Skip to content

Terugblik op MediTopp: inbreng MediMapp-partners cruciaal

Ook dit keer (8 oktober jl) een digitaal event.

Ieder half jaar organiseert MediMapp MediTopp. Een event dat beoogt onze partners te verbinden met ons en met elkaar in de vorm van een community. We houden onze partners op deze events dan ook op de hoogte van verschillende ontwikkelingen, maar we geven hun ook veel gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over tal van onderwerpen. Voor ons is de inbreng van onze partners essentieel voor een optimale roadmap van MediMapp.

MediTopp oktober 2020
Tijdens de MediTopp in oktober 2020 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Duurzaam succes met MediMapp
  • Strategie roadmap (met inspraak vanuit partners)
  • Voortgang MediMapp Analytics.

MediMapp en duurzaam succes

Renée Langendijk (COO bij MediMapp) vertelde over de manier waarop MediMapp duurzaam succes nastreeft. Wij doen dat door ook na verkoop en implementatie bij te dragen aan het succes van onze partners met het inzetten van MediMapp. Hiervoor presenteerde Renée een framework, met de belangrijkste pijlers waarop we dit succes kunnen afmeten. Het framework is niet af; voor het invullen ervan, maar ook het versterken van dit framework, hebben we de aanwezigen gevraagd om te blijven meedenken en kritisch te zijn. Vervolgens willen we hier concrete meetmomenten aan verbinden, om te borgen dat het succes van MediMapp blijvend gevoeld wordt en blijft aansluiten op de behoeften van onze partners.

Strategie roadmap MediMapp

Simon de Waal (product owner bij MediMapp) vertelde over de roadmap voor MediMapp en hoe die tot stand komt. Tijdens de vorige MediTopp hebben we geëxperimenteerd met een brainstormsessie, en dat was een succes. We hebben daarom in de daaropvolgende maanden met kleine groepjes MediMapp-partners geoefend in het onderling prioriteren van de verschillende wensen voor doorontwikkeling. Vanaf nu faciliteren we dit onderlinge overleg regelmatig, zodat de belangrijkste, gezamenlijke wensen boven komen drijven en als eerste door ons worden ontwikkeld.

Meditopp 2020

Renée Langendijk en Simon de Waal aan het woord tijdens digitale MediTopp oktober 2020

Inzichten en ideeën vanuit MediMapp-partners

Tijdens MediTopp geven we veel ruimte en aandacht aan partners voor hun ideeën en vragen. Het opstellen van een contactlijst met MediMapp-partners zodat ze met elkaar contact kunnen opnemen, was deze keer één van de ideeën. Het idee erachter is de behoefte van één van onze partners om te kunnen brainstormen over de inrichting van MediMapp Portal. Wij voldoen graag aan dat verzoek.

Lancering MediMapp Analytics

Coen Stout (product owner MediMapp Analytics) vertelde over de livegang van MediMapp Analytics bij een aantal partners. Sinds de vorige MediTopp is dit deel van de MediMapp-suite bovendien ook beschikbaar voor ziekenhuizen met het ChipSoft HiX-epd en was al beschikbaar voor het Epic-epd.
De komende tijd werken we aan extra filtermogelijkheden. Ook werken we aan een API om de data van MediMapp Analytics te kunnen gebruiken in de rapportages van de BI-afdelingen van onze partners. Zo hopen we de waarde en reikwijdte van MediMapp steeds verder te vergroten. Ons doel is om alle betrokken stakeholders te verbinden rond het zorgpad van de patiënt.

Waarom MediMapp Analytics?

Zorgverleners, zorgmanagers, raden van bestuur en niet te vergeten de patiënt: waarde toevoegen aan de zorg lijkt voor allemaal verschillend. Door met MediMapp Analytics een gemeenschappelijk beeld neer te zetten, heeft de organisatie een procesmodel in handen, dat leidend is voor het bepalen van verbeterpotentieel, de investeringen die er voor nodig zijn, maar ook de te realiseren besparingen.

Enkele vragen die het product beantwoordt:

  • Hoe lang duurt het behandeltraject?
  • Hoe vaak komt een patiënt gemiddeld op controle na een operatie?
  • Hoeveel van mijn patiënten worden binnen bepaalde tijd na intake behandeld?
  • Welke procesvariatie heb ik?
  • Welke uitkomsten zijn het gevolg van (onwenselijke) verschillen in processen?

MediMapp Analytics is een middel om processen te optimaliseren, of om ongewenste procesvariatie te identificeren. Overzichtelijk, intuïtief en dus toegankelijk, ook voor zorgverleners en managers zonder data-achtergrond. Hun biedt Analytics één werkelijkheid, hetzelfde verbeterpotentieel en betere resultaten. Iedere werkdag opnieuw, door neartime data.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.