HBR: “Het EPD aansturen vanuit intelligente zorgplannen is de toekomst”

HBR: "Het EPD aansturen vanuit intelligente zorgplannen is de toekomst"

E-health-expert John Glaser in Harvard Business Review

Voor we het goed en wel door hadden, zaten we middenin de tweede golf van COVID-19. De gezondheidszorg staat gigantisch onder druk met grote maatschappelijke gevolgen. Volgens e-health-expert John Glaser legt COVID-19 bloot wat we al veel langer weten: het is noodzakelijk dat we de zorg vergaand digitaliseren. Met het huidige EPD als cruciale basis, betoogt Glaser dat een extra, intelligente laag met procesmatige functionaliteiten een flinke impuls aan de zorg kan geven. Wat houdt dat in en wat betekent dat voor dokter, patiënten en ziekenhuizen?

In ‘It’s Time for a New Kind of Electronic Health Record’ analyseert Glaser (HBR, 12 juni 2020) dat de huidige generatie EPD’s goed zijn in het vastleggen van medische data en de zorgverlener functioneel ondersteunen bij het doorlopen van het zorgpad van de patiënt. Glaser, docent aan de Universiteit van Pennsylvania en voormalig CIO bij een ziekenhuisconsortium en CEO bij de Healthcare divisie van Siemens: “We will always need medical record documentation and transaction capabilities.”

Echter, de wereld verandert in hoog tempo. COVID-19 vergroot een belangrijke ontwikkeling uit: zorgverleners worden overvoerd met een enorme hoeveelheid informatie (data). “Between tracking outbreaks, staying abreast of the latest information on effective treatments and vaccine development, keeping tabs on how each patient is doing, and recognizing and documenting a seemingly endless stream of weird new symptoms, the entire medical community is being chronically overwhelmed.”

Data die ongestructureerd nauwelijks door een mens tot zinnige proporties is terug te brengen en zo naar kennis kan worden vertaald die weer tot betere zorg kan leiden. Laat staan dat ook de resultaten van die ‘betere zorg’ weer opnieuw aan de bestaande data moet worden toegevoegd en zo is de cirkel rond. Dat geldt uiteraard voor zowel de situatie in de Verenigde Staten als voor de Nederlandse situatie, het zal de Nederlandse dokter of ziekenhuisbestuurder allemaal niet onbekend voorkomen.

Transitie naar geïntegreerd zorgplan

Glaser stelt voor om met het huidige EPD als uitgangspunt, een extra, intelligente laag er overheen te leggen. Samen moet het de zorgverlener in staat gaan stellen om het zorgpad van de patiënt te plannen en te structureren en te integreren met de juiste informatie uit het EPD, maar ook met (geanonimiseerde) informatie van andere patiënten, opdat “It must address the fundamental problems exposed by the pandemic.” Zo evolueert het medische dossier van de patiënt naar een geïntegreerd zorgplan. Of, zoals Glaser stelt: “From transaction-oriented to intelligence-oriented.”

We kunnen lessen trekken uit ontwikkelingen in de bankwereld, zegt hij. “Instead of rewriting legacy systems, the banking community modified current systems, added complementary applications, and ‘wrapped’ legacy systems with newer technologies and capabilities.

"From transaction-oriented to intelligence-oriented"

- John Glaser, E-health-expert

Waar moet zo’n geïntegreerd zorgplan aan voldoen?

