Skip to content

Businesscase: Annuleringen verminderd met 33% bij gebruik MediMapp

Het is het allereerste resultaat uit een gedetailleerd onderzoek: “Onverwachts is het percentage veel hoger dan we hadden verwacht”, zegt Research & Development Manager (Soulve Innovations), dr. Anna Geraedts. Uit de businesscase van het zorgpad ‘Borstkanker’ blijkt dat afspraken minder vaak niet doorgaan wanneer de patiënt MediMapp gebruikt – een mooie uitkomst voor het platform van Soulve Innovations. Het verschil tussen het aantal afspraken dat niet doorgaat bij wel of geen gebruik van MediMapp is 33%. Het onderzoek, uitgevoerd door Anna en haar team van data-analisten, bewijst dat inzicht daadwerkelijk ontzorgt.

Hoe is de businesscase opgebouwd?

MediMapp richt zorgpaden in voor, in het geval van de businesscase, borstkanker patiënten. De patiënten doorlopen het zorgpad en er wordt bijgehouden of patiënten de app wel of niet gebruiken. Deze kwantitatieve analyse laat zien dat, vanaf het moment dat het ziekenhuis het zorgpad in gebruik neemt, er een significant verschil is in het aantal afspraken dat niet doorgaat en het aantal patiënten dat de applicatie wel of niet gebruikt heeft. Hierbij is data geanalyseerd vanaf het moment dat het zorgpad in gebruik is genomen tot en met eind 2020; ruim 2 jaar aan data. Bij de patiënten die de app wel hebben gebruikt was het percentage afspraken dat niet doorging dus lager dan bij de patiënten die de app niet hebben gebruikt. Het was een uitdaging de data te analyseren, maar de uitkomst is overduidelijk voordelig voor zowel zorgverlener als patiënt.

Voordelen voor de toekomstige zorg

Naast het directe effect dat klaarblijkelijk onnodige kosten worden teruggedrongen en de patiënt tijdig zorg krijgt, is de patiënt beter geïnformeerd over het zorgtraject. Op die manier kunnen de zorgverleners zich ook richten op het verlenen van kwaliteitszorg. “Voor een zorgverlener is niets zo vervelend als dat er iets niet doorgaat. Je krijgt gaten in je agenda. Artsen bereiden zich ook voor. Als planningen niet weer omgegooid hoeven te worden en de arts gewoon de patiënt voor zich heeft zitten wanneer het nodig is, is het voor de effectiviteit van de zorg die geleverd wordt stukken beter”, aldus Anna. En dat wat minder tijd kost, kost ook in dit geval minder geld.

MediMapp bewijst dat inzicht daadwerkelijk ontzorgt

De eerste indicaties tonen dus daadwerkelijk aan dat inzicht ontzorgt. We kunnen laten zien dat bij gebruik van MediMapp de toegevoegde waarde van het totaalbeeld van een zorgtraject en de daarbij horende informatie, zorg verbetert en tijd en geld bespaard.

“Ik had niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn. Gelukkig zien we ook dat, procentueel gezien, de meeste afspraken in een ziekenhuis gewoon doorgaan. Dat is fijn en vooral goed voor de patiënt, de zorg en de zorgverlener.”

- Dr. Anna Geraedts – Research & Development Manager bij Soulve Innovations

Wat zijn de vervolgstappen in het onderzoek?

Dit mooie eerste resultaat zal in de nabije toekomst worden opgevolgd door een reeks van meerdere uitkomsten. Zo kan volgens Anna nog gekeken worden naar de reden van annulering, langs beide kanten. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de arts het heeft moeten verplaatsen, dat de patiënt om persoonlijke reden niet kon of juist niet goed op de hoogte was van de afspraak. “We hopen te kunnen ontdekken of dat nog van invloed is,” zegt Anna. Daarnaast is de businesscase in kwestie gefocust op drie zorgpaden en is de kans op meer antwoorden binnen handbereik indien er meer zorgpaden worden ingezet en onderzocht.

Samenwerkingen voor de volgende businesscase

Om meer antwoorden te krijgen over het gebruik en de voordelen van MediMapp en natuurlijk de verbetering de zorg in uw zorgorganisatie, is er de mogelijkheid tot samenwerking met Soulve Innovations. Dit kunt u aanvragen door contact op te nemen met: info@soulve.nu.

Vervolg businesscase

Wilt u meer informatie verkrijgen over de business case of op de hoogte blijven van de vorderingen van de businesscase, laat dit dan vooral aan ons weten via info@soulve.nu.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.