Inzicht stuurinformatie bewijst effectiviteit: torenhoge kosten verleden tijd

Inzicht stuurinformatie bewijst effectiviteit: torenhoge kosten verleden tijd

MediMapp Analytics bespaarde deze afdeling €285.000 in 2 jaar tijd

MediMapp Analytics maakt processen zichtbaar en koppelt die aan uitkomsten van zorg, inclusief de kosten. Dit gebeurt realtime, wat het uiterst relevant maakt. Analytics biedt hiermee belangrijke stuurinformatie, die teruggekoppeld kan worden naar Business Intelligence via een API. Zo worden verbeterprocessen inzichtelijk, kunt u optimaal besparen en investeren waar het nodig is.

Analytics verbetert de zorg concreet

Een MediMapp zorgpad met Analytics stuurinformatie zorgt er simpel gezegd voor dat uw afdeling zichzelf kan toetsen op bepaalde werkafspraken. Het leuke van Analytics is dat u over een bepaalde subpopulatie kunt laten zien waar een zorgverlener of afdeling op wil toetsen. 

Het geeft zorgverleners en -managers dus inzicht in proces vraagstukken rondom zorgpaden. Het product beantwoordt vragen zoals “Hoe vaak komt een patiënt gemiddeld op controle na een operatie?” en “Hoeveel van mijn patiënten worden binnen een bepaalde tijd na een intake behandeld?”. MediMapp Analytics biedt een handvat om processen te optimaliseren of om ongewenste procesvariatie te identificeren.

Product owner Coen Stout legt het uit: “Neem bijvoorbeeld de doorlooptijd tussen een intake en een operatie. Stel dat de afdeling afspreekt dat die periode niet langer dan vier weken moet duren. Dan kan Analytics laten zien: is dat daadwerkelijk zo? Is 80% van de patiënten wel binnen de vier weken aan de beurt en waar loopt het mis bij de overige 20%? Dan weet je direct waar je aan kunt werken.” Analytics destilleert namelijk uit de totale populatie een zuivere subgroep waarop getoetst kan worden. Op die manier zorgt Analytics ervoor dat verbeterpunten duidelijk worden. Daar zit waarde voor elke zorginstelling.

“MediMapp Analytics is een hele goede tool om het zorgproces inzichtelijk te maken voor onze artsen. Vanuit dit overzicht stelt het ons in staat om als afdeling te zien waar we goed presteren én waar we moeten verbeteren. Als team implementeren we vervolgens verbeterprocessen én kunnen we via MediMapp Analytics de effecten daarvan zien. Dit stelt ons in staat om als team continu te verbeteren.”

Het product maakt gebruikt van in MediMapp vastgelegde zorgpad modellen. In deze modellen wordt vastgelegd uit welke stappen een zorgpad kan bestaan, welke variaties er zijn en hoe vaak bepaalde afspraakmomenten voorkomen. Met behulp van dit model, en actuele data uit het EPD van alle patiënten in het zorgpad, kan MediMapp Analytics gemakkelijk procesindicatoren zoals bijvoorbeeld doorlooptijd tussen bepaalde afspraken berekenen.

De belangrijkste functionaliteiten van MediMapp Analytics

  • Relevante en transparante stuurinformatie in één simpel overzicht
  • Dashboard is altijd beschikbaar vanuit een persoonlijk account
  • Informatie wordt elke dag ververst
  • Inzicht in de totale populatie en de verdeling in de verschillende zorgpad varianten
  • Flexibiliteit in de logica achter indicatoren om proces vraagstukken snel te kunnen beantwoorden
  • Resultaten uitzetten tegen vooraf ingestelde normen
  • Doorloop van resultaten volgen in grafieken
  • Vergelijken van prestaties tussen locaties of zorgverleners
  • Analyse mogelijkheden zoals filters, groepering van waarden en uitsplitsing tot op individuele patiënten

De indicatoren zijn flexibel en per zorgpad in te richten. Dat maakt het mogelijk deze aan te laten sluiten bij de uitdagingen van zorgpad-specifieke proces vraagstukken. De indicatoren worden weergegeven in een dashboard dat zich elke dag zelf bijwerkt en daardoor snel inzicht kan geven. De gebruiker leest zo middels een uitgebreide tabel, met behulp van filters en uitsplitsingen, de score van kernindicatoren. Zo kunnen processen en verbeterpunten gedefinieerd worden.

