruit bleek dat het gunstiger zou zijn om patiënten eerder in het proces kennis te laten maken met hun gepersonaliseerde zorgpad. Het zorgpad werd in eerste instantie toegankelijk voor patiënten zodra de hun diagnose door middel van een ICD-10 code geregistreerd was. De tijd tussen de registratie en de eerste afspraak waarbij de patiënt geïnformeerd word over MediMapp kon enkele dagen van elkaar verschillen. Door te zorgen dat patiënten inzage krijgen in informatie op basis van hun eerste afspraak, krijgen zij nu eerder toegang tot de app. Vervolgens wordt verdere informatie ingeladen zodra de ICD-10 code ook is geregistreerd. Doordat patiënten nu al eerder in het proces ‘engaged’ zijn, zijn zij eerder geneigd om later nogmaals in te loggen.

Bijzonder is dat het AVL voor deze oplossing niet de eigen procesinrichting hoefde aan te passen. Door middel van het goed analyseren van bestaande processen is er namelijk een oplossing bedacht die gebruikt maakte van de bestaande processen van de zorginstelling. Hierdoor wordt ook het gebruikersgemak voor de zorgverlener geoptimaliseerd.

De resultaten lieten vrijwel direct een aanzienlijk hogere adoptie zien. Het adoptie cijfer is hierdoor acht keer zo hoog.

Vanuit de evaluatie vragenlijst die patiënten invullen krijgen we terug dat patiënten rust, houvast en duidelijkheid ervaren door inzage in hun zorgpad en dat zij het goed kunnen gebruiken voor aanvullende informatie. Ook vinden zij het handig om herinnerd te worden aan afspraken.