Hoe Radboudumc realtime inzicht krijgt in zijn zorgprocessen

Hoe Radboudumc realtime inzicht krijgt in zijn zorgprocessen

Een diepgaand interview met programmamanager Carla Smits-Caris en oncologisch hoofdhalschirurg Guido van den Broek

“Voorheen was onze data altijd één of anderhalf jaar oud, omdat dit vanuit de landelijke dataregistraties (DICA) kwam. Met MediMapp Analytics zie je de patiënten die je nú behandelt, ook daadwerkelijk nú in je dashboard. Dus dat is gewoon heel fijn."

- Guido van den Broek

Oncologisch hoofdhalschirurg bij Radboudumc

Wat is MediMapp en MediMapp Analytics precies?

Radboudumc maakt sinds 2015 gebruik van MediMapp, de digitale reisgids voor patiënten, gekoppeld op het EPD van de zorginstelling. Via zogeheten “haltes”, ofwel afspraken in de tijdlijn, wordt gedoseerde en patiëntspecifieke informatie op het juiste moment visueel in beeld gebracht. Zorgverleners kunnen hiermee goed zien waar de patiënt zich in de tijdlijn bevindt.

Binnen MediMapp is een intuïtief dashboard, genaamd MediMapp Analytics, gebouwd om zorgverleners en managers realtime inzicht te kunnen geven in het zorgpad. Daarmee kan worden gefilterd op een vraagstuk door middel van parameters of indicatoren. Dit wordt vervolgens overzichtelijk weergegeven in grafieken en tabellen, waardoor bijvoorbeeld de arts kan gaan sturen op verbeteringen in het zorgproces.

Hoe is MediMapp Analytics tot stand gekomen bij Radboudumc?

Carla Smits-Caris is sinds 2009 programmamanager bij Radboudumc Centrum voor Oncologie binnen Radboudumc: “We hebben in het Centrum voor Oncologie dertien zorgprogramma’s en daarin zit alle zorg voor de oncologische patiënten. Ik heb veel contact met onze zorgprogrammaleiders om te zorgen dat de kwaliteit, veiligheid, patiëntgerichtheid en het netwerk van de zorg zo goed mogelijk wordt ingericht.”

Carla begeleidt het verbeterproces van de patiëntervaring door bepaalde systemen in te voeren en heeft samen met Soulve Innovations vanaf 2015 voor bijna alle oncologische zorgpaden MediMapp ingericht. Twee jaar geleden heeft zij er onder andere voor gezorgd dat de Hoofd-Hals keten bij Radboudumc gebruik ging maken van MediMapp Analytics en nog recenter dat de pilot van Shared Care tussen Radboudumc en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis werd opgezet. Genoeg ervaring heeft Carla dus, om ons verder in te lichten over deze mooie prestatie van Radboudumc:

Radboudumc is het eerste ziekenhuis dat gebruik maakt van MediMapp Analytics en beschikt over het grootste dashboard, gemeten in hoeveelheid gebruikers en zorgpaden. Het dashboard van de Hoofd-Hals keten is het eerste dashboard dat op zo’n grote schaal wordt gebruikt binnen het ziekenhuis – de hele Hoofd-Hals werkgroep kan er namelijk gebruik van maken. Ook was het dashboard van de Hoofd-Hals keten het eerste Analytics dashboard dat in gebruik werd genomen.

Degenen die daadwerkelijk profijt hebben van MediMapp Analytics in het Centrum voor Oncologie zijn natuurlijk de zorgverleners, zoals oncologisch hoofdhalschirurg Guido van den Broek. Naast zijn werk als arts, is hij ook Chief Medical Information Officer, ofwel CMIO. Dit houdt in dat hij vanuit de ICT-afdeling specialisten verbindt met digitale zorg, zoals MediMapp Analytics.

