Succesvolle pilot Analytics bij Radboudumc met ruim 50 zorgpaden

Succesvolle pilot Analytics bij Radboudumc met ruim 50 zorgpaden

Het Radboudumc en MediMapp werken sinds jaar en dag samen en intussen zijn er ruim 50 zorgpaden geïmplementeerd. Deze zorgpaden bieden artsen en verpleging inzicht in de ‘patiëntenreizen’ en op deze manier kunnen zij hen een persoonlijke beleving meegeven. 

Nu is het tijd voor een logische volgende stap. “Er zit namelijk nog een niveau boven de patiënten-laag in het ziekenhuis. Deze gaat niet over het individu, de patiënt, maar over de gehele patiëntenpopulatie”, aldus Arjan Buist, manager BI & Analytics in het Radboudumc.

In het Radboudumc zijn er inmiddels meer dan 50 zorgpaden ingericht, die sinds begin 2017 al door meer dan 12.000 patiënten zijn doorlopen. Al deze zorgpaden en patiënten zijn in MediMapp Analytics beschikbaar voor betere stuurinformatie. CMIO Guido van den Broek was initiator en opdrachtgever van de pilot. Binnen de pilot is er gefocust op circa tien zorgpaden die voor hoofd-hals oncologie zijn ingericht. Deze zorgpaden zijn onderzocht op compleetheid van de populatie en correctheid van de stuurinformatie. De resultaten van de validatie van data waren boven verwachting. Vaak is het moeilijk om complete en goede data te krijgen gezien vele uitzonderingen in registratie en interpretatie. De combinatie van EPD inrichting van Radboudumc met de zorgpaden van MediMapp zorgde voor een bijzonder hoge kwaliteit van stuurinformatie.

Arjan Buist: “Voor ons was het van belang dat we een goed beeld konden krijgen van de gehele populatie die bij ons een zorgpad doorloopt. Hoeveel procent hiervan heeft bijvoorbeeld een complicatie gehad, hoeveel procent is binnen de normtijd genezen, bij hoeveel procent heeft er een heropname plaatsgevonden, et cetera. Wanneer je naar deze statistieken kijkt krijg je een duidelijk beeld van de kwaliteit van de zorg. Dat maakt het een krachtig gereedschap om te sturen op kwaliteit. De juiste dingen goed doen en blijven doen, daar gaat het om.”

Één van de indicatoren die wordt gemeten in het Radboudumc is het plaatsvinden van een multi-disciplinair overleg voordat de patiënt behandeld wordt. Er is immers afgesproken dat dit altijd vooraf plaatsvindt. Daarnaast wordt dit gerapporteerd aan  centrale kwaliteitsregistraties zoals DICA en DHNA. Met MediMapp Analytics wordt dit elke ochtend klaargezet, zonder dat dit bij de BI-afdeling moet worden aangevraagd. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de doorlooptijd tussen een intake en de behandeling gesplitst naar behandelingstype, elke dag real-time inzichtelijk.

MediMapp Analytics is volgens Buist dé thermometer om de kwaliteit van een zorgpad te meten. Maar ook de manier om inzicht in de kosten te krijgen. Analytics ‘maakt de cirkel rond’: van zorgverleners naar zorgsysteem en van zorgsysteem naar een zorgpad binnen MediMapp. Vervolgens meet je de kwaliteit van de zorg én dus van het zorgpad en naar aanleiding van deze data ga je verder optimaliseren. 

Buist: “Op termijn gaat ieder ziekenhuis analytics gebruiken. Het is een Gouden Vondst; wellicht initieel niet als gouden vondst bedoeld, maar in feite is dit precíes wat je nodig hebt om al je zorgpaden op kwaliteit te borgen voor de lange termijn. Voordat ik MediMapp Analytics had moest ik, om BI rapporten te verkrijgen, naar een andere omgeving omschakelen. Echter maken zorgverleners waaronder artsen, reeds gebruik van MediMapp. Als je hieruit snel en eenvoudig statistieken kunt ‘toveren’ die er ook nog eens goed uitzien en prettig werken, dan zijn dat allemaal pluspunten die ons werk makkelijker en beter maken.”

Vincent Schot, CEO van Soulve Innovations: “Radboudumc is gewaardeerd koploper en ontwikkelpartner van MediMapp Analytics. Momenteel zijn nog 6 andere zorgorganisaties een samenwerking aangegaan met Analytics. Wij kijken uit naar een gezonde toekomst vol inzicht in de perfecte patiëntenreis. Hiervoor zijn we ook naar uitbreidingsmogelijkheden aan het kijken, onder andere met het Radboudumc.”

