Skip to content

Hoe garandeert MediMapp veiligheid en privacy?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hoe garandeert MediMapp veiligheid en privacy?

MediMapp's data verwerkingstechnieken voor de bescherming van medische persoonsgegevens

Verpleegkundigen en artsen hebben allemaal te maken met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de WGBO, de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Het zorgt ervoor dat Soulve als softwareleverancier verantwoordingsplichtig is. Patiëntgegevens moeten veilig zijn in MediMapp; de patiënt en zorginstelling moeten altijd inzage kunnen krijgen in het zorgproces en de status daarvan en ook mogen er niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig voor het doeleinde van de behandeling.

Een simpel voorbeeld van gegevens die MediMapp ophaalt uit het EPD zijn, geboortedata, BSN nummer en naam. “Het ziekenhuis is bijvoorbeeld de verwerkingsverantwoordelijke, zij bepalen wat er met die data gebeurt. Wij verzorgen daarvoor alleen de koppeling tussen wat de arts schrijft in het EPD en het digitale zorgpad, maar ook daarvoor zijn natuurlijk regels,” zegt Ton Aben, functionaris Gegevensbescherming bij Soulve. Hij bekijkt welke gegevens daadwerkelijk nodig zijn en stelt de kritische vraag: waarom en waarvoor dan? En hoort dit bij privacy of veiligheid?

De algemene opvatting is dat privacy en veiligheid hetzelfde zijn. In de realiteit liggen ze naast elkaar: privacy focust zich op het juiste gebruik van gegevens die worden verwerkt, maar veiligheid betreft de bescherming daarvan. En binnen de zorg gaat het natuurlijk over persoonsgegevens die privé moeten blijven, legt Ton uit: “Het kan niet zo zijn dat iedereen straks weet dat je onvruchtbaar bent, of dat je HIV positief getest bent. Dat is persoonlijk en kan veel impact hebben op een mens. Het moet ethisch ook kloppen, vind ik.”

Hoe doet MediMapp dit?

Ton houdt zicht op cybersecurity (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en medische regelgeving (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) binnen MediMapp. Cybersecurity klinkt misschien als een moeilijk, technisch begrip, maar wil in feite niet meer zeggen dan dat digitale gegevens veilig zijn. “MediMapp doet dat op een slimme manier door de gegevens niet op te slaan, maar op het juiste moment, realtime, op te halen uit het EPD en het ook weer terug te plaatsen. Er gebeurt dus niets met die data daartussenin, behalve dat die leesbaar wordt voor degene met de bevoegdheid daarvoor,” zegt Ton.

Ton benadrukt dat MediMapp geen data tot zich neemt, maar dat er een koppeling loopt met het EPD tot aan het geheugen van de server. Als de sessie daarna is afgelopen, is het weer weg. “We slaan het dus niet op en dat beantwoordt de vraag van ziekenhuizen die bang zijn dat de gegevens van patiënten door het falen van digitale applicaties op straat komen te liggen. MediMapp is een betrouwbare partner. We zijn transparant, hebben verstand van zaken en willen er ook eerlijk over praten. We zijn een Nederlands product en zijn er dan ook graag duidelijk over: zo werkt MediMapp,” zegt Ton.

Hoe werkt dat dan, het realtime tonen van informatie?

De gegevens staan tijdelijk in het geheugen van de server. Wanneer de patiënt of arts op een knop klikt om gegevens in te zien, worden deze opgehaald uit het EPD en daarmee tijdelijk getoond. Wanneer die pagina verlaten wordt, is het niet meer te vinden in MediMapp, tot hij of zij een nieuwe sessie opzet naar het eigen zorgpad middels DigiD.

Wat maakt MediMapp nou zo veilig?

  • De toegang tot de applicatie: DigiD is vereist om in te loggen;
  • Data wordt realtime, tijdelijk getoond wanneer het nodig is;
  • Data blijft in de omgeving van het EPD staan en wordt niet elders opgeslagen;
  • Het product MediMapp Shared Care biedt de mogelijkheid om zorgpaden tussen twee of meerdere ziekenhuizen samen te voegen. Daarvoor moet de patiënt toestemming geven.

Ton sluit tenslotte mooi af met: “Wat belangrijk is voor u als lezer en gebruiker van MediMapp is dat u weet dat privacy en veiligheid een serieuze zaak is voor Soulve Innovations. We hebben er aandacht voor en willen het goed doen.”

Ook benieuwd naar MediMapp Care Pathways en wat de applicatie voor u kan betekenen? We hebben iets nieuws! Gebruik onze nieuwe calculator om in te zien wat u kunt besparen door MediMapp te gebruiken.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.