Guido: “Ik gebruik MediMapp Analytics met name in mijn functie als oncologisch hoofdhalschirurg, waarbij wij getracht hebben alle kwaliteitsindicatoren (die wij als beroepsgroep samen met de patiëntenvereniging vastgesteld hebben) realtime en overzichtelijk in beeld te krijgen. Analytics gebruiken we daarom nu een keer per week en daarbij stellen we onszelf de vragen: hoe zit het nu met de kwaliteitsindicatoren en hoe kunnen we die verbeteren? Momenteel bekijken we twee indicatoren waarvan wij vinden dat die beter kunnen. We lopen die data na in Analytics en zien dan welke patiënten niet voldoen aan de norm die we hebben gesteld. Je kunt vervolgens ook zien hoe het proces van die patiënten is gegaan. Daarbij proberen we te identificeren wat er beter kan, zodat het proces verbeterd kan worden. Wat we tevens proberen is die data veel meer te betrekken bij het onderwerp waar we over spreken; waar we voorheen losse onderwerpen zoals een protocol of onderzoek bespraken, is het nu onderdeel van een geïntegreerd geheel dat vanuit data de werkelijkheid opmaakt. Dat is erg nuttig, moet ik zeggen.”

Wat houdt MediMapp Analytics voor jullie in?

“Goede vraag,” lacht Guido, “Ik denk dat het voor ons erg belangrijk is dat we met behulp van Analytics aan hebben kunnen tonen dat data realtime kan worden ingezien. Dit levert ons uiterst relevante en recente informatie op. Voorheen was die data altijd één of anderhalf jaar oud, omdat dit vanuit de landelijke dataregistraties kwam (DICA). Met Analytics zie je de patiënten die je nú behandelt, ook daadwerkelijk nú in je dashboard. We boeken er resultaten mee. Dus dat is gewoon heel fijn.” Carla beaamt dit en voegt toe: “De registraties die je verplicht aanlevert vanuit de beroepsgroepen is ook vaak vooral op chirurgisch gebied gebaseerd. Analytics biedt ons een totaalbeeld van de zorgpaden en de variaties die we daarbinnen hebben en dat is heel mooi.”

Guido vindt het ook een groot voordeel dat Analytics dieper kan inzoomen op de variaties: “Als je kijkt naar alle 600 jaarlijkse patiënten die bij ons in behandeling zijn voor Hoofd-Halskanker, zijn er zoveel verschillende soorten patiënten. De een heeft stembandkanker, de ander oorkanker en weer een ander heeft keelkanker. Dit dashboard zorgt ervoor dat je heel diep die data in kunt duiken en tussen actuele patiënten zelf onderverdelingen kan maken met specifieke items. Je kunt zien hoeveel patiënten in welk deel van de stembanden kanker hebben, van die groep weer bekijken wat de complicaties zijn, wat doorlooptijden zijn, bij welke patiënten iets niet soepel loopt. En we hebben nu gezien dat wanneer we erover kunnen discussiëren, hoe klein het verbeterpunt ook is, dat het proces en de ervaring van de patiënt verbeterd kan worden.”

Wat merken jullie patiënten van het gebruik van MediMapp Analytics?

“Samen met de Patiëntenvereniging, de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars zijn alle belangrijke indicatoren vastgesteld. Op die items gaan we natuurlijk sturen. Analytics maakt inzichtelijk hoe wij scoren op die verschillende items en aan de hand daarvan merkt de patiënt dus verbetering. Als die verbeteringen worden doorgevoerd, plukken de volgende patiënten daar natuurlijk de vruchten van. Op de lange termijn gaat dit veel verschil maken,” zegt Guido.

“Tien jaar geleden kregen patiënten na drie weken hun diagnose. Dat krijgen ze nu al na drie dagen. Dat komt omdat we in de tussentijd heel veel kleine stapjes hebben genomen om de zorgpaden te verbeteren. Dat gaat niet vanzelf. We kunnen alles beter monitoren dan daarvoor.”

- Guido van den Broek

Oncologisch hoofdhalschirurg bij Radboudumc

Wat merken jullie patiënten van het gebruik van MediMapp Analytics?