 • Integratie met de gigantische bibliotheek aan zorguitkomsten die gaan helpen de beste behandeling voor iedere individuele patiënt te bepalen op basis van het persoonlijke profiel van de patiënt, in combinatie met bewezen zorguitkomsten voor alle mogelijke profielen.
 • Algoritmen die met elkaar voor iedere individuele patiënt het overkoepelende master-gezondheidsplan bepalen, waarin de behandelingen van alle aandoeningen op elkaar zijn afgestemd, van gewichtscontrole tot diabeteszorg en van COPD tot depressie.
 • Iedere patiënt heeft zo een netwerk aan zorgverleners om zich heen die allemaal het masterplan kunnen inzien en ook een eigen to-do-lijstje hebben. Zorgverleners kunnen elkaar ook berichten en taken sturen.
 • Procesondersteuning voor optimale zorg; uitslagen worden automatisch gedeeld met andere zorgverleners, mits opportuun en met toestemming van de patiënt.
 • Continue feedback vanuit het systeem op hoe ieder zorgpad voor de patiënt verloopt. Artificiële Intelligentie is daarvoor noodzakelijk: het systeem leert van iedere patiënt en geeft continu terugkoppeling op zowel individueel niveau als voor de gehele patiëntpopulatie van die zorgverlener.

Stel je eens voor wat het zou betekenen als voor iedere COVID-19-patiënt de bevindingen van eerdere patiënten automatisch zouden meewegen bij het bepalen van de beste behandeling. “Such capabilities could transform outcomes and save many lives”, aldus Glaser. Zie het EPD aldus als de noodzakelijke documentatie (over de patiënt) en vul dat aan met complementaire applicaties om het individuele zorgplan te ontwikkelen en (intelligent) te ondersteunen.

Relatie tussen proceslaag/intelligentie en EPD

Opbrengsten

Wat levert zo’n systeem op voor dokters, patiënten en ziekenhuizen? Glaser beschrijft enkele opbrengsten die de Nederlandse dokter en ziekenhuisbestuurder als muziek in de oren zullen klinken. Toekomstmuziek, welteverstaan:

 • Verschillende zorgaanbieders wisselen digitale informatie over de patiënt uit, zowel in het ziekenhuis als tussen ziekenhuizen. Het hoeft geen betoog hoe belangrijk dat is, ook in Nederland. Ondanks programma’s als VIPP is hier nog een grote slag te slaan.
 • Patiënten raadplegen zelf hun geaggregeerde informatie van alle zorgaanbieders in de regio (afspraken, herhaalrecepten, informatie over hun behandelingen) en kunnen zo meer regie over hun gezondheid voeren, zijn bijvoorbeeld beter voorbereid voor hun behandeling. Voor deze deelfunctionaliteit wil de Nederlandse overheid de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) invoeren.
 • Analyses op big data over gezondheid en gezondheidszorg worden vanzelfsprekend, over de effectiviteit van behandelingen, problemen met medicatie, etc. Ook hier speelt artificiële intelligentie een grote rol.

Gepersonaliseerde zorgpaden met geïntegreerde informatie en ingebouwde A.I., die voor de (samenwerkende) zorgverleners, en dus ook voor de patiënt, grote winst betekenen. Gezondheidswinst, betere kwaliteit van zorg, maar ook besparing van tijd en kosten. Oplossingen die dat mogelijk maken, gaan het echt verschil maken in de gezondheidszorg van de toekomst.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Terugblik op MediTopp: inbreng MediMapp-partners cruciaal

Dashboard - Analytics

Terugblik op MediTopp: inbreng MediMapp-partners cruciaal

Ook dit keer (8 oktober jl) een digitaal event.

Ieder half jaar organiseert MediMapp MediTopp. Een event dat beoogt onze partners te verbinden met ons en met elkaar in de vorm van een community. We houden onze partners op deze events dan ook op de hoogte van verschillende ontwikkelingen, maar we geven hun ook veel gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over tal van onderwerpen. Voor ons is de inbreng van onze partners essentieel voor een optimale roadmap van MediMapp.

MediTopp oktober 2020
Tijdens de MediTopp in oktober 2020 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Duurzaam succes met MediMapp
 • Strategie roadmap (met inspraak vanuit partners)
 • Voortgang MediMapp Analytics.

