Sinds afgelopen week staat het zorgpad autologe stamceltransplantatie live in het Radboudumc. De implementatie van het zorgpad vormde een bijzonder traject. Niet alleen is dit het 40e zorgpad dat inmiddels live staat in het Radboudumc, ook is er speciaal gekeken naar procesoptimalisatie rondom informatievoorziening voor de patiënt.

Autologe stamceltransplantatie vormt een ingrijpende gebeurtenis voor een patiënt. Met invoering van het zorgpad is er gekeken hoe de patiënt optimaal begeleid kon worden vóór, gedurende en na het traject. Hiervoor is het proces rondom informatievoorziening geoptimaliseerd en verhelderd.

Om alle haltes goed te kunnen herkennen zijn gedurende de modulering extra afspraakcodes aangemaakt. Hierdoor is de behandeling in ieder stadium goed te herkennen en kan de juiste informatie op het juiste moment aan de patiënt aangeleverd worden.

De komende tijd zal er vanuit zorgverleners en patiënten gekeken worden hoe het zorgpad nog meer geoptimaliseerd kan worden. Er zal onder andere worden gekeken of er nog meer leefregels toegevoegd kunnen worden en of de informatie compleet genoeg is.

Projectleider vanuit MediMapp Woutertje Mes: “Het was een bijzonder project. Doordat dit traject afwijkend was van overige zorgpaden, was het een mooie uitdaging. Ik denk dat we met z’n allen een mooi zorgpad hebben neer gezet.”