De invloed van Artificial Intelligence op de zorg en MediMapp

MediMapp AI

De invloed van Artificial Intelligence op de zorg en MediMapp

Welke rol gaan zelfdenkende computers spelen in de toekomst van MediMapp?

De toekomst van de zorg is een dagelijks gesprek aan de koffietafel. Een nog onderbelicht onderwerp daarbinnen is hoogstwaarschijnlijk Artificial Intelligence. Men denkt daarbij vooral nog aan robotica en apps die de gezondheid controleren, maar Artificial Intelligence kan vele vormen aannemen – zeker in de zorg. 

Zijn we er bang voor? Moeten we het niet juist hebben over wat het voor ons kan betekenen? Neemt het in de toekomst functies over van de zorgverlener? We interviewden hiervoor Research & Development Manager Anna Geraedts.

MediMapp AI

Allereerst, wat is het verschil tussen Artificial Intelligence en MediMapp?

“MediMapp is een software product en Artificial Intelligence is een technologie die vaak in software producten wordt gebruikt, oftewel een middel tot een doel,” zegt Anna. De meest gebruikte definitie van AI is die van Kaplan en Haenlein, die luidt: ‘Het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing.’ Het betreft ook de wetenschap rondom het creëren van een object of computer met een zelfdenkende, intelligente denkwijze.

Welke rol gaat MediMapp spelen in de toekomst vol AI?

“MediMapp maakt nog geen gebruik van AI, maar wel van een zeer geavanceerd algoritme om zorgpaden te genereren. Hoewel dat geen AI is, waarbij een zelfstandig leerelement in nieuwe context wordt geplaatst, is het algoritme dat we gebruiken een knap staaltje technologie. Het ligt dus nog in het verschiet.

“Ook MediMapp heeft ambities om AI technologie toe te passen in haar producten, zowel in haar eigen functionaliteiten als de mogelijkheden om te integreren met andere eHealth partijen die AI gebruiken. Zoals we wel vaker zeggen hoeven wij namelijk niet alles zelf te doen als MediMapp; wij zijn als koppelplatform juist goed in staat om anderen aan te haken op het zorgproces in MediMapp.

Er zijn een hoop mogelijkheden voor MediMapp waar AI bij kan helpen. U kunt daarbij denken aan het genereren van zorgpaden op basis van AI in plaats van het huidige algoritme, maar ook gepersonaliseerde content binnen het zorgpad, het wel of niet gebruiken van bepaalde functionaliteiten of het geven van adviezen aan patiënten en zorgverleners. MediMapp Analytics zou AI met name kunnen gebruiken om advisering, signalering en ondersteuning van besluitvorming te tonen aan de zorgverleners en managers die Analytics gebruiken.”

Wat zijn de voordelen van AI voor patiënt en zorgverlener?

“Voor zowel patiënt als zorgverlener levert het een kwalitatief nog beter product op. Als patiënt word je bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd en ook meer op basis van jouw unieke omstandigheden.

Ook zorgverleners willen natuurlijk die verbetering voor hun patiënten, maar daarnaast is er voor hen nog veel meer voordeel. Via Analytics kunnen we hen namelijk met behulp van AI onder andere helpen om zorgprocessen pro-actief te gaan verbeteren, afwijkingen in zorgprocessen te detecteren en zorgverleners te adviseren bij bijsturingen in het zorgproces.”

Wat zijn de voordelen van AI voor ziekenhuizen onderling?

“De zorg an sich kan zeker profiteren van AI. Bij MediMapp kan het gebruikmaken van AI voor ziekenhuizen onderling onder andere helpen met Shared Care, met het genereren van zorgpaden over meerdere ziekenhuizen of netwerken van zorg heen – dat maakt het leven een stuk makkelijker. De complexiteit is voor een mens al gauw niet meer goed te overzien als je het hebt over netwerk zorgpaden. AI kan daar echt bij helpen door bijvoorbeeld op basis van algoritmen die netwerk zorgpaden in de data te detecteren en te spiegelen aan de ziekenhuizen.”