MediMapp en duurzaam succes

Renée Langendijk (COO bij MediMapp) vertelde over de manier waarop MediMapp duurzaam succes nastreeft. Wij doen dat door ook na verkoop en implementatie bij te dragen aan het succes van onze partners met het inzetten van MediMapp. Hiervoor presenteerde Renée een framework, met de belangrijkste pijlers waarop we dit succes kunnen afmeten. Het framework is niet af; voor het invullen ervan, maar ook het versterken van dit framework, hebben we de aanwezigen gevraagd om te blijven meedenken en kritisch te zijn. Vervolgens willen we hier concrete meetmomenten aan verbinden, om te borgen dat het succes van MediMapp blijvend gevoeld wordt en blijft aansluiten op de behoeften van onze partners.

Strategie roadmap MediMapp

Simon de Waal (product owner bij MediMapp) vertelde over de roadmap voor MediMapp en hoe die tot stand komt. Tijdens de vorige MediTopp hebben we geëxperimenteerd met een brainstormsessie, en dat was een succes. We hebben daarom in de daaropvolgende maanden met kleine groepjes MediMapp-partners geoefend in het onderling prioriteren van de verschillende wensen voor doorontwikkeling. Vanaf nu faciliteren we dit onderlinge overleg regelmatig, zodat de belangrijkste, gezamenlijke wensen boven komen drijven en als eerste door ons worden ontwikkeld.

Meditopp 2020

Renée Langendijk en Simon de Waal aan het woord tijdens digitale MediTopp oktober 2020

Inzichten en ideeën vanuit MediMapp-partners

Tijdens MediTopp geven we veel ruimte en aandacht aan partners voor hun ideeën en vragen. Het opstellen van een contactlijst met MediMapp-partners zodat ze met elkaar contact kunnen opnemen, was deze keer één van de ideeën. Het idee erachter is de behoefte van één van onze partners om te kunnen brainstormen over de inrichting van MediMapp Portal. Wij voldoen graag aan dat verzoek.

Lancering MediMapp Analytics

Coen Stout (product owner MediMapp Analytics) vertelde over de livegang van MediMapp Analytics bij een aantal partners. Sinds de vorige MediTopp is dit deel van de MediMapp-suite bovendien ook beschikbaar voor ziekenhuizen met het ChipSoft HiX-epd en was al beschikbaar voor het Epic-epd.
De komende tijd werken we aan extra filtermogelijkheden. Ook werken we aan een API om de data van MediMapp Analytics te kunnen gebruiken in de rapportages van de BI-afdelingen van onze partners. Zo hopen we de waarde en reikwijdte van MediMapp steeds verder te vergroten. Ons doel is om alle betrokken stakeholders te verbinden rond het zorgpad van de patiënt.

Waarom MediMapp Analytics?

Zorgverleners, zorgmanagers, raden van bestuur en niet te vergeten de patiënt: waarde toevoegen aan de zorg lijkt voor allemaal verschillend. Door met MediMapp Analytics een gemeenschappelijk beeld neer te zetten, heeft de organisatie een procesmodel in handen, dat leidend is voor het bepalen van verbeterpotentieel, de investeringen die er voor nodig zijn, maar ook de te realiseren besparingen.

Enkele vragen die het product beantwoordt:

 • Hoe lang duurt het behandeltraject?
 • Hoe vaak komt een patiënt gemiddeld op controle na een operatie?
 • Hoeveel van mijn patiënten worden binnen bepaalde tijd na intake behandeld?
 • Welke procesvariatie heb ik?
 • Welke uitkomsten zijn het gevolg van (onwenselijke) verschillen in processen?

MediMapp Analytics is een middel om processen te optimaliseren, of om ongewenste procesvariatie te identificeren. Overzichtelijk, intuïtief en dus toegankelijk, ook voor zorgverleners en managers zonder data-achtergrond. Hun biedt Analytics één werkelijkheid, hetzelfde verbeterpotentieel en betere resultaten. Iedere werkdag opnieuw, door neartime data.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.