Business Case bewijst: MediMapp Analytics bespaart

Bij de zorginstelling in kwestie worden elk jaar rond de 400 patiënten behandeld voor borstkanker. Bij de start van het gebruik van MediMapp Analytics werd al snel duidelijk dat het gemiddeld aantal consulten gedurende een zorgpad sterk verschilde per arts. Dit verschil kan echter gemakkelijk verklaard worden omdat artsen verschillende typen patiënten behandelen met verschillende typen borstkanker. Om deze reden werden alle patiënten met een palliatieve behandeling weggefilterd in het MediMapp Analytics dashboard (dit zijn de patiënten met de zwaarste trajecten en de meeste consulten); het grote verschil in consulten was echter nog steeds aanwezig. 

Opvallend was dat er 7,7 afspraken verschil te zien was tussen de arts met het gemiddeld laagste aantal consulten en de arts met het hoogste aantal consulten. De artsen besloten daarom in een klein comité, bestaande uit de artsen met het laagste en hoogste aantal consulten en een andere arts uit de middenmoot, te onderzoeken hoe de gevonden resultaten verklaard konden worden en welke zaken artsen op zich konden nemen om het aantal consulten gedurende een zorgpad te reduceren (onder welke voorwaarden, alternatieve oplossingen enz.).

De uitkomsten van deze analyse werden besproken op de afdeling en elke arts werd aangemoedigd om iets met de aanbevelingen tot verbetering te doen. De resultaten daarvan werden via het MediMapp Analytics dashboard gemonitord.

Na drie maanden waren via het MediMapp Analytics dashboard de eerste positieve resultaten te zien. Na een jaar bleek het totale gemiddelde aantal consulten gedurende een zorgpad met 4,9 te zijn afgenomen (reductie van 34%). Ook was de spreiding tussen de artsen afgenomen van 7,7 naar 6,2 consulten. In het jaar daarna nam het totale gemiddelde aantal consulten gedurende een zorgpad nog eens met 4,5 af (reductie van 48%) en ook de spreiding tussen de artsen nam af (van 6,2 naar 3). 

Deze resultaten leverden in het eerste jaar een kostenbesparing van €269,72 per patiënt op (totale  besparing €107.887,50) en in het tweede jaar een kostenbesparing van €444,39 per patiënt (totale  besparing €177.757,50).

Ook besparen binnen uw zorginstelling en gebruik maken van MediMapp Care Pathways en Analytics? Vraag naar de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Wilt u meepraten over digitalisering in de zorg?

MediMapp Shared Care

Wilt u meepraten over digitalisering in de zorg?

MediTopp: samen met 10+ partners in gesprek over de toekomstige Roadmap

We praten onze klanten graag bij tijdens de MediTopp, maar nog belangrijker: daardoor kunnen zij, samen met ons, bijdragen aan de ontwikkeling van het product MediMapp. Strategisch adviseur David Einerhand legt het uit: “Wat we regelmatig horen in de commerciële eHealth wereld is dat bedrijven minder doen aan opvolging, of het bieden van support. MediMapp pakt het anders aan en betrekt klanten bij het proces als partners; er is veel ruimte voor flexibiliteit en groei. We zetten onze klanten bij elkaar en praten samen over ons product.”

