Skip to content

Wat is er nodig om privacy in de digitale zorg te beschermen?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wat is er nodig om privacy in de digitale zorg te beschermen?

Hoe u optimale veiligheid van privacygevoelige persoonsgegevens behaalt

Eerder deze maand kon u in ons artikel “Hoe garandeert MediMapp veiligheid en privacy?” lezen hoe de gegevensbescherming van MediMapp werkt. Deze nieuwsbrief werd zo goed gelezen dat we besloten er nog een te wijden aan dit onderwerp. Zoals u weet zijn persoonsgegevens nu eenmaal zeer privacygevoelig; daarom beschermt MediMapp deze gegevens door slechts alleen die data te viewen, vanuit het EPD, die de patiënt raadpleegt. Als de patiënt uit logt zijn daarmee ook deze view gegevens weg.

We vertelden u ook over verwerkingsverantwoordelijkheid; u bepaalt wat er met de gegevens gebeurt. MediMapp biedt daarvoor alleen de koppeling tussen wat de arts of verpleegkundige schrijft in het EPD en het digitale zorgpad. Om daarop in te haken, bespreken we graag openlijk hoe de beste vorm van privacybescherming behaald wordt in een zo kort mogelijke tijd.

medimapp privacy

Hoe behaalt u optimale veiligheid van privacygevoelige persoonsgegevens?

Het antwoord is simpel en wordt niet gegeven vanuit onze positie als leverancier van Medimapp, maar vanuit het willen bijdragen aan de juiste kennis over veiligheid van software in de zorgsector.

Hoe u zo snel mogelijk optimale veiligheid van persoonsgegevens biedt aan uw patiënten, is door gebruik te maken van een betrouwbaar, slim en duidelijk PGO. Nu is MediMapp geen klassieke Persoons Gebonden Omgeving, volgens CEO Vincent Schot, maar we benadrukken hieronder waar u op moet letten bij het aanschaffen ervan:

 • De toegang tot de applicatie – zorgt ervoor dat DigiD vereist is om in te loggen. Hierdoor krijgen cybercriminelen geen de kans om bij persoonsgegevens te komen;
 • Schaf een PGO aan dat realtime benodigde data kan tonen. Zo is de data altijd up-to-date en hoeven persoonsgegevens die niet nodig zijn nergens te staan;
 • Schaf een PGO aan met de mogelijkheid tot ‘data ophalen’. Data blijft dan in de EPD-omgeving staan en wordt nergens onnodig of langdurig opgeslagen;
 • Zorg dat de patiënt toestemming moet geven voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens. Bij ons product MediMapp Shared Care bieden we bijvoorbeeld de mogelijkheid om zorgpaden tussen twee of meer ziekenhuizen samen te voegen. Daarvoor moet de patiënt toestemming geven – zo komt privacygevoelige informatie niet bij onbevoegden terecht.

Hoe pakt MediMapp dit aan?

Patiëntgegevens moeten veilig zijn in MediMapp; volgens de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de WGBO, de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, moeten de patiënt en zorginstelling altijd inzage kunnen krijgen in het zorgproces en de status daarvan, en ook mogen er niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig voor het doeleinde van de behandeling.

“MediMapp slaat de gegevens niet op, maar laat deze op het juiste moment realtime zien. Een koppeling viewt relevante informatie uit het EPD. Er gebeurt dus niets met die data daartussenin, behalve dat die leesbaar wordt voor degene met de bevoegdheid daarvoor,” zegt Ton Aben, functionaris Gegevensbescherming bij Soulve. Ook biedt MediMapp de mogelijkheid tot het implementeren van een DigiD-login, mits de zorginstelling de daarvoor benodigde certificaten heeft behaald.

Het gebruik van een PGO is tegenwoordig onvermijdelijk. Wij begrijpen dat het lastig kan zijn te kiezen uit de juiste software voor de digitalisering van uw zorginstelling en bieden daarom graag hulp. Om die reden zouden we u dan ook een vrijblijvend gesprek willen aanbieden waarin we samen kijken naar de beste oplossing voor u. Via onderstaande link plant u eenvoudig een korte demo in.

In deze demo kan inhoudelijk ingegaan worden op:

 • Hoe en waarom we de koppeling met het EPD realiseren;
 • Het samen met een specialist doorlopen van een voorbeeld zorgpad, basistijdlijn en medisch dossier;
 • De procesgestuurde zorg door Analytics;
 • Het “delen” van patiëntinformatie, bijvoorbeeld via ketenzorg door Shared Care.

Door gebruik te maken van de link, helpt u ons de applicatie te verbeteren en daarmee ook de waarden waarvan wij denken dat u en uw collega’s daar behoefte aan hebben, zoals:

 • Kostenverlagende aspecten;
 • Overzicht, gemak en helderheid voor patiënt en arts;
 • Concrete en adequate informatievoorziening;
 • Patiënten meer betrokken laten geraken in consumeerbare vorm bij ziekenhuis.

Gezien de positieve reacties op het gebied van veiligheid en privacy, spreken we ook graag met u als ervaringsdeskundige of gebruiker van e-health applicaties.

Benieuwd naar MediMapp en wat de applicatie voor u kan betekenen, zeker op het gebied van veiligheid en privacy? Plan nu een demo in met een van onze deskundigen.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.