Interesse in MediMapp Analytics en eerdere aanvraag mogelijkheden gemist?

Schrijf je dan hieronder in.

We nemen zo snel mogelijk contact met je op om samen te kijken naar de mogelijkheden.

 

Equipe kiest voor digitale ontzorging in de keten

Equipe kiest voor digitale ontzorging in de keten

 

Met MediMapp biedt Equipe Zorgbedrijven de patiënt volledig overzicht over het doorlopen zorgpad en verbeteren ze de interactie met de patiënt door de zorgprocessen te personaliseren met informatie uit het EPD. Minder registratielast voor de zorgverlener maar meer inzicht, ook voor zorgverlener en manager, zijn de belangrijke neven resultaten.

De grootste winst door het werken met MediMapp is digitale ontzorging, legt Marco van der Broeck van Equipe uit, verantwoordelijk voor marketing en digitale transformatie.

“Dankzij MediMapp heeft de patiënt een integraal beeld van zijn zorgpad, inclusief alle applicaties die we nu al inzetten om onze zorg te meten en verbeteren. Alle onderliggende apps, het EPD, het platform Pulse, alles wordt geïntegreerd en geautomatiseerd in het ene MediMapp-platform.”

Het integrale beeld van het persoonlijke zorgpad kan iedere patiënt volgen via het web of een app. Volgens Van der Broeck maakt 85 procent van de patiënten reeds gebruik van de digitale kanalen van Equipe. Grote winst voor de patiënt dus. Maar ook voor de zorgverleners van Equipe, want MediMapp is meer dan een ‘patiënten tool’. MediMapp haalt continu informatie op uit aangesloten EPD´s en vertaalt dit volledig geautomatiseerd naar het zorgpad waardoor registratielast vermindert. Last but not at least biedt MediMapp inzicht in de processen, wat het verbeteren van processen en het voorkomen van ongewenste procesvariatie mogelijk maakt.

Maximale transparantie over geboden zorg

Van der Broeck: “Met Pulse vragen we patiënten periodiek naar de ervaren zorg en naar hun eigen herstelproces. De combinatie van Pulse en MediMapp biedt ons maximale transparantie over onze eigen zorg. Alle informatie die we eruit halen, geven we weer terug aan onze artsen. Zo optimaliseren we onze zorg continu.”

Een ander voordeel voor Equipe is dat MediMapp ook de in een keten geleverde zorg inzichtelijk maakt voor de patiënt. Als na de tweedelijnszorg eerstelijnszorg nodig is, begeleidt MediMapp de patiënt daar digitaal naartoe. Veel behandelingen bij Equipe zijn conservatief van aard.

“Onze medisch specialisten verrichten vaak dezelfde ingreep of behandeling. Ze worden daardoor alleen maar beter. Uit de diagnose in de tweede lijn blijkt vaak dat opereren niet nodig is, fysiotherapie en leefstijlinterventies in de eerste lijn wel. We loodsen de patiënt dus door de hele keten heen naar de juiste zorg.”
Marco van der Broeck, Equipe

Uniek aan Equipe is volgens Kees van Ooik (MediMapp) die keten van zorg. “Je kunt daardoor de zorg in de hele keten meten en is de basis voor Value Based Healthcare. Waar doen we het goed? Waar kan het beter? Waar zien we onnodige procesvariatie? Mooi aan Equipe is dat ze optimaliseren door minder zorgkosten te maken en goed op hun processen te letten, zonder in te boeten op de kwaliteit van hun zorg.”

Equipe zorgbedrijven is het een na grootste ZBC van Nederland, bestaande uit Xpert Clinic, Xpert Orthopedie, Helder Kliniek, HandtherapieNL, Velthuis Kliniek, Cosmedic en EVA kliniek.

Belangrijke patiëntenvoorlichting altijd automatisch in MediMapp

Belangrijke patiëntenvoorlichting altijd automatisch in MediMapp

MediMapp integreert met het cms van de website

MediMapp integreert met het content management systeem (cms) van je zorginstelling. Er ontstaat daardoor een herkenbaar beeld voor iedere patiënt. Op deze manier hoeft de communicatieafdeling van de zorgorganisatie niet op allerlei plekken informatie bij te werken, maar wordt deze real-time geupdate in MediMapp.

Waarom deze integratie?

Bij MediMapp werken wij vanuit het principe dat het systeem zoveel mogelijk gebruiksgemak oplevert. Het moet ervoor zorgen dat het gebruiksgemak optimaal is zonder inmenging of handmatige updates. Een van de zaken om dit voor elkaar te krijgen is door een koppeling te maken met bestaande processen en tools. Op deze manier creëer je één voordeur voor al je e-health en vergemakkelijk je de toegang voor alle patiënten.

