Skip to content

Wat is de toekomst van MediMapp?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wat is de toekomst van MediMapp?

600.000 Nederlands krijgen inmiddels MedImapp aangeboden. Wat is de volgende stap van MediMapp?

De visie van het bedrijf achter MediMapp, Soulve Innovations, staat al zo’n vijf jaar. Die toekomst is nu gaande. Waar gaat het heen en wat kunt u verwachten? De komende vijf jaar zullen de medewerkers die MediMapp mogelijk maken voor u als klant zorgen voor een nóg beter product. Met het oog op de visie van het bedrijf geeft CEO Vincent Schot een openhartig interview over de toekomst van MediMapp en haar producten.

“MediMapp gaat over de fijne ervaring en beleving van de patiënt én de zorgverlener. We kunnen zorgen dat het proces een betere uitkomst krijgt doordat die beleving zoveel meer comfortabel is dan gewoon zitten in een wachtruimte en wachten tot je geroepen wordt. Dit creëren we met moderne technologie,” zegt Vincent.

“Ik heb twee passies: de wereld beter maken voor onze naasten en technologie gebruiken die kan zorgen dat hun traject een fijne en goede ervaring wordt”

- Vincent Schot, CEO Soulve Innovations

Het zorglandschap digitaliseert langzaam. De visie luidt: MediMapp helpt zorginstellingen op een vriendelijke en servicegerichte manier door het zorglandschap heen te manoeuvreren. Over vijf jaar hebben álle Nederlandse patiënten toegang tot een platform zoals MediMapp, het digitale platform dat patiënten begeleidt in hun zorgtraject. De zorgpaden zijn, als een metrokaart, gekleurde routes op een platform. Alle routes zijn anders – ze hebben verschillende kleuren en sommigen zijn langer of korter dan de ander. Het biedt verschillende bestemmingen, maar de patiënt maakt in de nabije toekomst hopelijk meer eigen keuzes, met behulp van de zorgprofessional. Er wordt samen met de arts in MediMapp gekeken naar alle aspecten die samen de beste reis vormen voor de patiënt; doorlooptijd, kosten en kwaliteit, maar vooral naar de ervaring van de patiënt zelf.

Wat is de toekomst van MediMapp

Tevens geldt voor de visie dat zorgpaden van MediMapp op een bepaalde manier gestandaardiseerd zullen zijn in de toekomst. Voor de patiënt maakt het niet meer uit waar of bij welke zorgaanbieder de zorg plaatsvindt. Alle haltes binnen MediMapp worden op dezelfde manier aangeboden waardoor de patiënt kan vergelijken, zelf kan kiezen en meebeslissen over de ‘beste reis’ voor hem of haar.

Bovendien kan het zorgsysteem hiervan leren. De zorgaanbieders creëren samen met het MediMapp platform een lerend systeem. De zorg in 2021 is niet altijd kostendekkend en efficiënt en op sommige punten niet gestroomlijnd. We gaan samen met de patiënt en de zorgverlener op zoek naar de beste reis en het ideale persoonlijke traject. Dat doen we door nu en in de toekomst data te verzamelen en bestuderen, op allerlei indicatoren zoals kosten, ervaring, kwaliteit en efficiëntie. We zijn ernaar op zoek om dat te leren en daarom is MediMapp ook een relevant platform voor managers en bestuurders. Omdat zij zo kunnen zien hoe ze hun zorginstelling beter vorm kunnen geven.

Dus aan de ene kant, op het menselijke, persoonlijke vlak creëren we de goede ervaring, begeleiding en overzicht, maar aan de andere kant laten we het systeem ervan leren om te groeien en betere en betaalbare zorg te creëren. Dat is de cyclus van reizen die afgelegd worden en een manier om steeds slimmer de zorg verbeteren. Dat is waarom we dit doen.

“We hebben het voorrecht om elke dag de wereld iets beter te maken voor een ander. Dat geeft voldoening.”

