MediMapp implementatie op afstand blijkt succesvol

30 tot 50% tijdwinst voor zorgverleners

De implementatie van een zorgpad duurt ongeveer acht weken en is een periode van intensief overleg en samenwerking. Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft MediMapp daarom haar implementatietraject aangepast, om daarmee zorgverleners te ontlasten. Met de nieuwe werkwijze gaat MediMapp gedurende de eerste zes weken van de implementatie zelfstandig aan de slag, zonder fysiek contact, zodat zorgverleners zich kunnen blijven focussen op hun dagelijkse zorgtaken. Dit scheelt zorgverleners 30 tot 50% tijd. De positieve feedback van zorginstellingen op deze nieuwe aanpak stroomt binnen en wellicht wordt hierdoor het implementatieproces voorgoed gewijzigd.

Slimme inzet van kennis
Door de implementatie van inmiddels meer dan 200 zorgpaden heeft MediMapp veel kennis paraat, zoals welke informatie op welke plek in het zorgpad moet komen te staan en in welke vorm deze het beste kan worden gecommuniceerd naar de patiënt. Deze kennis kan breed worden ingezet voor zowel nieuwe aandoeningen als reeds geïmplementeerde aandoeningen. “Waar zorgverleners hun weg moeten vinden in het ‘zorgpadproof’ maken van de informatie, weten de consultants uit het team met hun ervaring de gebundelde informatie uit brochures en websites direct goed te vertalen naar het juiste format voor de patiënt. Veel informatie bestaat uit grote lappen tekst, terwijl dit vaak gemakkelijk opgedeeld kan worden in veelgestelde vragen, leefstijladviezen en checklists”,  aldus Tymen Bijleveld, projectleider van MediMapp.

Nieuwe methode
Met enkel het verkrijgen van de ICD-10 code(s) kan MediMapp aan de slag: er wordt een structuuranalyse van het zorgpad gemaakt op basis van data uit het EPD en eventueel beschikbare protocollen. De reeds beschikbare informatie (van de website en waar mogelijk vanuit zorgpaden van andere ziekenhuizen) vertaalt MediMapp naar het zorgpad en bouwt zo een eerste ‘proof of concept’. De zorginstelling kan het resultaat gelijk in MediMapp beoordelen. Vanuit hier wordt gewerkt aan de opzet van het zorgpad: welke informatie kan nog worden aangevuld en welke verbeteringen in het proces kunnen er eventueel worden gedaan? Een groot verschil dus met de eerdere werkwijze, waarbij de informatiewaarde werd bepaald voordat de demo inzichtelijk was.

Expertise op de juiste plek
Het doel van de aangepaste werkwijze is om het implementeren voor de zorginstelling te versnellen. De optimalisatieslag doet MediMapp intern en wordt direct inzichtelijk voor de zorginstelling. Hierdoor hebben patiënten snel zicht op hun zorgtraject en hebben zorgverleners inzicht in de patiëntenstatus. Met als resultaat minder vragen en beter voorbereide patiënten. MediMapp ziet dat haar opgedane kennis nog meer benut kan worden en dat zorgverleners meer ondersteund kunnen worden. Zo benut MediMapp de door haar opgedane kennis en ervaring en zet deze om in de juiste informatie op de juiste plek. MediMapp verwacht door aanblijvend succes dan ook een blijvende verandering in aanpak.