Ook kunnen klanten, of partners, zoals we hen liever noemen, bij andere partners van MediMapp opvragen hoe het proces bij hen verloopt en ervaringen uitwisselen. Dat bracht ons op het idee om de MediMapp Community in het leven te roepen tijdens de MediTopp; iedere partner krijgt zo een warm netwerk van andere MediMapp partners.

meditopp 2021

MediMapp Community

De MediMapp Community is bestemd voor iedereen die graag betrokken wil zijn bij de transitie naar digitalisering en daarmee de kwaliteit van de zorg wil verbeteren. Onze klanten zijn onze partners en als partner kunt u deelnemen aan de MediMapp Community. MediMapp heeft inmiddels al 19 zorginstellingen als partner. Geïnteresseerden zijn echter ook zeer welkom. Wij hopen dan ook dat u aanwezig kunt zijn met een eigen delegatie. De MediMapp Community wordt, door de grotere variatie aan kennis en het uitgebreide netwerk, alsmaar groter en sterker. Dat wilt u niet missen.

“Iedereen die MediMapp gebruikt heeft er profijt van. Als we die bevindingen met elkaar delen wordt die waarde nog groter. Daarom geloven we in een hechte MediMapp Community.”

- David Einerhand, Strategisch Adviseur Soulve Innovations

De MediTopp zal uitgebreid ingaan op de Roadmap van de volgende MediMapp-producten: het self-service product, MediMapp Care Pathways, MediMapp Portal en vooral MediMapp Shared Care.

MediMapp Shared Care

“In een zorglandschap dat volledig interoperabel probeert te worden en waar alles met elkaar moet kunnen communiceren, hebben we nu een product in ontwikkeling dat dit mogelijk maakt,” zegt David. Zo hoort u tijdens de MediTopp hoe het langverwachte MediMapp Shared Care functioneert.”

MediMapp Shared Care is een uitbreiding van MediMapp Pathway en wordt gebruikt voor een zorgtraject waarbij de patiënt zorg ontvangt van meerdere zorgverleners. MediMapp Shared Care heeft een real-time koppeling met meerdere EPD’s. Hierdoor wordt de tijdlijn van de patiënt verrijkt met al zijn afspraken van meerdere zorginstellingen. De patiënt en zorgverlener zien MediMapp Shared Care in hun eigen beveiligde omgeving. Door de real-time koppeling met meerdere EPD’s is de informatie in MediMapp Shared Care altijd actueel, persoonlijk en relevant.

Met MediMapp Shared Care kijken we nu al weer verder. We zijn een volgende fase gestart, waarbij er inzage komt in een geïntegreerd medisch dossier waarbij zorgverleners via het EPD relevante elementen kunnen inzien die vanuit meerdere zorginstellingen komen. Hoe dit werkt zal worden besproken in de MediTopp en uiteraard kunt u uw mening dan ook delen met ons team. Momenteel is de pilot tussen Radboudumc en CWZ gestart.

MediMapp Analytics & API

“Tijdens de MediTopp zal ook meer verteld worden over de MediMapp API. De MediMapp API geeft Business Intelligence afdelingen de mogelijkheid om MediMapp zorgpad data te ontvangen. Hoe dat precies werkt en wat je ermee kunt doen komt aan bod,” zegt Anna Geraedts, Research & Development Manager bij Soulve Innovations. De API is momenteel in verschillende zorginstellingen werkzaam; daar zou u vragen over kunnen stellen.

Meditopp 2021

De MediMapp Product Suite

David: “We hebben heel erg gefocust op Care Pathways, maar we zijn natuurlijk een compleet platform met meerdere producten. Die producten samen noemen we de Product Suite. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, dus we zijn ook bezig met aanvullende producten als de self-service, maar in de grote lijnen is de Product Suite de vorm die we aan willen nemen. In het ideale geval fungeert MediMapp als een marketplace, waarbij applicaties zoals Medify en WebCamConsult zijn geïntegreerd. De Product Suite is af en daarmee zien we MediMapp een enterprise-product worden.”

De grootste milestones worden dus besproken in de MediTopp én u krijgt de kans uw input te geven.

Wilt u dit ook niet missen? Meld u zich dan aan voor de MediTopp op 14 oktober 2021.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Wat is de toekomst van MediMapp?