- Vincent Schot, CEO Soulve Innovations

Waar gaat MediMapp concreet heen?

“Wat sowieso gaat gebeuren is dat er steeds meer partijen gezamenlijk zorg aan gaan bieden. Vroeger ging je naar één huisarts en één ziekenhuis, puur en alleen omdat die bij je in de buurt lagen. Dat betekent niet dat dat de beste zorg is voor jou als patiënt. Wellicht woon je nu in Limburg en kun je voor de beste zorg van jouw aandoening beter naar Groningen. Zorg raakt dus verder verspreid door de brede kennis die we hebben in Nederland en doordat er meer zorgaanbieders komen met die kennis. En de toekomst van MediMapp daarin is dat we zorgen dat die overdaad overzichtelijk blijft, zodat men nog begrijpt wat er gaande is en wanneer zij waar moeten zijn. Als een paraplu als het ware overkoepelt MediMapp dan de vele zorgaanbieders in ons zorglandschap en als een TomTom wijst het je de weg binnen alle mogelijkheden. Daar zijn we deels al, met de 19 ziekenhuizen die aangesloten zijn bij MediMapp. Hun zorgpaden zijn werkzaam, alleen wat er nu op de planning staat is dat de patiënt gemakkelijk kan wisselen tussen aanbieders. We hebben Shared Care uitgerold, enerzijds zodat de patiënt die naar meerdere zorgaanbieders moet dat in één tijdlijn ziet en anderzijds zodat er in de toekomst meer ruimte en keuze vrijkomt waarin zij zelf kunnen kiezen wat de beste optie is. MediMapp kan hen daar dan in begeleiden. Dat is de stip op de horizon.”

Hoe gaat MediMapp daar komen?

“MediMapp is in feite een hele grote productcatalogus aan het aanleggen van de Nederlandse zorg. We hebben nu 19 instellingen, waar meer dan 250 digitale zorgpaden onder vallen. Momenteel groeien we enorm snel; we hebben het doel om 8 tot 10 instellingen per jaar aan te sluiten, zodat de de zorgpaden bibliotheek zo breed mogelijk georiënteerd is en er nog meer kennis gedeeld kan worden. We zijn tevens bezig met een self-service concept, wat inhoudt dat artsen en ziekenhuizen zelf hun zorgpaden kunnen ‘bouwen’. Het idee daarvan is dat daar geen IT-afdeling voor nodig zal zijn, dus het moet zo makkelijk mogelijk worden. Dan zal het nóg sneller gaan verspreiden.”

Medimapp toekomst

Hoe gaat het met MediMapp tot op heden?

“Momenteel hebben we uit de bestaande zorgpaden en portalen van verschillende ziekenhuizen meer dan 600.000 patiënten die MediMapp aangeboden krijgen. We zijn bij een aantal van die  ziekenhuizen al wat langer binnen met MediMapp en daar zien we het gebruik exploderen. Eén van de ziekenhuizen die MediMapp heeft ingezet zag een verviervoudiging in gebruik van het portaal. Eén academisch ziekenhuis besloot afgelopen maand een groot deel van alle oncologische stuurinformatie met MediMapp te gaan doen; we zien dus steeds meer resultaten en verbetering komen. We zijn al 6,5 jaar elke dag bezig met nieuwe initiatieven. Waar ik heel trots op ben en wat wij goed doen met onze klanten, is dat we samen het product opbouwen. We lossen hele moeilijke dingen op en integreren met een van de moeilijkste systemen in de wereld, namelijk EPD’s. En patiënten gebruiken MediMapp ook echt. Maar aan de andere kant duurt het gewoon langer omdat het complex is. En er zijn veel partijen bij betrokken. We gaan gewoon rustig door en behouden de focus op kwaliteit.”

Wat kunnen we verwachten van de veiligheid van MediMapp?