Zou software alles over kunnen nemen en automatiseren in de verre toekomst?

“Nee, absoluut niet. AI software gaat de wereld niet compleet automatiseren of overnemen – dat zijn indianenverhalen. Zorg is mensenwerk en dat zal het altijd blijven. Juist persoonlijke zorg, met mens tot mens contact, hebben we hard nodig. Wij mensen zijn sociale wezens en we hebben anderen nodig om ons goed te voelen. De zorg heeft wel een hele hoop uitdagingen voor de boeg, en die zijn er overigens nu ook al, maar het worden er nog meer. Hoe fijn zou het zijn als juist al die mensen die in de zorg werken geholpen worden door een technologie als AI om voor hen het werk makkelijker en effectiever te maken? Door ze dingen uit handen te nemen zodat ze meer tijd hebben voor hun patiënten of door ze te helpen bij de diagnostiek en behandelopties. Allemaal zaken waar AI bij kan helpen. Dat wil dus niet zeggen dat AI het allemaal maar overneemt. Nee, dat wil zeggen dat AI helpt.”

Wat zijn mooie initiatieven op het gebied van AI in de zorg?

“Ik zie enorm veel goede initiatieven in de markt. AdaHealth gebruik ik zelf veel. Dat is een app die helpt triageren bij gezondheidsklachten dankzij Artificial Intelligence. Ik gebruik hem vaak als mijn dochtertje klachten heeft. In plaats van dat ik haar symptomen moet Googelen en dan alles zelf moet lezen, vul ik de triage vragen in de AdaHealth app in en krijg ik direct een advies of ik naar de huisarts moet.” Dat soort integraties zouden goed kunnen passen bij MediMapp. Omdat de rol van AI in de nabije toekomst steeds groter zal worden, is het belangrijk om deze vragen te beantwoorden. Er zijn legio mogelijkheden met AI en uiteraard ook voor MediMapp.

Omdat de rol van AI in de nabije toekomst steeds groter zal worden, is het belangrijk om deze vragen te beantwoorden. Er zijn legio mogelijkheden met AI en uiteraard ook voor MediMapp.

Benieuwd wat de MediMapp voor uw zorginstelling kan betekenen? Download de product brochure.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Hoe de patiënt bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis meer regie krijgt

JBZ en MediMapp

Hoe het Jeroen Bosch Ziekenhuis meer regie geeft aan de patiënt

JBZ: “We zijn blij met één systeem voor zowel het zorgpad als de basistijdlijn.”

De collega’s Yvonne Smits (projectleider innovatieteam), Rina Arkesteijn (programmamanager innovatieteam) en Milou van Herwaarden (communicatieadviseur) hebben met de afdelingen Functioneel Beheer en Zorgcommunicatie van JBZ, in samenwerking met Soulve Innovations, het oude MijnJBZ portaal in een nieuw jasje gestoken. De MediMapp basistijdlijn van de digitale zorgpaden ligt nu als een schil over het nieuwe MijnJBZ patiëntenportaal.

Deze basistijdlijn toont alle afspraken in een intuïtieve tijdlijn voor iedere patiënt in het ziekenhuis. Patiënten krijgen op het juiste moment afspraakinformatie, algemene informatie, voorbereidingsadviezen, veelgestelde vragen en een link naar (HiX) vragenlijsten bij hun afspraken te zien.

Het is feitelijk één zorgpad dat alle afspraken en operaties voor alle ziekenhuiszorg toont. JBZ had voorheen al digitale zorgpaden via MijnJBZmap in gebruik. Nu heeft iedere patiënt een zorgpad in de vorm van  een generieke basistijdlijn.

Waarom is het JBZ begonnen met MediMapp?

