Equipe kiest voor digitale ontzorging in de keten

 

Met MediMapp biedt Equipe Zorgbedrijven de patiënt volledig overzicht over het doorlopen zorgpad en verbeteren ze de interactie met de patiënt door de zorgprocessen te personaliseren met informatie uit het EPD. Minder registratielast voor de zorgverlener maar meer inzicht, ook voor zorgverlener en manager, zijn de belangrijke neven resultaten.

De grootste winst door het werken met MediMapp is digitale ontzorging, legt Marco van der Broeck van Equipe uit, verantwoordelijk voor marketing en digitale transformatie.

“Dankzij MediMapp heeft de patiënt een integraal beeld van zijn zorgpad, inclusief alle applicaties die we nu al inzetten om onze zorg te meten en verbeteren. Alle onderliggende apps, het EPD, het platform Pulse, alles wordt geïntegreerd en geautomatiseerd in het ene MediMapp-platform.”

Het integrale beeld van het persoonlijke zorgpad kan iedere patiënt volgen via het web of een app. Volgens Van der Broeck maakt 85 procent van de patiënten reeds gebruik van de digitale kanalen van Equipe. Grote winst voor de patiënt dus. Maar ook voor de zorgverleners van Equipe, want MediMapp is meer dan een ‘patiënten tool’. MediMapp haalt continu informatie op uit aangesloten EPD´s en vertaalt dit volledig geautomatiseerd naar het zorgpad waardoor registratielast vermindert. Last but not at least biedt MediMapp inzicht in de processen, wat het verbeteren van processen en het voorkomen van ongewenste procesvariatie mogelijk maakt.

Maximale transparantie over geboden zorg

Van der Broeck: “Met Pulse vragen we patiënten periodiek naar de ervaren zorg en naar hun eigen herstelproces. De combinatie van Pulse en MediMapp biedt ons maximale transparantie over onze eigen zorg. Alle informatie die we eruit halen, geven we weer terug aan onze artsen. Zo optimaliseren we onze zorg continu.”

Een ander voordeel voor Equipe is dat MediMapp ook de in een keten geleverde zorg inzichtelijk maakt voor de patiënt. Als na de tweedelijnszorg eerstelijnszorg nodig is, begeleidt MediMapp de patiënt daar digitaal naartoe. Veel behandelingen bij Equipe zijn conservatief van aard.

“Onze medisch specialisten verrichten vaak dezelfde ingreep of behandeling. Ze worden daardoor alleen maar beter. Uit de diagnose in de tweede lijn blijkt vaak dat opereren niet nodig is, fysiotherapie en leefstijlinterventies in de eerste lijn wel. We loodsen de patiënt dus door de hele keten heen naar de juiste zorg.”
Marco van der Broeck, Equipe

Uniek aan Equipe is volgens Kees van Ooik (MediMapp) die keten van zorg. “Je kunt daardoor de zorg in de hele keten meten en is de basis voor Value Based Healthcare. Waar doen we het goed? Waar kan het beter? Waar zien we onnodige procesvariatie? Mooi aan Equipe is dat ze optimaliseren door minder zorgkosten te maken en goed op hun processen te letten, zonder in te boeten op de kwaliteit van hun zorg.”

Equipe zorgbedrijven is het een na grootste ZBC van Nederland, bestaande uit Xpert Clinic, Xpert Orthopedie, Helder Kliniek, HandtherapieNL, Velthuis Kliniek, Cosmedic en EVA kliniek.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *