Hoogste tijd voor minder administratieve lasten zorgverlener

Hoogste tijd voor minder administratieve lasten zorgverlener

Een e-healthapplicatie heeft niet altijd een goede naam, omdat het vaak extra werk betekent voor de zorgverlener. Dat horen we vaak bij MediMapp. In dit interview vertelt Simon de Waal waarom MediMapp juist géén extra werk met zich meebrengt voor zorgverleners.

Simon de Waal

Simon de Waal is al 6 jaar betrokken bij MediMapp en als productspecialist, maar ook vanwege zijn ervaring, ondersteunend aan sales en implementaties van MediMapp. Omdat Simon al een tijdje meeloopt en veel gesprekken met (potentiële) klanten heeft gevoerd, is hij bij uitstek degene die goed kan vertellen welke vragen hij vaak krijgt. 

Simon de Waal
Product Owner bij MediMapp

De juiste informatie op het juiste moment

Om met de deur in huis te vallen: heb je als zorgverlener meer administratieve last door MediMapp?

Simon: “Nee, juist minder. Door MediMapp wordt de zorgverlener, maar ook de doktersassistent en de telefoniste, ontlast. Voor de patiënt is MediMapp een app met overzicht van het gepersonaliseerde zorgpad, verbeeld als een digitale reisgids, met bij iedere ‘halte’ inzicht in relevante informatie. Voor de zorgverlener is MediMapp een scherm in een ander scherm: het epd. Je hoeft niet méér te klikken dan voorheen, niet méér data in te voeren, maar je hebt wel overzicht en inzicht.”

MediMapp binnen het epd

"Stel je het epd voor als een auto en MediMapp als de routeplanner die je naadloos naar je bestemming rijdt en je onderweg vertelt wat het weer tijdens de rit is en waar je wat kunt eten"

Maar MediMapp is wél een e-healthapplicatie?

Simon: “MediMapp is inderdaad een e-healthapplicatie: het maakt de gezondheidszorg voor de patiënt toegankelijk door het toepassen van technologie. MediMapp legt als het ware een laag over het epd en haalt precies die informatie eruit die je als zorgaanbieder noodzakelijk acht voor de patiënt. Dat gebeurt real-time. Stel je het epd voor als een auto en MediMapp als de routeplanner die je naadloos naar je bestemming rijdt en je onderweg vertelt wat het weer tijdens de rit is en waar je wat kunt eten. MediMapp, de digi-reisgids, heeft allerlei informatie nodig van de auto en omgevingsfactoren om de beste route te tonen en je als chauffeur goed voor te bereiden op de reis, zonder wat aan de auto, het epd, te veranderen.”

 

MediMapp biedt overzicht en inzicht, zeg je, daarvan wil ik meer weten, want is dat alleen voor de patiënt?

Simon: “In het begin was MediMapp alleen een digi-reisgids voor de patiënt. Toen kwamen verschillende dokters met de vraag naar ook zo’n overzicht van het zorgtraject van de patiënt. Patiënten hadden een beter overzicht dan de dokter met alleen het epd. Voorheen moesten dokters zelf de voorgeschiedenis, afspraken bij collega’s, etc. allemaal bij elkaar zoeken in het epd. Nu hebben ze al die informatie zelf in hun MediMapp.”

 

Is MediMapp een soort digitale folder?

Simon: “Zo werden we in het begin nog gezien. Als een leuke, moderne vorm van informatievoorziening. Het leek dus voornamelijk een extra service voor de patiënt. Maar MediMapp is zoveel meer. Voor iedere patiënt ziet zijn dashboard er weer anders uit. Het is een gepersonaliseerde digitale reisgids waar bijvoorbeeld andere e-healthtoepassingen naadloos in kunnen opgaan, en precies op het moment dat het opportuun is, worden getoond. Een vragenlijst naar medicijngebruik bijvoorbeeld, moet niet alleen aan het begin van een traject ingevuld worden, maar ook weer voor een eventuele operatie. Het is dus essentieel om die op het juiste moment aan te bieden. Dat is in MediMapp vanzelfsprekend. Ook hiermee ontlast MediMapp de zorgverlener.”

"Dokters kunnen op hun beurt beter doen waarvoor ze zijn opgeleid: goede zorg bieden. Ze hoeven niet steeds de basis uit te leggen."

Dat zei je eerder ook. Wat bedoel je verder met ‘de zorgverlener wordt met MediMapp ontlast’?

Simon: “Patiënten vinden via MediMapp zelf antwoorden op basisvragen en nemen alvast de nodige informatie door. Informatie over welke behandelingen er mogelijk zijn, bijvoorbeeld, of mogelijke complicaties. Tijdens het spreekuur met de dokter stelt de patiënt vervolgens gerichtere vragen dan voorheen. Bijvoorbeeld naar de kans dat hem zo’n complicatie zal overkomen. Dokters kunnen op hun beurt beter doen waarvoor ze zijn opgeleid: goede zorg bieden. Ze hoeven niet steeds de basis uit te leggen.”

 

Gebeurt dat in de praktijk ook echt?

Simon: “Jazeker, daar is inmiddels ook het nodige onderzoek naar gedaan. Uit eigen onderzoek kunnen we staven dat meer dan 70 procent van de patiënten MediMapp actief gebruikt. Dat is heel hoog voor een e-healthapplicatie. Daarnaast laat internationaal onderzoek het verschil zien in patiëntengedrag of je een e-healthapplicatie inzet of een papieren informatiebron. Het percentage patiënten dat zich met een digitale applicatie goed voorbereidde op een colonoscopie was significant hoger: ruim 10 procent. Dat betekende dat een kostenreductie van 10 procent gerealiseerd werd omdat een tweede colonoscopie niet nodig is als mensen eerst hun darmen erop voorbereiden. Een enorme besparing en minder leed voor de patiënten.”

Bron: Use of smartphone applications to improve quality of bowel preparation for colonoscopy: a systematic review and meta-analysis (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6338550/)

Wat wil dat dus zeggen?

Simon“Applicaties die de zorg toegankelijker maken en bovendien gepersonaliseerd zijn, hebben grote meerwaarde. Patiënten krijgen alleen de informatie die past bij hun strikt persoonlijke zorgpad. Ze worden niet overvoerd met allerlei generieke informatie. Ze hebben met die digi-reisgids bovendien precies inzicht in wat ze op welke dag, bijvoorbeeld als voorbereiding op een operatie, moeten doen. Daar kan een papieren overzicht nooit tegenop. Evenmin kan een gesproken uitleg van de dokter of assistent daar tegenop. Je onthoudt dat allemaal niet. Dat is een van de frustraties van dokters: dat patiënten onmogelijk alles kunnen onthouden wat ze in de spreekkamer verteld wordt en de folder vervolgens te generiek of te moeilijk is. Een digi-reisgids als MediMapp ondervangt dat allemaal.”

 

In welk opzicht zorgt MediMapp ervoor dat ook doktersassistenten worden ontlast?

Simon: “Dankzij MediMapp krijgen doktersassistenten veel minder telefoontjes. Patiënten kunnen immers alle informatie over afspraken, voorbereiding, wat ze moeten meenemen, waar ze zich moeten melden, etc., in MediMapp vinden.”

 

Je vertelt het allemaal alsof er alleen maar voordelen zijn …

Simon“En dit is nog maar het halve verhaal. Een mooie bijvangst is dat tijdens de analyse van de zorgpaden en de implementatie van MediMapp vaak blijkt dat dokters blinde vlekken hebben in hun eigen zorgproces. Het is dus ook een analysetool om processen te verbeteren. Maar daarover vertel ik graag een volgende keer.”

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Zelfstandige implementatie van zorgpaden binnen 8 weken

Zelfstandige implementatie vanuit MediMapp binnen 8 weken

Sinds 20 juli staat het zorgpad gliomen live in het LUMC. Hierin zijn drie behandelingen voor hersentumoren opgenomen; chemotherapie, radiotherapie en de combinatie van beiden. Het zorgpad bevat onder andere informatie over het behandeltraject, medicatie gebruik en eventuele bijwerkingen of risico’s van de behandeling.

De juiste informatie op het juiste moment

Door een goed ingericht zorgpad zijn patiënten goed geïnformeerd vóór, tijdens en na hun behandeling. Dankzij een MediMapp zorgpad krijgen patiënten precies die informatie die voor iedere afspraak in het ziekenhuis nodig is, inclusief een eventuele vragenlijst of andere e-health module. Kortom, alle informatie wordt op het juiste moment aangeboden. Hierdoor ontstaan de volgende voordelen voor de patiënt:

  • Eén voordeur voor alle e-health en medische gegevens/dossier
  • Alle afspraken in een intuïtieve tijdlijn, alle informatie op het juiste moment
  • Integratie met alle andere e-health tools

Omdat alle randzaken al door MediMapp zijn verstrekt, heeft de zorgverlener samen met zijn/haar patiënt een efficiënt spreekuur. Zo heeft iedereen in iedere fase van het zorgproces inzicht en overzicht. Voor zorgverleners ontstaan hierdoor onder andere de volgende voordelen:

  • Goed voorbereide patiënten tijdens het spreekuur/behandeling
  • Compleet geïntegreerd met het EPD van de zorgorganisatie
  • Integratie met alle andere e-health tools
Voorbeeld zorgpad MediMapp

Zelfstandige implementatie vanuit MediMapp

Om zorgverleners zoveel mogelijk te ontlasten, met name ook in tijden van COVID-19, heeft MediMapp het zorgtraject zo zelfstandig mogelijk opgezet. Door optimaal gebruik te maken van bestaande informatie uit brochures en de website is er een analyse van het zorgpad gemaakt. Deze is vervolgens gecontroleerd en aangepast middels feedback van de betrokken zorgverleners. Door enkel noodzakelijk contact op afstand in te plannen, zijn zorgverleners zoveel mogelijk ontzorgt.

Implementatie binnen 8 weken

Binnen 8 weken konden patiënten gebruik maken van de applicatie. Niet alleen patiënten hebben baat bij een betere voorbereiding en expectation management, ook zorgverleners merken hier de voordelen van. Door o.a. veelgestelde vragen van patienten voor de poli op te vangen middels de app en een beter verwachtingspatroon van patiënten, kunnen spreekuren efficiënter worden ingedeeld.

"Alina Vennes (consultant bij MediMapp): “Er is samengewerkt met een kleine groep vanuit het LUMC, dit hebben wij met name op afstand gedaan vanwege COVID-19. Door met een kleine groep te werken kon er snel en efficiënt samen worden gewerkt, wat ik als prettig heb ervaren. Momenteel wordt er patiënten informatie verzameld om deze te kunnen verwerken in feedback sessies. We zijn erg benieuwd naar de resultaten."

Alina Vennes

Consultant bij MediMapp

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.