“We zijn in 2018 gestart met het eerste digitale zorgpad. Dat sloeg erg goed aan, zowel bij de patiënten als onze zorgverleners. Vervolgens kwamen andere afdelingen en specialismen met de vraag of dat voor hen ook gemaakt kon worden. Toen is in 2019 het idee ontstaan om naast de zorgpaden een algemene tijdlijn te ontwikkelen voor alle patiënten van JBZ, in combinatie met het elektronisch patiënten dossier (EPD). Wij vinden het belangrijk om één portaal aan te kunnen bieden, omdat we onze patiënten dan zo eenvoudig mogelijk helpen bij de voorbereiding en behandelingen door het ziekenhuis,” zegt Yvonne, “De integratie met het EPD wilden we heel graag. Bovendien konden we het portaal dan ook als mobiele app aanbieden, in plaats van alleen op een vaste computer. Dat is de reden geweest waarom we begin 2020 met de pilot zijn gestart. En die is positief ervaren, naast een aantal technische uitdagingen. Zo hebben we met veel systemen te maken, zoals het EPD, DigiD en de middelen van de patiënten zelf. Én we wilden minimaal alle functionaliteiten uit het eerdere portaal ook in deze nieuwe versie hebben. Het heeft veel energie en tijd gekost om dat te bereiken.”

“Het oude portaal stond al zo’n jaar of vijf. Dat is steeds doorontwikkeld. Toen we de pilot startten waren we op zoek hoe we alles eenvoudig konden aanbieden binnen één systeem. Met zowel  complexe zorgpaden, dossieritems en afspraken- en patiënteninformatie. Dat is gelukt met dit nieuwe portaal,” zegt Yvonne.

MediMapp ipad

Hoe werkt de basistijdlijn binnen het nieuwe MijnJBZ?

Patiënten kunnen in MijnJBZ al hun afspraken in chronologische volgorde terugzien tot het jaar 2000. Yvonne: “Ongeacht bij welk specialisme de patiënt is geweest, staat daar de basis informatie, zoals de datum, type afspraak en de zorgverlener die daarbij betrokken was. Ook vinden zij in het portaal hun complete dossier met brieven, medicatie, labuitslagen en verslagen. Men kan daarin persoonsgegevens terugvinden en aanpassen, videoconsulten houden dankzij de integratie met WebcamConsult, of digitale vragen stellen middels e-consulten. Tot slot is er nog een tabblad met ‘Taken’, waarin de patiënt vragenlijsten in kan vullen, folders kan lezen of instructie- en voorlichtingsvideo’s kan bekijken. Onze drie doelstellingen zijn daarmee behaald: we geven de patiënt zoveel mogelijk de eigen regie doordat hij of zij informatie of taken op een zelfgekozen moment kan lezen of uitvoeren. Het ondersteunt bij het realiseren van zorg op afstand waar mogelijk. Dit draagt bij aan het gezondheidswelzijn van onze patiënten. ”

Milou vult aan: “Wij bieden binnen MijnJBZ tevens de mogelijkheid tot het maken van eigen notities. Dat ziet de zorgverlener niet, maar de patiënt kan daarin bijvoorbeeld al vragen opschrijven die hij tijdens een consult wil stellen. Dat onderdeel geeft de patiënt meer gevoel van houvast en dat is voor ons erg belangrijk. En daar komen straks ook leefregels, zoals tips voor een gezonde levensstijl en preventie bij. Dat zorgt ervoor dat de patiënt nóg meer regie heeft op zijn gezondheid.”

Portaalgebruik stimuleren zoals JBZ dat doet

Milou: “Een grote groep patiënten kan tegenwoordig alles goed zelf digitaal regelen en als dat niet het geval is, hebben we daar hulpmiddelen voor. De MijnJBZ Helpdesk of een servicebalie voor het direct kunnen invullen van vragenlijsten bijvoorbeeld. Ondersteuning komt ook niet alleen vanuit onszelf, maar ook vanuit het netwerk van zorginstellingen en andere instanties – we pakken het echt samen op.”