Wat is de toekomst van MediMapp

Wat is de toekomst van MediMapp?

600.000 Nederlands krijgen inmiddels MedImapp aangeboden. Wat is de volgende stap van MediMapp?

De visie van het bedrijf achter MediMapp, Soulve Innovations, staat al zo’n vijf jaar. Die toekomst is nu gaande. Waar gaat het heen en wat kunt u verwachten? De komende vijf jaar zullen de medewerkers die MediMapp mogelijk maken voor u als klant zorgen voor een nóg beter product. Met het oog op de visie van het bedrijf geeft CEO Vincent Schot een openhartig interview over de toekomst van MediMapp en haar producten.

“MediMapp gaat over de fijne ervaring en beleving van de patiënt én de zorgverlener. We kunnen zorgen dat het proces een betere uitkomst krijgt doordat die beleving zoveel meer comfortabel is dan gewoon zitten in een wachtruimte en wachten tot je geroepen wordt. Dit creëren we met moderne technologie,” zegt Vincent.

“Ik heb twee passies: de wereld beter maken voor onze naasten en technologie gebruiken die kan zorgen dat hun traject een fijne en goede ervaring wordt”

- Vincent Schot, CEO Soulve Innovations

Het zorglandschap digitaliseert langzaam. De visie luidt: MediMapp helpt zorginstellingen op een vriendelijke en servicegerichte manier door het zorglandschap heen te manoeuvreren. Over vijf jaar hebben álle Nederlandse patiënten toegang tot een platform zoals MediMapp, het digitale platform dat patiënten begeleidt in hun zorgtraject. De zorgpaden zijn, als een metrokaart, gekleurde routes op een platform. Alle routes zijn anders – ze hebben verschillende kleuren en sommigen zijn langer of korter dan de ander. Het biedt verschillende bestemmingen, maar de patiënt maakt in de nabije toekomst hopelijk meer eigen keuzes, met behulp van de zorgprofessional. Er wordt samen met de arts in MediMapp gekeken naar alle aspecten die samen de beste reis vormen voor de patiënt; doorlooptijd, kosten en kwaliteit, maar vooral naar de ervaring van de patiënt zelf.

Wat is de toekomst van MediMapp

Tevens geldt voor de visie dat zorgpaden van MediMapp op een bepaalde manier gestandaardiseerd zullen zijn in de toekomst. Voor de patiënt maakt het niet meer uit waar of bij welke zorgaanbieder de zorg plaatsvindt. Alle haltes binnen MediMapp worden op dezelfde manier aangeboden waardoor de patiënt kan vergelijken, zelf kan kiezen en meebeslissen over de ‘beste reis’ voor hem of haar.

Bovendien kan het zorgsysteem hiervan leren. De zorgaanbieders creëren samen met het MediMapp platform een lerend systeem. De zorg in 2021 is niet altijd kostendekkend en efficiënt en op sommige punten niet gestroomlijnd. We gaan samen met de patiënt en de zorgverlener op zoek naar de beste reis en het ideale persoonlijke traject. Dat doen we door nu en in de toekomst data te verzamelen en bestuderen, op allerlei indicatoren zoals kosten, ervaring, kwaliteit en efficiëntie. We zijn ernaar op zoek om dat te leren en daarom is MediMapp ook een relevant platform voor managers en bestuurders. Omdat zij zo kunnen zien hoe ze hun zorginstelling beter vorm kunnen geven.

Dus aan de ene kant, op het menselijke, persoonlijke vlak creëren we de goede ervaring, begeleiding en overzicht, maar aan de andere kant laten we het systeem ervan leren om te groeien en betere en betaalbare zorg te creëren. Dat is de cyclus van reizen die afgelegd worden en een manier om steeds slimmer de zorg verbeteren. Dat is waarom we dit doen.

“We hebben het voorrecht om elke dag de wereld iets beter te maken voor een ander. Dat geeft voldoening.”