“De basisregistratie is erg belangrijk. Hoe beter er geregistreerd wordt in de systemen, hoe beter de stuurinformatie wordt. Doordat stuurinformatie inzichtelijk wordt voor onze artsen en zij nog zien wat er mist, stimuleert het ook weer om nóg beter te registreren in het EPD,” zegt Carla.

Guido knikt en voegt toe: “Je krijgt echt inzicht in wat je doet. We maken zo transparant wat we aan zorgkwaliteit leveren. We gaan steeds meer digitaal transformeren en meer hulpmiddelen gebruiken waarmee we zo’n dashboard kunnen vullen. Maar dat vergt een bepaalde overgang. Artsen moeten op een andere manier gaan werken en registreren. Door zo’n dashboard te tonen in Analytics, merk ik dat het voor veel collega’s duidelijk wordt waarom ze precies registreren. Je krijgt zo een verandering binnen de beroepsgroep en kunt sneller richting geautomatiseerde zorg te gaan. En dat heeft gewoon een heleboel andere voordelen.”

Wat voor acties kun je koppelen aan die verbeterprocessen?

“Als je inhoudelijk gaat kijken hoe het proces nu daadwerkelijk loopt zie je in het dashboard, via de patiëntendossiers, wat er met de patiënt precies gebeurd is. Vervolgens loop je door de overeenkomst van het afgesproken proces. Als we dat bespreken, merk je dat dingen toch wat minder soepel lopen, of dat er iets tussen komt wat niet afgesproken is. En dat ligt dan vooral bij het interdisciplinair werken, dus bijvoorbeeld tussen de medisch oncoloog en een bestralingsarts. Die processen kunnen niet zo heel helder afgesproken zijn als verwacht of de ene arts interpreteert het proces anders dan zijn collega. Daardoor kunnen bijvoorbeeld resultaten minder goed zijn of er kan vertraging ontstaan. En in de bespreking van dit soort processen komen die dingen duidelijk naar voren, waardoor we dat beter kunnen afstemmen,” zegt Guido.

Wat betekent dit voor de zorg?

Carla: “Relevante en recente stuurinformatie betekent dat de zorg verbeterd kan worden. Het wordt makkelijker doordat er meer inzicht is. Als je niet weet wat je moet verbeteren is dat veel moeilijker. Door het inzicht dat we nu met Analytics krijgen, merk je ook dat de artsen en de zorgverleners er enthousiast van worden. Ze zien nu ook: doordat we betere registraties doen hebben we meer inzicht en door meer inzicht kan het proces verbeterd worden. Dat is een hele mooie meerwaarde.”

Jullie zijn de eersten die Analytics hebben ingezet en er een procesverbetering mee hebben uitgevoerd. Wat zegt dat over het Radboudumc?

“We hebben twee duidelijke speerpunten bij Radboudumc en dat zijn: innovatie en persoonsgerichtheid. Die staan hoog in het vaandel en daardoor blijven we natuurlijk in ontwikkeling en op zoek naar nieuwe, strategische hulpmiddelen. Daardoor zijn we ook bij MediMapp en MediMapp Analytics terecht gekomen,” zegt Guido.

“Het belangrijkste is, als je het hebt over het inzichtelijk maken van cijfers, dat je het met elkaar bespreekt. Dat is de essentie van het geheel; door het inzichtelijk te maken met Analytics, reik je naar artsen en zorgverleners letterlijk de hand uit om de cijfers en het proces te bespreken en dus te verbeteren.”

- Guido van den Broek

Oncologisch hoofdhalschirurg bij Radboudumc

Hoe zouden jullie het verder willen ontwikkelen?

“Wat we nu aan het proberen zijn, is alle data die wij intern hebben op een goede manier naar die landelijke registratiesystemen te sturen en te verrijken met financiële data. Daardoor krijgen we meer informatie bij elkaar. En waar we naartoe willen is dat we na bijvoorbeeld 20 dagen een seintje krijgen van Analytics dat een patiënt op tijd behandeld moet worden, als daarvoor maximaal 30 dagen staan vastgesteld, dus reminders zouden ons erg helpen. Daar waar we nu een controlecultuur hebben, zouden we graag naar een signaleringscultuur willen waarbij we niets meer hoeven te controleren en slechts een seintje nodig hebben wanneer iets niet goed gaat. Op die manier zorgen we dan dat er niets fout gaat én dat er veel minder werklast is voor de zorgverleners,” zegt Guido.

