Skip to content

Hoe creëer ik rust voor mijn patiënten?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Hoe creëer ik rust voor mijn patiënten?

De betrokken patiënt kan beter omgaan met de gevolgen van een ziekte

Zorg moet makkelijk te consumeren zijn voor ieder die ervan gebruik maakt, vanuit elke invalshoek. Om hierop in te spelen, kunt u ervoor zorgen dat uw zorginstelling precies op het juiste moment de benodigde informatie levert aan de patiënt. Ook zouden applicaties die u gebruikt de overdaad aan technologische ontwikkelingen juist weg moeten nemen en overkoepelen. Zo worden ingewikkelde zorgprocessen transparant gemaakt en raakt zowel de patiënt als de zorgverlener niet overladen met de verkeerde informatie. Dat is efficiënt en effectief – voor iedereen dus winst. Maar hoe zorgt u voor kalmte en vertrouwen bij uw patiënt?

MediMapp app

Kankerpatiënten gebaat bij integratie digitale zorg in regulier zorgaanbod

Een betrokken patiënt kan gemiddeld genomen beter omgaan met de gevolgen van kanker, dat zegt Mies van Eenbergen. Van Eenbergen promoveerde op 7 juli op het onderwerp ‘kanker en het internet’ aan Tilburg University. Gelukkig weten veel patiënten het internet te vinden voor hun vragen en zijn zij beter dan vroeger geïnformeerd en daardoor betrokken bij hun eigen ziekteproces. Maar de verschillen tussen de digitale vaardigheden van mensen zijn groot. De oplossing? ‘Differentiatie’ en ‘begrijpelijkheid’ in het informatieaanbod.

De diagnose kanker heeft meestal veel impact op iemands leven. Veel mensen gaan op zoek naar betrouwbare informatie over hun ziekte en mogelijke behandelingen. Vanzelfsprekend gebruiken veel kankerpatiënten daarvoor het internet. Het onderzoek van Van Eenbergen laat zien dat het gebruik van internet onder mensen met kanker de afgelopen 15 jaar is toegenomen van 60 naar 85 procent. Het onderzoek laat echter ook zien dat er veel verschil is in vaardigheden op het gebied van digitale technologie, lezen en algemene gezondheid. Van Eenbergen: “Om online betrouwbare informatie te vinden, zijn naast gezondheidsvaardigheden in toenemende mate ook digitale vaardigheden nodig, maar met elke extra vaardigheid haakt een deel van de doelgroep af.” Hoogopgeleiden vinden daarom beter hun weg op de digitale snelweg dan lager opgeleiden, waardoor de hoogopgeleide patiënten het meest profiteren van wat internet te bieden heeft.

Eigen oncoloog biedt betrouwbaarste informatiebron

De informatiebehoefte is onder alle groepen mensen echter vergelijkbaar: patiënten willen toegang tot hun dossier, betrouwbare en begrijpelijke informatie en een kleiner deel, zo’n 20 procent van de patiënten, heeft behoefte aan verhalen van lotgenoten. Wat ook voor een brede groep van patiënten geldt: hun eigen oncoloog is degene op wie ze het meeste vertrouwen, waar het aankomt op medische informatie. Een van de aanbevelingen die Van Eenbergen dan ook doet, is het aansporen van zorgverleners om de (online) informatiebehoeften te bespreken en patiënten gericht te verwijzen naar betrouwbare websites bedoeld voor patiënten. En dat allemaal zodat mensen meer betrokken zijn bij hun eigen zorgproces.

Eenduidigheid van termen

Verder wijst Van Eenbergen erop dat ‘differentiatie’, ‘begrijpelijkheid’ en ‘eenduidigheid van termen’ nodig zijn. Eigenlijk zou iedere patiënt op maat bediend moeten gaan worden. Naast generieke informatie dus informatie die op de situatie van de patiënt is toegesneden. Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn, kan informatie aldus laagdrempeliger worden aangeboden. Als het ziekenhuis hierin voorziet, hoeven ze minder zelf op zoek naar voor hen relevante informatie.

Applicaties moeten daaraan gaan voldoen

Naast informatievoorziening, vindt een klein deel van de (na)zorg voor patiënten nu al digitaal plaats (e-health). In de oncologie voelt het gebruik van e-health vaak nog als ‘extra’, terwijl het ook – zoals in de ggz – onderdeel kan zijn van het reguliere zorgaanbod. Zorgverleners spelen ook hierbij een belangrijke rol. Ontwikkelaars kunnen hun steentje bijdragen door patiënten te betrekken bij de ontwikkeling van applicaties. Van Eenbergen: “We zien dat de wensen van patiënten als het gaat om e-health groter zijn dan de mogelijkheden. Het helpt ook als patiënten de wens om ondersteund te worden met e-health nadrukkelijker kenbaar maken, zodat het meer gaat leven.”

MediMapp EPD

Die ondersteuning moet vanuit ons allemaal komen. Zo is MediMapp veelvoudig getest met senioren, staat alles onder één applicatie en is het informatieaanbod eenvoudiger dan voorheen. MediMapp heeft er dan ook een missie van gemaakt om zorg inzichtelijk en vooral simpeler te maken voor patiënt, zorgverlener en manager.

“MediMapp helpt de patiënt die minder digitaal vaardig is enorm.”

Dit is hoe MediMapp de patiënt helpt

  • Er is één voordeur voor alle e-health en medische gegevens op basis van het EPD
  • Alle afspraken staan in één tijdslijn, met de juiste informatie op het juiste moment in het traject
  • Integraties van andere e-health tools, zoals Medify en WebCamConsult in één overzicht

Vóór, tijdens en na een behandeling zijn patiënten goed geïnformeerd, waardoor er een gestroomlijnd proces ontstaat; dat begint bij de patiënt zelf. MediMapp biedt hen in één app o.a. vragenlijsten, specifieke informatie voor iedere afspraak en relevante eHealth modules. Dit ervaren patiënten als erg behulpzaam. Vandaar het advies aan u als zorgprofessional: ontzorg uw patiënten door middel van succesvolle digitale zorgpaden.

De patiënt heeft veel baat bij digitale zorgpaden en de ondersteuning die daarbij te pas komt. Meer weten over MediMapp en haar functionaliteiten?

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.