- Vincent Schot, CEO Soulve Innovations

Waar gaat MediMapp concreet heen?

“Wat sowieso gaat gebeuren is dat er steeds meer partijen gezamenlijk zorg aan gaan bieden. Vroeger ging je naar één huisarts en één ziekenhuis, puur en alleen omdat die bij je in de buurt lagen. Dat betekent niet dat dat de beste zorg is voor jou als patiënt. Wellicht woon je nu in Limburg en kun je voor de beste zorg van jouw aandoening beter naar Groningen. Zorg raakt dus verder verspreid door de brede kennis die we hebben in Nederland en doordat er meer zorgaanbieders komen met die kennis. En de toekomst van MediMapp daarin is dat we zorgen dat die overdaad overzichtelijk blijft, zodat men nog begrijpt wat er gaande is en wanneer zij waar moeten zijn. Als een paraplu als het ware overkoepelt MediMapp dan de vele zorgaanbieders in ons zorglandschap en als een TomTom wijst het je de weg binnen alle mogelijkheden. Daar zijn we deels al, met de 19 ziekenhuizen die aangesloten zijn bij MediMapp. Hun zorgpaden zijn werkzaam, alleen wat er nu op de planning staat is dat de patiënt gemakkelijk kan wisselen tussen aanbieders. We hebben Shared Care uitgerold, enerzijds zodat de patiënt die naar meerdere zorgaanbieders moet dat in één tijdlijn ziet en anderzijds zodat er in de toekomst meer ruimte en keuze vrijkomt waarin zij zelf kunnen kiezen wat de beste optie is. MediMapp kan hen daar dan in begeleiden. Dat is de stip op de horizon.”

Hoe gaat MediMapp daar komen?

“MediMapp is in feite een hele grote productcatalogus aan het aanleggen van de Nederlandse zorg. We hebben nu 19 instellingen, waar meer dan 250 digitale zorgpaden onder vallen. Momenteel groeien we enorm snel; we hebben het doel om 8 tot 10 instellingen per jaar aan te sluiten, zodat de de zorgpaden bibliotheek zo breed mogelijk georiënteerd is en er nog meer kennis gedeeld kan worden. We zijn tevens bezig met een self-service concept, wat inhoudt dat artsen en ziekenhuizen zelf hun zorgpaden kunnen ‘bouwen’. Het idee daarvan is dat daar geen IT-afdeling voor nodig zal zijn, dus het moet zo makkelijk mogelijk worden. Dan zal het nóg sneller gaan verspreiden.”

Medimapp toekomst

Hoe gaat het met MediMapp tot op heden?

“Momenteel hebben we uit de bestaande zorgpaden en portalen van verschillende ziekenhuizen meer dan 600.000 patiënten die MediMapp aangeboden krijgen. We zijn bij een aantal van die  ziekenhuizen al wat langer binnen met MediMapp en daar zien we het gebruik exploderen. Eén van de ziekenhuizen die MediMapp heeft ingezet zag een verviervoudiging in gebruik van het portaal. Eén academisch ziekenhuis besloot afgelopen maand een groot deel van alle oncologische stuurinformatie met MediMapp te gaan doen; we zien dus steeds meer resultaten en verbetering komen. We zijn al 6,5 jaar elke dag bezig met nieuwe initiatieven. Waar ik heel trots op ben en wat wij goed doen met onze klanten, is dat we samen het product opbouwen. We lossen hele moeilijke dingen op en integreren met een van de moeilijkste systemen in de wereld, namelijk EPD’s. En patiënten gebruiken MediMapp ook echt. Maar aan de andere kant duurt het gewoon langer omdat het complex is. En er zijn veel partijen bij betrokken. We gaan gewoon rustig door en behouden de focus op kwaliteit.”

Wat kunnen we verwachten van de veiligheid van MediMapp?

