Primeur: Roadmap MediMapp 2020 bekend

MediMapp is continu bezig met het doorontwikkelen van het online platform. Om dit samen met onze klanten te verwezenlijken is er vanaf begin dit jaar hard gewerkt aan een roadmap.

Tijdens de MediTopp is tevens voor deze roadmap input vanuit onze partners opgevraagd. In break-out sessies is er onder andere gesproken over de wensen en toekomst ideeën vanuit klanten. Hieruit is een roadmap uit voortgevloeid die hierbij graag gedeeld wordt met onze partners.

 

Dit is de eerste keer dat Soulve Innovations de roadmap van MediMapp op deze manier transparant maakt en deelt met de partners van MediMapp. Het is de intentie om dit op frequente basis te gaan doen. Het MediMapp team hoort altijd graag nieuwe ideeën die nog niet op de roadmap staan.

 

 

Roadmap 2020

 

De MediMapp roadmap 2020 is opgedeeld in drie thema’s: Duurzame Integraties, Self Service en Volledige Zorgpaden. Tijdens de sessies uit de MediTopp kwam naar voren dat dit de drie belangrijkste thema’s voor onze partners vormden en om deze reden  vormen deze de basis van de Roadmap 2020. De drie thema’s doorlopen drie fases: Q3, Q4 en Q12021. Bij het indelen van de roadmap is er zoveel mogelijk gekeken naar de wensen van de zorgorganisaties waar MediMapp mee samen werkt, evenals de mogelijkheden en toekomstvisie vanuit MediMapp.

Damirka Surkalovic, Product Manager MediMapp:

“De roadmap is zowel een communicatiemiddel voor ons intern maar ook met de klanten. In eerste instantie delen we onze plannen, die reeds gebaseerd zijn op wensen van onze klanten. Vervolgens willen we zorgen dat dit helder gecommuniceerd wordt met de MediMapp partners, zodat het gesprek open blijft. De roadmap is niet bedoeld als een gegarandeerde planning, maar eerder biedt het een indicatie van de toekomstplannen van MediMapp, waarin wij telkens input vanuit gebruikers meenemen.”

Volledige Zorgpaden

Op verzoek van onze MediMapp partners zal MediMapp zich bezig gaan houden met de inrichting van volledige zorgpaden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Dossier Pagina en de Navigatie Widget. MediMapp gaat ervoor zorgen dat de pagina’s van het medisch dossier meer centraal in de applicatie worden geplaatst, waardoor deze toegankelijker worden. Met de Navigatie Widget kan de gebruiker in de toekomst met één klik vanaf een halte of een pagina navigeren naar een andere pagina in MediMapp. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van een vraag aan de apotheker (middels een e-consult) vanaf de medicatie pagina of het bekijken van een röntgenfoto vanaf de halte CT-scan. De configuratie van deze Navigatie Widgets kan worden aangevraagd bij Soulve Innovations.

 

Duurzame integraties

MediMapp zal gaan werken aan de generieke broker architectuur. Aangezien MediMapp met steeds meer verschillende EPD systemen intergreert (ChipSoft, Epic, TIMEFF, SAP, etc.), wordt deze architectuur gegeneraliseerd. Dit wordt gedaan door de technische architectuur van data-uitwisseling (MediMapp brokers) hierop voor te bereiden. Dit zal zorgen voor nog meer efficiëntie en schaalbaarheid in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. 

Tevens kwam tijdens de MediTopp en meerdere gesprekken met eindgebruikers naar voren dat Duurzame Integraties een belangrijk onderdeel van de Roadmap kunnen vormen. Meerdere zorgorganisaties hebben bijvoorbeeld aangegeven of monitoring en het beheer van EPD codes in de roadmap konden worden opgenomen. De reden hiervoor is dat het functioneren van MediMapp sterk afhankelijk is van EPD codes. Deze codes wijzigen constant. Dit moet ook bijgewerkt worden in MediMapp. Dankzij automatische monitoring wordt inzichtelijk welke codes nog niet in MediMapp staan. In de eerste oplevering van deze monitoring zal MediMapp zich focussen op afspraakcodes. Dit staat gepland gedurende Q4. 

Surkalovic:

“Het is mooi om te zien dat we de wensen van onze klanten hebben kunnen samensmelten met de toekomstplannen vanuit MediMapp.”

Self Service

Bij MediMapp wordt succes voor een groot deel gemeten aan de hand van adoptie. Als patiënten MediMapp gebruiken, kan er impact gemaakt worden. Daarom wil MediMapp hier een duidelijk en real-time dashboard voor maken; per zorgpad en voor de hele zorginstelling. Ook vanuit zorgorganisaties was er veel vraag naar een adoptie dashboard. Gedurende Q4 zal er onder andere gewerkt worden aan het bouwen van dit dashboard. 

Ook zal er worden gewerkt aan het vergroten van content in eigen beheer van zorgorganisaties. Om de content in MediMapp up-to-date te houden, krijgen zorginstellingen de mogelijkheid om deze content zelf te beheren. In fase 1 zal dit waarschijnlijk gaan om zaken zoals artikelen, goede voorbereiding, veelgestelde vragen, leefregels, zorgverleners en locaties. dit gaat om fase 1 omdat het best een groot onderwerp is.

Surkalovic:

“In de toekomst willen we graag nog meer stappen zetten wat partnerschap met onze zorgorganisaties betreft. Binnen een jaar moeten er altijd keuzes gemaakt worden wat we zullen gaan bouwen en het is belangrijk dat wij deze keuzes zoveel mogelijk samen met onze partners maken. Ook willen we de transparantie vergroten, niet aleen tussen ons en onze klanten, maar ook tussen onze klanten onderling. Door regelmatig samen te komen ontvangen wij ontzettend veel waardevolle informatie, is er voor iedereen duidelijk waarom sommige keuzes worden gemaakt en ontstaat er helderheid over de toekomstplannen van MediMapp.”

MediMapp zal in de toekomst meerdere partner evenementen per jaar gaan organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten zal er voldoende ruimte zijn voor feedback vanuit onze partners en terugkoppeling op suggesties. Zo zal MediMapp ook in de tweede helft van 2020 een nieuwe MediTopp organiseren, waarin onder andere input voor de volgende roadmap wordt besproken. De datum hiervan is al geprikt, deze zal plaatsvinden op 8 oktober. Het MediMapp team ziet ernaar uit iedereen dan op het nieuwe kantoor te mogen verwelkomen. Daarnaast zullen er sneak previews gepresenteerd van de allernieuwste opties en producten.

Schrijf je hier in voor de MediTopp 2020

Schrijf je hier in voor de MediTopp 2020 op 8 oktober!