Extra corona sectie binnen zorgpad verloskunde LUMC

Door de aanhoudende verspreiding van het coronavirus ontstaan er op de afdelingen van zorgorganisaties een heleboel extra vragen. Zo ook op de afdeling verloskunde. Samen met het LUMC  is er de afgelopen week gewerkt aan het digitaal opvangen van vragen in het bestaande verloskunde zorgpad.

Sinds deze week is er een aparte pagina met veelgestelde vragen toegevoegd. Op deze manier wordt een groot deel van de vragen en onzekerheden met betrekking tot COVID-19 opgevangen. Deze maand had het zorgpad verloskunde zo’n 240 gebruikers. Gebruikers kunnen onder ‘goede voorbereiding’ een link vinden naar de veelgestelde vragen omtrent corona en zwangerschap. Hierin staan vragen zoals: ‘Mogen mensen mij bezoeken als ik bevallen ben?’ en ‘Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?’, belangrijke informatie die je wilt weten wanneer je een kindje verwacht.

De extra sectie is ingericht om te voorzien in de grote informatiebehoefte. Geschat wordt dat ook het aantal telefoontjes naar zorgverleners zullen afnemen. Alle informatie wordt dagelijks up-to-date gehouden en tevens wordt er doorgelinkt naar de website van het RIVM. Momenteel wordt er gekeken naar overige mogelijkheden om zorgverleners zoveel mogelijk te ontzorgen.