Waarom zouden andere ziekenhuizen MediMapp Analytics gaan gebruiken?

“Ik denk dat er nog best veel ziekenhuizen zijn die geen realtime informatie in hun dashboard hebben staan en dat dat voor veel ziekenhuizen nog heel moeilijk is. Wat wij zien is dat MediMapp Analytics ons dat kan brengen, omdat er goed geregistreerd wordt. Daar zouden veel ziekenhuizen baat bij kunnen hebben; één keer per jaar stuurinformatie is natuurlijk fijn, maar dan loop je achter de feiten aan. Nu kunnen we er veel vaker naar kijken en zijn de cijfers relevant en recent. Dan ben je veel sneller met handelen. Het helpt echt,” benoemt Carla. Guido voegt toe: “Wat ik ook vind, is dat zowel MediMapp als MediMapp Analytics op een visueel prettige manier overzicht biedt van datgeen waarvoor de functionaliteit bedoeld is. MediMapp geeft voor de patiënt een visueel aantrekkelijk overzicht van afspraken die die patiënt heeft, met de informatie die daarbij hoort. En Analytics geeft op een visueel prettige manier weer wat de kwaliteitsindicatoren zijn die gelden in dat zorgpad. En dat is een belangrijk iets; je bent veel meer geneigd naar dat dashboard te kijken.”

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Wat is er nodig om privacy in de digitale zorg te beschermen?

Wat is er nodig om privacy in de digitale zorg te beschermen?

Hoe u optimale veiligheid van privacygevoelige persoonsgegevens behaalt

Eerder deze maand kon u in ons artikel “Hoe garandeert MediMapp veiligheid en privacy?” lezen hoe de gegevensbescherming van MediMapp werkt. Deze nieuwsbrief werd zo goed gelezen dat we besloten er nog een te wijden aan dit onderwerp. Zoals u weet zijn persoonsgegevens nu eenmaal zeer privacygevoelig; daarom beschermt MediMapp deze gegevens door slechts alleen die data te viewen, vanuit het EPD, die de patiënt raadpleegt. Als de patiënt uit logt zijn daarmee ook deze view gegevens weg.

We vertelden u ook over verwerkingsverantwoordelijkheid; u bepaalt wat er met de gegevens gebeurt. MediMapp biedt daarvoor alleen de koppeling tussen wat de arts of verpleegkundige schrijft in het EPD en het digitale zorgpad. Om daarop in te haken, bespreken we graag openlijk hoe de beste vorm van privacybescherming behaald wordt in een zo kort mogelijke tijd.

medimapp privacy

Hoe behaalt u optimale veiligheid van privacygevoelige persoonsgegevens?

Het antwoord is simpel en wordt niet gegeven vanuit onze positie als leverancier van Medimapp, maar vanuit het willen bijdragen aan de juiste kennis over veiligheid van software in de zorgsector.

Hoe u zo snel mogelijk optimale veiligheid van persoonsgegevens biedt aan uw patiënten, is door gebruik te maken van een betrouwbaar, slim en duidelijk PGO. Nu is MediMapp geen klassieke Persoons Gebonden Omgeving, volgens CEO Vincent Schot, maar we benadrukken hieronder waar u op moet letten bij het aanschaffen ervan:

 • De toegang tot de applicatie – zorgt ervoor dat DigiD vereist is om in te loggen. Hierdoor krijgen cybercriminelen geen de kans om bij persoonsgegevens te komen;
 • Schaf een PGO aan dat realtime benodigde data kan tonen. Zo is de data altijd up-to-date en hoeven persoonsgegevens die niet nodig zijn nergens te staan;
 • Schaf een PGO aan met de mogelijkheid tot ‘data ophalen’. Data blijft dan in de EPD-omgeving staan en wordt nergens onnodig of langdurig opgeslagen;
 • Zorg dat de patiënt toestemming moet geven voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens. Bij ons product MediMapp Shared Care bieden we bijvoorbeeld de mogelijkheid om zorgpaden tussen twee of meer ziekenhuizen samen te voegen. Daarvoor moet de patiënt toestemming geven – zo komt privacygevoelige informatie niet bij onbevoegden terecht.