Het bijhouden van up to date informatie kan voor een communicatie afdelingen van een zorgorganisatie veel tijd in beslag nemen. Doordat op veel verschillende plekken informatie moet worden bijgewerkt, kan foutgevoeligheid of dubbele informatie ontstaan.

MediMapp laat alleen informatie zien die voor die specifieke patiënt relevant is. Dus altijd de juiste informatie op het juiste moment voor iedere patiënt. Bijvoorbeeld, een niet-rokende patiënt ontvangt geen informatie over complicaties behorende bij roken.

MediMapp integreert met diverse soorten cms waaronder GX Software, Bitfactory en Drupal. De integratie met Kentico is onderweg.

Door MediMapp te integreren met je cms ontstaan de volgende voordelen:

 • Eenvoudig beheer doordat er vanuit één bronsysteem wordt gewerkt
 • Voorlichting personaliseren op basis van klinische parameters
 • Hogere therapietrouw en beter voorbereide en geïnformeerde patiënten 
 • Tijdbesparend voor zorginstellingen/communicatie afdelingen
 • Vermindert foutgevoeligheid en dubbele informatie, eenheid in communicatie naar patiënt
 • Lage beheerskosten en hoge patiënttevredenheid

De integratie met het cms van je zorgorganisatie is een kortlopend traject en geeft voordelen op de lange termijn.

Ook geïnteresseerd? Klik hier.

Terugblik MediTopp: hoogtepunten en behind the scenes

Terugblik MediTopp: hoogtepunten en behind the scenes

Op 14 mei vond de eerste partnerbijeenkomst van MediMapp plaats: de MediTopp. Gedurende deze middag werden onze klanten in de gelegenheid gesteld mee te praten over de toekomst van MediMapp en de ins and outs van het nieuwste product MediMapp Analytics te ervaren. Wij blikken terug op een enerverende en energieke middag! 

Het was de eerste keer dat de zorginstellingen die bij MediMapp zijn aangesloten elkaar spraken. Dit gebeurde in break-out sessies. Een gedurfde stap, maar met succes. De brainstormsessies hebben geleid tot interessante, verdere input voor MediMapp. MediMapp vindt het van groot belang dat deze input wordt gehoord.

Kijkje achter de schermen:

Niet alleen kregen MediMapp partners een live demo van MediMapp Analytics te zien, ook illustreerde Arjan Buist (manager BI & Analytics in het Radboudumc) zijn ervaringen en bevindingen van het product. Ook legde Arjan Buist uit hoe Analytics de bestaande Business Intelligence versterkt.

Bekijk onder aan dit bericht de presentatie van Arjan Buist

MediTopp behind the scenes (2)

MediMapp zal in de toekomst meerdere partner evenementen per jaar gaan organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten zal er voldoende ruimte zijn voor feedback vanuit onze partners en terugkoppeling op suggesties. Daarnaast zal MediMapp haar plannen en roadmaps bespreken en worden er sneak previews gepresenteerd van de allernieuwste opties en producten. 


De datum van de volgende MediTopp is al geprikt, deze zal plaatsvinden op 8 oktober. Wij zien ernaar uit iedereen dan op ons (nieuwe) kantoor te mogen verwelkomen.


Zet dus 8 oktober alvast in je agenda!

Liever de gehele MediMapp Analytics presentatie bekijken?

Vul hieronder je e-mail adres in en ontvang de unieke link!

7 zorgorganisaties starten met het nieuwe MediMapp Analytics

7 zorgorganisaties starten 
met het nieuwe MediMapp Analytics

Zeven zorgorganisaties gaan MediMapp Analytics verkennen om MediMapp ook in te zetten voor stuurinformatie. Voor 1 juli wordt Analytics ingericht voor een aantal bestaande MediMapp zorgpaden. Na 1 juli gaan deze zorgorganisaties deze zorgpaden dagelijks monitoren op kwaliteit en procesverbetering. Aanleiding voor deze start is de MediTopp, de door MediMapp georganiseerde bijeenkomst op 14 mei gericht op het professionaliseren van de zorg door digitale integratie van zorgoplossingen.

Tijdens deze online bijeenkomst voor de partners van MediMapp werd het nieuwste product Analytics gepresenteerd. Vanuit de partner gemeenschap werd direct de behoefte aan een gelaagd inzicht duidelijk. “Er is enorme behoefte om aan de hand van data onze zorg te verbeteren. Een duidelijke en laagdrempelige presentatie van deze data is hiervoor essentieel”, aldus een van de aanwezige partners. Onder andere Spaarne Gasthuis en Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben besloten om MediMapp Analytics als proef in te gaan zetten.