“We willen meer naar de cloud gaan. Veel ziekenhuizen zitten in een private-cloud of hosten nog een premise; ieder ziekenhuis heeft zijn eigen cloud. We willen graag toe naar één cloud waarin private-clouds blijven bestaan, zodat we het beter kunnen beheren en de databases verder encrypten en anonimiseren. We gebruiken al heel weinig herleidbare data en gaan daar nu nog zwaardere stappen in zetten, omdat we geen dataprovider willen zijn. En aan de andere kant gaan we aan de patiënt nog meer inlogmogelijkheden introduceren zoals Face-ID en een vingerafdruk. DigiD komt wellicht in de nabije toekomst nog met een paspoortscan. En we zijn bezig met een technisch framework te updaten naar de nieuwste versies, die zijn nóg veiliger.”

Wat kunnen we verwachten van de techniek van MediMapp?

“We zijn bezig met verdere digitalisatie van ook onze eigen processen. MediMapp is gekoppeld op het EPD. De EPD’s zijn aan verandering onderhevig natuurlijk, waardoor we van plan zijn automatische te gaan signaleren en detecteren als er mutaties zijn. Ook blijven we doorontwikkelen op het herkennen van zorgpaden. En dat heeft te maken met die self-service. De software van onze zorgpaden gaat de data nog beter herkennen, waardoor er minder handwerk en controle nodig is. We gaan dat verder finetunen zodat het inrichten van het zorgpad sneller kan en de aandacht meer gericht kan worden op de zorg en de patiënt.

Ook willen we de zorgpaden standaardiseren. Als we nu een borstkankerzorgpad inrichten doen we dat voor ieder ziekenhuis opnieuw. We hergebruiken natuurlijk wel de kennis die we hebben, maar doen 80% van het werk opnieuw. Wat we daarvoor nodig hebben vanuit de markt is dat men elkaar gaat vertrouwen. Ziekenhuizen hebben daarin nu nog hun eigen stijl en we denken dat het in de toekomst heel goed zou kunnen werken als we hergebruiken wat er is en daarop verder bouwen. Er liggen meer dan 250 zorgpaden op de plank, dus we weten wat we doen. Zorgpaden kun je dan bijvoorbeeld ook los gaan inkopen. Bij borstkanker hebben we 8 tot 10 verschillende varianten in het zorgpad zitten en onze software zou dan moeten kunnen berekenen wat de beste samenstelling is voor dat ziekenhuis. Dat wordt in de nabije toekomst beschikbaar, zodat men kan leren van anderen. Dus door te leren van elkaar zodat we weten wat ‘het beste zorgpad’ is, gaan we zorgen dat de uitkomsten vaker hetzelfde zijn en we patiënten beter kunnen helpen.”

Wat kunnen we verwachten van het ontwerp van MediMapp?

“We zijn nog steeds heel erg blij met de desktop-app. De look en feel van de mobiele app gaan we wel vernieuwen, mogelijk zelfs naar native overstappen waar we nu nog hybride werken. Dat wil zeggen dat web wegvalt en we volledig naar Android en iOS over zouden kunnen stappen in de nabije toekomst. En we zullen uiteraard ook kijken naar een moderner en frisser design, waarmee we nog minder op het scherm tonen en het sneller inzichtelijk wordt wat de patiënt moét zien.”

De toekomst is rooskleurig, net als MediMapp

“Zes jaar geleden waren zorgpaden helemaal nog niet hip en happening. Nu is dat wel zo. Momenteel worden zelfs EPD’s wakker en denken ze; we moeten ook iets met zorgpaden. Wij zijn daar al veel langer mee bezig, dus we prijzen ons gelukkig dat het inmiddels ook het klimaat is geworden. Er is voor MediMapp veel internationale interesse ontstaan, omdat ziekenhuizen de ervaring en betrokkenheid van patiënten overal ter wereld willen gaan verbeteren. De relevantie wordt steeds groter. Elke dag een beetje meer.”

MediMapp heeft meer dan 250 verschillende zorgpaden geïmplementeerd onder al haar partners. Benieuwd welke dat zijn?

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.