Hoe pakt MediMapp dit aan?

Patiëntgegevens moeten veilig zijn in MediMapp; volgens de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de WGBO, de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, moeten de patiënt en zorginstelling altijd inzage kunnen krijgen in het zorgproces en de status daarvan, en ook mogen er niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig voor het doeleinde van de behandeling.

“MediMapp slaat de gegevens niet op, maar laat deze op het juiste moment realtime zien. Een koppeling viewt relevante informatie uit het EPD. Er gebeurt dus niets met die data daartussenin, behalve dat die leesbaar wordt voor degene met de bevoegdheid daarvoor,” zegt Ton Aben, functionaris Gegevensbescherming bij Soulve. Ook biedt MediMapp de mogelijkheid tot het implementeren van een DigiD-login, mits de zorginstelling de daarvoor benodigde certificaten heeft behaald.

Het gebruik van een PGO is tegenwoordig onvermijdelijk. Wij begrijpen dat het lastig kan zijn te kiezen uit de juiste software voor de digitalisering van uw zorginstelling en bieden daarom graag hulp. Om die reden zouden we u dan ook een vrijblijvend gesprek willen aanbieden waarin we samen kijken naar de beste oplossing voor u. Via onderstaande link plant u eenvoudig een korte demo in.

In deze demo kan inhoudelijk ingegaan worden op:

 • Hoe en waarom we de koppeling met het EPD realiseren;
 • Het samen met een specialist doorlopen van een voorbeeld zorgpad, basistijdlijn en medisch dossier;
 • De procesgestuurde zorg door Analytics;
 • Het “delen” van patiëntinformatie, bijvoorbeeld via ketenzorg door Shared Care.

Door gebruik te maken van de link, helpt u ons de applicatie te verbeteren en daarmee ook de waarden waarvan wij denken dat u en uw collega’s daar behoefte aan hebben, zoals:

 • Kostenverlagende aspecten;
 • Overzicht, gemak en helderheid voor patiënt en arts;
 • Concrete en adequate informatievoorziening;
 • Patiënten meer betrokken laten geraken in consumeerbare vorm bij ziekenhuis.

Gezien de positieve reacties op het gebied van veiligheid en privacy, spreken we ook graag met u als ervaringsdeskundige of gebruiker van e-health applicaties.

Benieuwd naar MediMapp en wat de applicatie voor u kan betekenen, zeker op het gebied van veiligheid en privacy? Plan nu een demo in met een van onze deskundigen.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Waarom grote klinieken ook met MediMapp gaan werken

Waarom grote klinieken ook met MediMapp gaan werken

Equipe Zorgbedrijven | Xpert Clinics en Velthuis kliniek gestart met unieke zorgpaden

“Het aanbieden van een geruisloze digitale patiëntreis en een zorgbeleving in onze klinieken die hierop naadloos aansluit, is waar wij continu naar streven. Een signatuur waarbinnen de digitale zorgpaden van MediMapp een belangrijke rol vervullen. Het is het platform waarbinnen we onze patiënten meenemen, informeren en verrassen in stijl en aandacht,” aldus Team Digitale Transformatie Equipe.

Equipe Zorgbedrijven overkoepelt enkele van de bekendste klinieken in Nederland. Zo is Velthuis kliniek bijvoorbeeld de oudste cosmetische kliniek van ons land en wordt Xpert Clinics veelal bezocht voor specifieke aandoeningen. In 2020 zijn Xpert Clinics Orthopedie, Xpert Clinics Proctologie en Velthuis kliniek gestart met het MediMapp traject, resulterend in een succesvolle implementatie van een aantal complete zorgpaden in het voorjaar van 2021.

