MediTopp: Onze MediMapp partners inspireren de innovatieagenda 2020

Onze gemeenschappelijke zorg is volop in beweging, digitalisering is inmiddels een speerpunt geworden om beheersbaar te blijven. MediMapp geeft richting aan de digitalisering van de zorgverlening door patiënten en zorg dichter bij elkaar te brengen met haar oplossing voor de integratie van zorgpaden.

Omdat wij bij veel ziekenhuizen inhoudelijke gesprekken voeren over e-Health en de toepassing ervan, lopen wij regelmatig tegen nieuwe ideeën aan. Ons innovatieteam neemt deze ideeën mee en organiseert vanaf dit jaar samen met jullie een partner event waarin deze inspiratie wordt getransformeerd naar een innovatieagenda.
MediMapp stelt haar partners daarom graag in de gelegenheid deel te nemen aan ons innovatie event ‘MediTopp’ op 14 mei.

Alvast lichten we graag een tipje van de sluier op.

Onze development afdeling heeft samen met het MediMapp innovatieteam een formidabele stap voorwaarts gezet, wij zijn daarom in de gelegenheid om onze nieuwe Analytics module voor het eerst aan de zorgwereld te tonen tijdens deze MediTopp. Wij zijn trots op deze bijdrage en de inzichten die deze analytics module biedt op een optimale zorgvoorziening. MediMapp Analytics is een echte ‘game changer’ in het zorglandschap.

Wij kijken uit naar een innoverende middag.