Samenwerking tussen MediMapp en klankbordgroep vanuit LUMC leidt tot

waardevolle optimalisatie labuitslagen weergave.

Co-creatiesessies tussen MediMapp en een klankbordgroep vanuit het LUMC hebben geleid tot verbetering van labuitslagen weergave. De weergave en het gebruikersgemak van labuitslagen zijn geoptimaliseerd vanuit het oogpunt van de gebruiker.

Door middel van gebruikersanalyses zijn er twee hoofddoelgroepen gedefinieerd. Patiëntgroep 1 bekijkt incidenteel labuitslagen vanuit de behoefte aan duidelijkheid in één oogopslag. Patiëntgroep 2 bekijkt met regelmaat labuitslagen en is al onderlegd met enige ervaringskennis. Zij kijken vanuit het doel een verloop van de uitslagen te kunnen inzien.

Het gebruik en het doel van beide patiëntgroepen verschillen dus in hoge mate van elkaar.

De uitdaging, maar vooral ook de toegevoegde waarde, zat in de mogelijkheden om de juiste context voor beide doelgroepen te creëren en bundelen. Daarnaast is er gezocht naar opties om gebruikers de meest relevante informatie te kunnen bieden door middel van zo min mogelijk clicks. De adoptieratio van een applicatie wordt namelijk niet alleen bepaald door behoeftes, maar ook door gebruikersvriendelijkheid. 

Labuitslagen diagram vrijstaand
Labuitslagen straat hand

 

Coen Stout (Business Analyst vanuit MediMapp) over het project:

“Het is fantastisch om samen met gebruikers te kunnen werken aan het verbeteren van een product met één doel in zicht: iets maken waar gebruikers echt wat aan hebben. Deze co-creatie is een mooie stap in de richting van wat ik zie als dé toekomst van productontwikkeling. Ik ben zeer dankbaar voor de goede inzet en samenwerking vanuit het LUMC, zonder hen was deze verbetering niet mogelijk geweest.”