Succesvolle pilot Analytics bij Radboudumc met ruim 50 zorgpaden

Het Radboudumc en MediMapp werken sinds jaar en dag samen en intussen zijn er ruim 50 zorgpaden geïmplementeerd. Deze zorgpaden bieden artsen en verpleging inzicht in de ‘patiëntenreizen’ en op deze manier kunnen zij hen een persoonlijke beleving meegeven. 

Nu is het tijd voor een logische volgende stap. “Er zit namelijk nog een niveau boven de patiënten-laag in het ziekenhuis. Deze gaat niet over het individu, de patiënt, maar over de gehele patiëntenpopulatie”, aldus Arjan Buist, manager BI & Analytics in het Radboudumc.

In het Radboudumc zijn er inmiddels meer dan 50 zorgpaden ingericht, die sinds begin 2017 al door meer dan 12.000 patiënten zijn doorlopen. Al deze zorgpaden en patiënten zijn in MediMapp Analytics beschikbaar voor betere stuurinformatie. CMIO Guido van den Broek was initiator en opdrachtgever van de pilot. Binnen de pilot is er gefocust op circa tien zorgpaden die voor hoofd-hals oncologie zijn ingericht. Deze zorgpaden zijn onderzocht op compleetheid van de populatie en correctheid van de stuurinformatie. De resultaten van de validatie van data waren boven verwachting. Vaak is het moeilijk om complete en goede data te krijgen gezien vele uitzonderingen in registratie en interpretatie. De combinatie van EPD inrichting van Radboudumc met de zorgpaden van MediMapp zorgde voor een bijzonder hoge kwaliteit van stuurinformatie.

Arjan Buist: “Voor ons was het van belang dat we een goed beeld konden krijgen van de gehele populatie die bij ons een zorgpad doorloopt. Hoeveel procent hiervan heeft bijvoorbeeld een complicatie gehad, hoeveel procent is binnen de normtijd genezen, bij hoeveel procent heeft er een heropname plaatsgevonden, et cetera. Wanneer je naar deze statistieken kijkt krijg je een duidelijk beeld van de kwaliteit van de zorg. Dat maakt het een krachtig gereedschap om te sturen op kwaliteit. De juiste dingen goed doen en blijven doen, daar gaat het om.”

Één van de indicatoren die wordt gemeten in het Radboudumc is het plaatsvinden van een multi-disciplinair overleg voordat de patiënt behandeld wordt. Er is immers afgesproken dat dit altijd vooraf plaatsvindt. Daarnaast wordt dit gerapporteerd aan  centrale kwaliteitsregistraties zoals DICA en DHNA. Met MediMapp Analytics wordt dit elke ochtend klaargezet, zonder dat dit bij de BI-afdeling moet worden aangevraagd. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de doorlooptijd tussen een intake en de behandeling gesplitst naar behandelingstype, elke dag real-time inzichtelijk.

MediMapp Analytics is volgens Buist dé thermometer om de kwaliteit van een zorgpad te meten. Maar ook de manier om inzicht in de kosten te krijgen. Analytics ‘maakt de cirkel rond’: van zorgverleners naar zorgsysteem en van zorgsysteem naar een zorgpad binnen MediMapp. Vervolgens meet je de kwaliteit van de zorg én dus van het zorgpad en naar aanleiding van deze data ga je verder optimaliseren. 

Buist: “Op termijn gaat ieder ziekenhuis analytics gebruiken. Het is een Gouden Vondst; wellicht initieel niet als gouden vondst bedoeld, maar in feite is dit precíes wat je nodig hebt om al je zorgpaden op kwaliteit te borgen voor de lange termijn. Voordat ik MediMapp Analytics had moest ik, om BI rapporten te verkrijgen, naar een andere omgeving omschakelen. Echter maken zorgverleners waaronder artsen, reeds gebruik van MediMapp. Als je hieruit snel en eenvoudig statistieken kunt ‘toveren’ die er ook nog eens goed uitzien en prettig werken, dan zijn dat allemaal pluspunten die ons werk makkelijker en beter maken.”

Vincent Schot, CEO van Soulve Innovations: “Radboudumc is gewaardeerd koploper en ontwikkelpartner van MediMapp Analytics. Momenteel zijn nog 6 andere zorgorganisaties een samenwerking aangegaan met Analytics. Wij kijken uit naar een gezonde toekomst vol inzicht in de perfecte patiëntenreis. Hiervoor zijn we ook naar uitbreidingsmogelijkheden aan het kijken, onder andere met het Radboudumc.”

Interesse in MediMapp Analytics en eerdere aanvraag mogelijkheden gemist?

Schrijf je dan hieronder in.

We nemen zo snel mogelijk contact met je op om samen te kijken naar de mogelijkheden.