Skip to content

HBR: "Het EPD aansturen vanuit intelligente zorgplannen is de toekomst"

E-health-expert John Glaser in Harvard Business Review

Voor we het goed en wel door hadden, zaten we middenin de tweede golf van COVID-19. De gezondheidszorg staat gigantisch onder druk met grote maatschappelijke gevolgen. Volgens e-health-expert John Glaser legt COVID-19 bloot wat we al veel langer weten: het is noodzakelijk dat we de zorg vergaand digitaliseren. Met het huidige EPD als cruciale basis, betoogt Glaser dat een extra, intelligente laag met procesmatige functionaliteiten een flinke impuls aan de zorg kan geven. Wat houdt dat in en wat betekent dat voor dokter, patiënten en ziekenhuizen?

In ‘It’s Time for a New Kind of Electronic Health Record’ analyseert Glaser (HBR, 12 juni 2020) dat de huidige generatie EPD’s goed zijn in het vastleggen van medische data en de zorgverlener functioneel ondersteunen bij het doorlopen van het zorgpad van de patiënt. Glaser, docent aan de Universiteit van Pennsylvania en voormalig CIO bij een ziekenhuisconsortium en CEO bij de Healthcare divisie van Siemens: “We will always need medical record documentation and transaction capabilities.”

Echter, de wereld verandert in hoog tempo. COVID-19 vergroot een belangrijke ontwikkeling uit: zorgverleners worden overvoerd met een enorme hoeveelheid informatie (data). “Between tracking outbreaks, staying abreast of the latest information on effective treatments and vaccine development, keeping tabs on how each patient is doing, and recognizing and documenting a seemingly endless stream of weird new symptoms, the entire medical community is being chronically overwhelmed.”

Data die ongestructureerd nauwelijks door een mens tot zinnige proporties is terug te brengen en zo naar kennis kan worden vertaald die weer tot betere zorg kan leiden. Laat staan dat ook de resultaten van die ‘betere zorg’ weer opnieuw aan de bestaande data moet worden toegevoegd en zo is de cirkel rond. Dat geldt uiteraard voor zowel de situatie in de Verenigde Staten als voor de Nederlandse situatie, het zal de Nederlandse dokter of ziekenhuisbestuurder allemaal niet onbekend voorkomen.

Transitie naar geïntegreerd zorgplan

Glaser stelt voor om met het huidige EPD als uitgangspunt, een extra, intelligente laag er overheen te leggen. Samen moet het de zorgverlener in staat gaan stellen om het zorgpad van de patiënt te plannen en te structureren en te integreren met de juiste informatie uit het EPD, maar ook met (geanonimiseerde) informatie van andere patiënten, opdat “It must address the fundamental problems exposed by the pandemic.” Zo evolueert het medische dossier van de patiënt naar een geïntegreerd zorgplan. Of, zoals Glaser stelt: “From transaction-oriented to intelligence-oriented.”

We kunnen lessen trekken uit ontwikkelingen in de bankwereld, zegt hij. “Instead of rewriting legacy systems, the banking community modified current systems, added complementary applications, and ‘wrapped’ legacy systems with newer technologies and capabilities.

"From transaction-oriented to intelligence-oriented"

- John Glaser, E-health-expert

Waar moet zo’n geïntegreerd zorgplan aan voldoen?

  • Integratie met de gigantische bibliotheek aan zorguitkomsten die gaan helpen de beste behandeling voor iedere individuele patiënt te bepalen op basis van het persoonlijke profiel van de patiënt, in combinatie met bewezen zorguitkomsten voor alle mogelijke profielen.
  • Algoritmen die met elkaar voor iedere individuele patiënt het overkoepelende master-gezondheidsplan bepalen, waarin de behandelingen van alle aandoeningen op elkaar zijn afgestemd, van gewichtscontrole tot diabeteszorg en van COPD tot depressie.
  • Iedere patiënt heeft zo een netwerk aan zorgverleners om zich heen die allemaal het masterplan kunnen inzien en ook een eigen to-do-lijstje hebben. Zorgverleners kunnen elkaar ook berichten en taken sturen.
  • Procesondersteuning voor optimale zorg; uitslagen worden automatisch gedeeld met andere zorgverleners, mits opportuun en met toestemming van de patiënt.
  • Continue feedback vanuit het systeem op hoe ieder zorgpad voor de patiënt verloopt. Artificiële Intelligentie is daarvoor noodzakelijk: het systeem leert van iedere patiënt en geeft continu terugkoppeling op zowel individueel niveau als voor de gehele patiëntpopulatie van die zorgverlener.

Stel je eens voor wat het zou betekenen als voor iedere COVID-19-patiënt de bevindingen van eerdere patiënten automatisch zouden meewegen bij het bepalen van de beste behandeling. “Such capabilities could transform outcomes and save many lives”, aldus Glaser. Zie het EPD aldus als de noodzakelijke documentatie (over de patiënt) en vul dat aan met complementaire applicaties om het individuele zorgplan te ontwikkelen en (intelligent) te ondersteunen.

Relatie tussen proceslaag/intelligentie en EPD

Opbrengsten

Wat levert zo’n systeem op voor dokters, patiënten en ziekenhuizen? Glaser beschrijft enkele opbrengsten die de Nederlandse dokter en ziekenhuisbestuurder als muziek in de oren zullen klinken. Toekomstmuziek, welteverstaan:

  • Verschillende zorgaanbieders wisselen digitale informatie over de patiënt uit, zowel in het ziekenhuis als tussen ziekenhuizen. Het hoeft geen betoog hoe belangrijk dat is, ook in Nederland. Ondanks programma’s als VIPP is hier nog een grote slag te slaan.
  • Patiënten raadplegen zelf hun geaggregeerde informatie van alle zorgaanbieders in de regio (afspraken, herhaalrecepten, informatie over hun behandelingen) en kunnen zo meer regie over hun gezondheid voeren, zijn bijvoorbeeld beter voorbereid voor hun behandeling. Voor deze deelfunctionaliteit wil de Nederlandse overheid de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) invoeren.
  • Analyses op big data over gezondheid en gezondheidszorg worden vanzelfsprekend, over de effectiviteit van behandelingen, problemen met medicatie, etc. Ook hier speelt artificiële intelligentie een grote rol.

Gepersonaliseerde zorgpaden met geïntegreerde informatie en ingebouwde A.I., die voor de (samenwerkende) zorgverleners, en dus ook voor de patiënt, grote winst betekenen. Gezondheidswinst, betere kwaliteit van zorg, maar ook besparing van tijd en kosten. Oplossingen die dat mogelijk maken, gaan het echt verschil maken in de gezondheidszorg van de toekomst.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.