“We willen meer naar de cloud gaan. Veel ziekenhuizen zitten in een private-cloud of hosten nog een premise; ieder ziekenhuis heeft zijn eigen cloud. We willen graag toe naar één cloud waarin private-clouds blijven bestaan, zodat we het beter kunnen beheren en de databases verder encrypten en anonimiseren. We gebruiken al heel weinig herleidbare data en gaan daar nu nog zwaardere stappen in zetten, omdat we geen dataprovider willen zijn. En aan de andere kant gaan we aan de patiënt nog meer inlogmogelijkheden introduceren zoals Face-ID en een vingerafdruk. DigiD komt wellicht in de nabije toekomst nog met een paspoortscan. En we zijn bezig met een technisch framework te updaten naar de nieuwste versies, die zijn nóg veiliger.”

Wat kunnen we verwachten van de techniek van MediMapp?

“We zijn bezig met verdere digitalisatie van ook onze eigen processen. MediMapp is gekoppeld op het EPD. De EPD’s zijn aan verandering onderhevig natuurlijk, waardoor we van plan zijn automatische te gaan signaleren en detecteren als er mutaties zijn. Ook blijven we doorontwikkelen op het herkennen van zorgpaden. En dat heeft te maken met die self-service. De software van onze zorgpaden gaat de data nog beter herkennen, waardoor er minder handwerk en controle nodig is. We gaan dat verder finetunen zodat het inrichten van het zorgpad sneller kan en de aandacht meer gericht kan worden op de zorg en de patiënt.

Ook willen we de zorgpaden standaardiseren. Als we nu een borstkankerzorgpad inrichten doen we dat voor ieder ziekenhuis opnieuw. We hergebruiken natuurlijk wel de kennis die we hebben, maar doen 80% van het werk opnieuw. Wat we daarvoor nodig hebben vanuit de markt is dat men elkaar gaat vertrouwen. Ziekenhuizen hebben daarin nu nog hun eigen stijl en we denken dat het in de toekomst heel goed zou kunnen werken als we hergebruiken wat er is en daarop verder bouwen. Er liggen meer dan 250 zorgpaden op de plank, dus we weten wat we doen. Zorgpaden kun je dan bijvoorbeeld ook los gaan inkopen. Bij borstkanker hebben we 8 tot 10 verschillende varianten in het zorgpad zitten en onze software zou dan moeten kunnen berekenen wat de beste samenstelling is voor dat ziekenhuis. Dat wordt in de nabije toekomst beschikbaar, zodat men kan leren van anderen. Dus door te leren van elkaar zodat we weten wat ‘het beste zorgpad’ is, gaan we zorgen dat de uitkomsten vaker hetzelfde zijn en we patiënten beter kunnen helpen.”

Wat kunnen we verwachten van het ontwerp van MediMapp?

“We zijn nog steeds heel erg blij met de desktop-app. De look en feel van de mobiele app gaan we wel vernieuwen, mogelijk zelfs naar native overstappen waar we nu nog hybride werken. Dat wil zeggen dat web wegvalt en we volledig naar Android en iOS over zouden kunnen stappen in de nabije toekomst. En we zullen uiteraard ook kijken naar een moderner en frisser design, waarmee we nog minder op het scherm tonen en het sneller inzichtelijk wordt wat de patiënt moét zien.”

De toekomst is rooskleurig, net als MediMapp

“Zes jaar geleden waren zorgpaden helemaal nog niet hip en happening. Nu is dat wel zo. Momenteel worden zelfs EPD’s wakker en denken ze; we moeten ook iets met zorgpaden. Wij zijn daar al veel langer mee bezig, dus we prijzen ons gelukkig dat het inmiddels ook het klimaat is geworden. Er is voor MediMapp veel internationale interesse ontstaan, omdat ziekenhuizen de ervaring en betrokkenheid van patiënten overal ter wereld willen gaan verbeteren. De relevantie wordt steeds groter. Elke dag een beetje meer.”

MediMapp heeft meer dan 250 verschillende zorgpaden geïmplementeerd onder al haar partners. Benieuwd welke dat zijn?

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.