Zo heeft JBZ een samenwerking met een mantelzorgorganisatie en vrijwilligers in ‘s-Hertogenbosch opgezet om bij patiënten thuis te assisteren met de digitale omschakeling. Patiënten worden geholpen door middel van digitale oefenconsulten en aan mensen met geen of weinig digitale ervaring leggen ze uit hoe het nieuwe, simpele portaal werkt. “Patiënten zijn daar erg enthousiast over. En zorgverleners zien daar de voordelen natuurlijk van,” zegt Yvonne, “We hebben via de Feedback-knop nu al diverse reacties. Die variëren van ‘Niks aan toe te voegen’ en ‘Het geeft een fijn overzicht’ tot ‘Ik mis nog een functie’ of ‘Waar staat dit ook alweer?’ Fijn dat men van zich laat horen. Want dan kunnen we verder verbeteren.”

Een nieuwe stip op de horizon: zorgpaden delen

“Nu we dit [de MediMapp basistijdlijn] als basis hebben is MediMapp Shared Care een volgende stap. We hebben oncologische paden met andere ziekenhuizen. We hebben zorg voor fertiliteit waarbij patiënten van het ene ziekenhuis naar het andere moeten. Voor de patiënt is dat natuurlijk één traject en dan is het raar voor diegene dat er een ‘hap’ uit het zorgpad is, omdat er een behandeling plaatsvindt in een ander ziekenhuis. We zijn natuurlijk een onderdeel van die reis; er is een heel netwerk aan zorgaanbieders bij betrokken. Het zou mooi zijn als we in de toekomst ooit één gezamenlijk traject kunnen maken,” zegt Yvonne.

Waarom JBZ blij is met MijnJBZ van Soulve

“Ik denk dat als ziekenhuizen eigen regie willen stimuleren bij hun patiënten dat het altijd goed is om naar innovaties te kijken. De kracht van MediMapp daarin is de overzichtelijke pakket is met zorgpaden, algemene tijdlijn en EPD. Patiënten kunnen in de toekomst, het heden en het verleden kijken en zien per dag wat er te doen is en welke informatie nodig is om goed voor te bereiden. Dat kan een hele mooie toevoeging zijn voor ziekenhuizen,’ noemt Milou. Yvonne: “Een beter voorbereide patiënt heeft een ander gesprek met de arts dan degene die daar voor het eerst informatie of uitslagen hoort. Als je je hebt kunnen voorbereiden op welke behandelingen mogelijk zijn, kun je samen tot een beter passende behandeling komen. Het verbetert de ervaring en kwaliteit voor de patiënt én de zorgverlener.”

JBZ en MediMapp

Ook benieuwd of MediMapp uw zorginstelling kan ondersteunen? Plan een demo in met een van onze specialisten

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Eenheid en overzicht op de werkvloer: wat elke CMIO en innovatiemanager moét weten

MediMapp CMIO

Eenheid en overzicht op de werkvloer: wat elke CMIO en innovatiemanager moét weten

Een brug slaan tussen de zorg en techniek is eenvoudiger dan u denkt

Digitaliseren, digitaliseren, digitaliseren: het komt ongetwijfeld vaak voor op de agenda van uw vergadering. Hoe gaan we het doen? Hoe zit het met capaciteit? Hoeveel tijd hebben we voor integraties? Hebben we niet al genoeg digitale systemen? Raken mijn collega’s niet oververmoeid van alle eHealth toepassingen die we al gebruiken? En rijzen de kosten niet de pan uit? Het zijn allemaal terechte vragen. De overvloed aan informatie, en de vele meningen in en over de zorg hebben invloed op uw taak als CMIO of innovatiemanager.