MediMapp Analytics: één werkelijkheid voor iedereen

MediMapp Analytics biedt in inzicht over meerdere zorgprocessen; het meten en weten van de zorg is het begin van een optimaal werkende doorloop van patiënten. Zorgverleners en -managers detecteren bijvoorbeeld op een eenvoudige manier hun dubbele en overbodige activiteiten. Hierdoor zijn zij in staat resultaten helder en inzichtelijk te maken met cijfers.

Het mes snijdt aan twee kanten

“Gedurende de start gaan we samen bepalen wat er wordt gemeten en over welke subpopulaties we willen meten. We kijken naar de zorgpaden die we hiervoor worden ingezet. Interessant zijn bijvoorbeeld de doorlooptijd tussen intake en behandeling of hoe vaak een heroperatie voorkomt. Op basis hiervan wordt het dashboard ingericht en start de analyse. Het mes snijdt als het ware aan twee kanten:

 • Je kunt afgesproken zorgprocessen naleven omdat je near time ziet wat er gebeurt en hier direct op kunt acteren,
  je kunt direct nagaan of je registratie in het EPD op orde is doordat je afwijkingen snel kunt herkennen.
 • “Je brengt het zorgproces en de daadwerkelijke zorg in lijn met elkaar, het klinkt logisch maar in de praktijk liggen deze nogal eens uit elkaar,” aldus Coen Stout, Business Analyst bij MediMapp.

De toegevoegde waarde voor de zorgmanager op een rij:

 • Integratie in het zorgproces
 • Near time inzicht in je processen, ‘one version of the truth’ / instant feedback
 • Makkelijk toevoegen van functionaliteit aan het EPD
 • Je kunt op patiëntnummer inzoomen. Hierdoor kun je uitschieters detecteren en kijken waar in het proces iets mis gaat, zoals bijvoorbeeld registratie.
 • Inzicht in data die normaal gesproken lastig te vinden is, zoals het aantal patiënten die jaarlijks een bepaald zorgpad doorlopen.
 • Integratie met eigen BI omgeving en datawarehouse

Pilot bij het Radboudumc

MediMapp heeft sinds begin dit jaar reeds een uitgebreide pilot doorlopen met het Radboudumc. Deze toonde al snel aan dat MediMapp Analytics bij uitstek de methode biedt om actuele stuurinformatie over populaties te tonen. De reacties hier waren zodanig enthousiast dat er plannen zijn gemaakt om dit uit te rollen naar andere zorginstellingen. Hiervoor is een blue print gemaakt op basis waarvan eenvoudig, met zowel HiX als Epic, een koppeling kan worden gemaakt.

Arjan Buist, manager BI & Analytics in het Radboudumc, is enthousiast: “Het mooie van Analytics is dat je instant feedback krijgt over de zorgpad-populatie. Je ontvangt actuele en relevante informatie die laagdrempelig is. Hierdoor heb je goed zicht op wat er gebeurt in de organisatie.” MediMapp voelde zich gesterkt door de toevoegingen van Arjan met zijn jarenlange Business Intelligence ervaring.

BI en MediMapp Analytics

MediMapp Analytics vormt een aanvulling door op detailniveau KPI’s toe te wijzen aan essentiële zorgprocessen. ‘MediMapp Analytics is een aanvulling op onze BI service voorziening. De data die ik ontvang uit MediMapp ontvang moet ik anders met heel veel moeite uit mijn bestaande applicaties halen. Maar in dat geval heb ik constant onderhoud van het procesmodel. In de nieuwe situatie is dit een aanvulling op de bestaande applicaties en wordt er een mooie basis gelegd om meer dingen te kunnen monitoren.” Aldus Arjan Buist, tijdens de MediTopp.

Coen Stout: “De zorg is een complex systeem en bestaat voor een groot deel uit menselijke aspecten. Dat is mooi, maar hierdoor kunnen ook verwarring en verschillende ‘waarheden’ ontstaan. Het mooie van Analytics is dat de processen en structuren op een simpele manier bloot worden gelegd. Complexe zaken in de zorg zijn cijfermatig vaak slecht te onderbouwen, met MediMapp Analytics geven wij het juiste inzicht”

Ook interesse in MediMapp Analytics?

Klik hier om meer te lezen, of schrijf je hieronder in en ontvang meer informatie.

screenshot-analytics