Zorg kan altijd slimmer, beter en vriendelijker

MediMapp inzetten om de patiënt te ontzorgen. Soulve projectleider Bas Boer leidt sinds eind vorig jaar de organisatie over de zorgpaden van Equipe. De complexiteit van dit project werd vooral zichtbaar in de integratie met de EPD’s en bronsystemen waarmee Equipe werkt. Uiteindelijk is vanuit Equipe gekozen een eigen authenticatie en broker te ontwikkelen, waarmee de data op veilige manier uit de diverse systemen aan Medimapp te koppelen.

“Een mooie kans om met behulp van het jonge, innovatieve team te zorgen dat het mogelijk werd die technische koppeling te leggen,” zegt Bas, “Dat maakt het ook een van de mooiste overwinningen.” In december 2020 slaagde het projectteam er in om daadwerkelijk patiëntgegevens via Pulse op te halen. Vanaf dat moment lag de focus op het inrichten van de digitale zorgpaden.

“De patiënt die beter geïnformeerd is, zal meer op zijn gemak naar een zorginstelling gaan; met als gevolg dat je als zorgverlener beter aan de verwachtingen van de patiënt kunt voldoen, de patiënt tevreden is en de zorginstelling beter gewaardeerd wordt.”

- Bas Boer

, projectleider Soulve Innovations

Zorgpad met eerstelijns integratie, een extra EPD en 130 diagnoses

De zorgpaden Borstvergroting, Knie en Proctologie zijn succesvol in gebruik genomen. Binnenkort volgt het uitgebreide zorgpad Hand- en polszorg. Deze omvat maar liefst 130 verschillende diagnoses en bijbehorende behandelingen. Dit is tevens een zorgpad dat de 1e lijn integreert en daarmee ook rekening houdt met een extra EPD. “Maar juist die uitdagingen gaan we niet uit de weg. Een stapje extra zetten; daar ga je twee keer zo hard van ontwikkelen,” zegt Bas.

Het zorgpad Hand- en polszorg kan door de integratie met de 1e lijn in één tijdlijn dus ook fysio- en ergotherapeuten laten zien. “Meestal komt de doorverwijzing naar medisch specialisten van de 1e lijn. Op het moment dat de patiënt gezien wordt door een specialist kan hij adviseren welke behandeling nodig is. De verschillende soorten behandelingen zijn: conservatief, invasief of operatief. Vaak komt in dit zorgpad na een operatie nog conservatieve nazorg – denk aan revalidatie bij de fysiotherapeut.”

Zie hieronder hoe dit bij Equipe in zijn werk gaat.

MediMapp Shared Care maakt dit voor iedereen mogelijk

Het product MediMapp Shared Care gaat hier straks nog dieper op in. MediMapp Shared Care is een uitbreiding van MediMapp Pathway en wordt ingezet voor een zorgpad waarbij de patiënt zorg ontvangt van meerdere zorgaanbieders. MediMapp Shared Care heeft een real-time koppeling met meerdere EPD’s. Hierdoor wordt de tijdlijn van de patiënt verrijkt met afspraken vanuit meerdere zorginstellingen. De patiënt en zorgverlener zien MediMapp Shared Care in hun eigen beveiligde omgeving: device of website en een tabblad in het EPD. Door de real-time koppeling met meerdere EPD’s is de informatie in MediMapp Shared Care altijd actueel, persoonlijk en relevant.

Wist u dat u Shared Care binnenkort kunt aanschaffen? Wilt u weten hoe MediMapp Shared Care werkt en hoe het er uit ziet? Of heeft u directe vragen over digitale zorgpaden en de analyse daarvan? Plan nu een demo in. U kunt samen met een van onze specialisten door de demo heen gaan, zodat alle functionaliteiten van MediMapp duidelijk zijn.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.