Skip to content

Inzicht stuurinformatie bewijst effectiviteit: torenhoge kosten verleden tijd

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Inzicht stuurinformatie bewijst effectiviteit: torenhoge kosten verleden tijd

MediMapp Analytics bespaarde deze afdeling €285.000 in 2 jaar tijd

MediMapp Analytics maakt processen zichtbaar en koppelt die aan uitkomsten van zorg, inclusief de kosten. Dit gebeurt realtime, wat het uiterst relevant maakt. Analytics biedt hiermee belangrijke stuurinformatie, die teruggekoppeld kan worden naar Business Intelligence via een API. Zo worden verbeterprocessen inzichtelijk, kunt u optimaal besparen en investeren waar het nodig is.

Analytics verbetert de zorg concreet

Een MediMapp zorgpad met Analytics stuurinformatie zorgt er simpel gezegd voor dat uw afdeling zichzelf kan toetsen op bepaalde werkafspraken. Het leuke van Analytics is dat u over een bepaalde subpopulatie kunt laten zien waar een zorgverlener of afdeling op wil toetsen. 

Het geeft zorgverleners en -managers dus inzicht in proces vraagstukken rondom zorgpaden. Het product beantwoordt vragen zoals “Hoe vaak komt een patiënt gemiddeld op controle na een operatie?” en “Hoeveel van mijn patiënten worden binnen een bepaalde tijd na een intake behandeld?”. MediMapp Analytics biedt een handvat om processen te optimaliseren of om ongewenste procesvariatie te identificeren.

Product owner Coen Stout legt het uit: “Neem bijvoorbeeld de doorlooptijd tussen een intake en een operatie. Stel dat de afdeling afspreekt dat die periode niet langer dan vier weken moet duren. Dan kan Analytics laten zien: is dat daadwerkelijk zo? Is 80% van de patiënten wel binnen de vier weken aan de beurt en waar loopt het mis bij de overige 20%? Dan weet je direct waar je aan kunt werken.” Analytics destilleert namelijk uit de totale populatie een zuivere subgroep waarop getoetst kan worden. Op die manier zorgt Analytics ervoor dat verbeterpunten duidelijk worden. Daar zit waarde voor elke zorginstelling.

“MediMapp Analytics is een hele goede tool om het zorgproces inzichtelijk te maken voor onze artsen. Vanuit dit overzicht stelt het ons in staat om als afdeling te zien waar we goed presteren én waar we moeten verbeteren. Als team implementeren we vervolgens verbeterprocessen én kunnen we via MediMapp Analytics de effecten daarvan zien. Dit stelt ons in staat om als team continu te verbeteren.”

Het product maakt gebruikt van in MediMapp vastgelegde zorgpad modellen. In deze modellen wordt vastgelegd uit welke stappen een zorgpad kan bestaan, welke variaties er zijn en hoe vaak bepaalde afspraakmomenten voorkomen. Met behulp van dit model, en actuele data uit het EPD van alle patiënten in het zorgpad, kan MediMapp Analytics gemakkelijk procesindicatoren zoals bijvoorbeeld doorlooptijd tussen bepaalde afspraken berekenen.

De belangrijkste functionaliteiten van MediMapp Analytics

  • Relevante en transparante stuurinformatie in één simpel overzicht
  • Dashboard is altijd beschikbaar vanuit een persoonlijk account
  • Informatie wordt elke dag ververst
  • Inzicht in de totale populatie en de verdeling in de verschillende zorgpad varianten
  • Flexibiliteit in de logica achter indicatoren om proces vraagstukken snel te kunnen beantwoorden
  • Resultaten uitzetten tegen vooraf ingestelde normen
  • Doorloop van resultaten volgen in grafieken
  • Vergelijken van prestaties tussen locaties of zorgverleners
  • Analyse mogelijkheden zoals filters, groepering van waarden en uitsplitsing tot op individuele patiënten

De indicatoren zijn flexibel en per zorgpad in te richten. Dat maakt het mogelijk deze aan te laten sluiten bij de uitdagingen van zorgpad-specifieke proces vraagstukken. De indicatoren worden weergegeven in een dashboard dat zich elke dag zelf bijwerkt en daardoor snel inzicht kan geven. De gebruiker leest zo middels een uitgebreide tabel, met behulp van filters en uitsplitsingen, de score van kernindicatoren. Zo kunnen processen en verbeterpunten gedefinieerd worden.

Business Case bewijst: MediMapp Analytics bespaart

Bij de zorginstelling in kwestie worden elk jaar rond de 400 patiënten behandeld voor borstkanker. Bij de start van het gebruik van MediMapp Analytics werd al snel duidelijk dat het gemiddeld aantal consulten gedurende een zorgpad sterk verschilde per arts. Dit verschil kan echter gemakkelijk verklaard worden omdat artsen verschillende typen patiënten behandelen met verschillende typen borstkanker. Om deze reden werden alle patiënten met een palliatieve behandeling weggefilterd in het MediMapp Analytics dashboard (dit zijn de patiënten met de zwaarste trajecten en de meeste consulten); het grote verschil in consulten was echter nog steeds aanwezig. 

Opvallend was dat er 7,7 afspraken verschil te zien was tussen de arts met het gemiddeld laagste aantal consulten en de arts met het hoogste aantal consulten. De artsen besloten daarom in een klein comité, bestaande uit de artsen met het laagste en hoogste aantal consulten en een andere arts uit de middenmoot, te onderzoeken hoe de gevonden resultaten verklaard konden worden en welke zaken artsen op zich konden nemen om het aantal consulten gedurende een zorgpad te reduceren (onder welke voorwaarden, alternatieve oplossingen enz.).

De uitkomsten van deze analyse werden besproken op de afdeling en elke arts werd aangemoedigd om iets met de aanbevelingen tot verbetering te doen. De resultaten daarvan werden via het MediMapp Analytics dashboard gemonitord.

Na drie maanden waren via het MediMapp Analytics dashboard de eerste positieve resultaten te zien. Na een jaar bleek het totale gemiddelde aantal consulten gedurende een zorgpad met 4,9 te zijn afgenomen (reductie van 34%). Ook was de spreiding tussen de artsen afgenomen van 7,7 naar 6,2 consulten. In het jaar daarna nam het totale gemiddelde aantal consulten gedurende een zorgpad nog eens met 4,5 af (reductie van 48%) en ook de spreiding tussen de artsen nam af (van 6,2 naar 3). 

Deze resultaten leverden in het eerste jaar een kostenbesparing van €269,72 per patiënt op (totale  besparing €107.887,50) en in het tweede jaar een kostenbesparing van €444,39 per patiënt (totale  besparing €177.757,50).

Ook besparen binnen uw zorginstelling en gebruik maken van MediMapp Care Pathways en Analytics? Vraag naar de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.