7 zorgorganisaties starten 
met het nieuwe MediMapp Analytics

Zeven zorgorganisaties gaan MediMapp Analytics verkennen om MediMapp ook in te zetten voor stuurinformatie. Voor 1 juli wordt Analytics ingericht voor een aantal bestaande MediMapp zorgpaden. Na 1 juli gaan deze zorgorganisaties deze zorgpaden dagelijks monitoren op kwaliteit en procesverbetering. Aanleiding voor deze start is de MediTopp, de door MediMapp georganiseerde bijeenkomst op 14 mei gericht op het professionaliseren van de zorg door digitale integratie van zorgoplossingen.

Tijdens deze online bijeenkomst voor de partners van MediMapp werd het nieuwste product Analytics gepresenteerd. Vanuit de partner gemeenschap werd direct de behoefte aan een gelaagd inzicht duidelijk. “Er is enorme behoefte om aan de hand van data onze zorg te verbeteren. Een duidelijke en laagdrempelige presentatie van deze data is hiervoor essentieel”, aldus een van de aanwezige partners. Onder andere Spaarne Gasthuis en Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben besloten om MediMapp Analytics als proef in te gaan zetten.

MediMapp Analytics: één werkelijkheid voor iedereen

MediMapp Analytics biedt in inzicht over meerdere zorgprocessen; het meten en weten van de zorg is het begin van een optimaal werkende doorloop van patiënten. Zorgverleners en -managers detecteren bijvoorbeeld op een eenvoudige manier hun dubbele en overbodige activiteiten. Hierdoor zijn zij in staat resultaten helder en inzichtelijk te maken met cijfers.

Het mes snijdt aan twee kanten

“Gedurende de start gaan we samen bepalen wat er wordt gemeten en over welke subpopulaties we willen meten. We kijken naar de zorgpaden die we hiervoor worden ingezet. Interessant zijn bijvoorbeeld de doorlooptijd tussen intake en behandeling of hoe vaak een heroperatie voorkomt. Op basis hiervan wordt het dashboard ingericht en start de analyse. Het mes snijdt als het ware aan twee kanten:

  • Je kunt afgesproken zorgprocessen naleven omdat je near time ziet wat er gebeurt en hier direct op kunt acteren,
    je kunt direct nagaan of je registratie in het EPD op orde is doordat je afwijkingen snel kunt herkennen.
  • “Je brengt het zorgproces en de daadwerkelijke zorg in lijn met elkaar, het klinkt logisch maar in de praktijk liggen deze nogal eens uit elkaar,” aldus Coen Stout, Business Analyst bij MediMapp.

De toegevoegde waarde voor de zorgmanager op een rij:

  • Integratie in het zorgproces
  • Near time inzicht in je processen, ‘one version of the truth’ / instant feedback
  • Makkelijk toevoegen van functionaliteit aan het EPD
  • Je kunt op patiëntnummer inzoomen. Hierdoor kun je uitschieters detecteren en kijken waar in het proces iets mis gaat, zoals bijvoorbeeld registratie.
  • Inzicht in data die normaal gesproken lastig te vinden is, zoals het aantal patiënten die jaarlijks een bepaald zorgpad doorlopen.
  • Integratie met eigen BI omgeving en datawarehouse

Pilot bij het Radboudumc

MediMapp heeft sinds begin dit jaar reeds een uitgebreide pilot doorlopen met het Radboudumc. Deze toonde al snel aan dat MediMapp Analytics bij uitstek de methode biedt om actuele stuurinformatie over populaties te tonen. De reacties hier waren zodanig enthousiast dat er plannen zijn gemaakt om dit uit te rollen naar andere zorginstellingen. Hiervoor is een blue print gemaakt op basis waarvan eenvoudig, met zowel HiX als Epic, een koppeling kan worden gemaakt.

Arjan Buist, manager BI & Analytics in het Radboudumc, is enthousiast: “Het mooie van Analytics is dat je instant feedback krijgt over de zorgpad-populatie. Je ontvangt actuele en relevante informatie die laagdrempelig is. Hierdoor heb je goed zicht op wat er gebeurt in de organisatie.” MediMapp voelde zich gesterkt door de toevoegingen van Arjan met zijn jarenlange Business Intelligence ervaring.

BI en MediMapp Analytics

MediMapp Analytics vormt een aanvulling door op detailniveau KPI’s toe te wijzen aan essentiële zorgprocessen. ‘MediMapp Analytics is een aanvulling op onze BI service voorziening. De data die ik ontvang uit MediMapp ontvang moet ik anders met heel veel moeite uit mijn bestaande applicaties halen. Maar in dat geval heb ik constant onderhoud van het procesmodel. In de nieuwe situatie is dit een aanvulling op de bestaande applicaties en wordt er een mooie basis gelegd om meer dingen te kunnen monitoren.” Aldus Arjan Buist, tijdens de MediTopp.

Coen Stout: “De zorg is een complex systeem en bestaat voor een groot deel uit menselijke aspecten. Dat is mooi, maar hierdoor kunnen ook verwarring en verschillende ‘waarheden’ ontstaan. Het mooie van Analytics is dat de processen en structuren op een simpele manier bloot worden gelegd. Complexe zaken in de zorg zijn cijfermatig vaak slecht te onderbouwen, met MediMapp Analytics geven wij het juiste inzicht”

Ook interesse in MediMapp Analytics?

Klik hier om meer te lezen, of schrijf je hieronder in en ontvang meer informatie.

screenshot-analytics