Digitale zorgpaden zorgen voor minder vragen

Het eerste antwoord is simpel, effectief en binnen handbereik: digitale zorgpaden. MediMapp Care Pathways stelt ‘de juiste informatie op het juiste moment’ centraal en zorgt ervoor dat het zorgproces gestroomlijnd in één tijdlijn zichtbaar is, voor zowel patiënt als zorgverlener. De patiënt is goed voorbereid en uw collega’s kunnen in een oogopslag zien waar de patiënt zich in de tijdlijn bevindt. Belangrijke informatie én functionaliteiten worden namelijk gepresenteerd op een context-relevante en overzichtelijke manier, precies wanneer het nodig is. Geen overload aan informatie betekent rust op de werkvloer. Dat is stap 1. Wat kan dat betekenen?

Goed geïnformeerde patiënten =

 • Consulten worden efficiënter én korter;
 • Aanzienlijk minder annuleringen van consulten en operaties;
 • De Helpdesk ontvangt maar liefst 33% minder telefoonverkeer;
 • Kosten worden bespaard door de effectiviteit van de bovenstaande punten.

Vervolgens wilt u uw collega’s meekrijgen op de golf van het digitaliseren. Dat begint bij het begin: hun pijnpunten. Te weinig tijd voor de patiënt, weinig overzicht en teveel administratie. Ook dit is snel op te lossen. MediMapp tilt als het ware de last voor uw collega’s en vergt geen administratie omdat het slechts een viewer op het EPD is – er hoeft niets aan toegevoegd te worden bovenop de gebruikelijke informatie in het EPD. Hierdoor kunt u zorgen dat administratielast bij de bron wordt behouden en dat er maar één systeem nodig is om het overzicht te bewaren. Op zijn beurt houdt de zorgverlener dan ook meer tijd over en is de cirkel rond voor stap 2.

MediMapp CMIO

De beste tip: geef de patiënt meer regie

Terug naar administratielast oplossen: de patiënt kan met MediMapp Care Pathways en MediMapp Portal zelf informatie toevoegen aan het EPD. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invullen van vragenlijsten of het maken van afspraken. En het gebruiken van eHealth tools als Medify, Brightfish of WebCamConsult. Ook zo blijft er meer tijd over voor daadwerkelijke zorg. It’s that simple.

Stuurinformatie drukt de kosten: verbeter uw processen

De digitale zorgpaden waar we het net over hebben gehad kunnen meer uitkomsten bieden. Letterlijk en figuurlijk. U moet interne processen draaiende houden en dat gebeurt niet snel genoeg. Wat we vaak zien is dat zorginstellingen gebruik moeten maken van verouderde data die zij terugkrijgen. Dat stimuleert u en uw collega’s natuurlijk niet om het EPD gemotiveerd bij te houden. Dat weten wij als geen ander en daarom hebben we MediMapp Analytics ontwikkeld.

Om deze uitleg kracht bij te zetten, reciteren we graag een stukje van het recente interview met CMIO en oncologisch hoofdhalschirurg Guido van den Broek en programmamanager Carla Smits-Caris. Beiden zijn werkzaam bij Radboudumc en houden zich bezig met de verbetering, innovatie en digitalisering van hun zorg.

Realtime data biedt mogelijkheid tot relevante verbetering
“Eén keer per jaar stuurinformatie is natuurlijk fijn, maar dan loop je achter de feiten aan. Nu kunnen we er veel vaker naar kijken en zijn de cijfers relevant en recent. Dan ben je veel sneller met handelen. Het helpt echt,” benoemt Carla, “De basisregistratie is erg belangrijk. Hoe beter er geregistreerd wordt in de systemen, hoe beter de stuurinformatie wordt. Doordat stuurinformatie inzichtelijk wordt voor onze artsen en zij nog zien wat er mist, stimuleert het ook weer om nóg beter te registreren in het EPD,” zegt Carla. Het opent deuren wanneer gedefinieerde verbeterprocessen druk op de zorg reduceren.

Inzicht brengt rust op de werkvloer
“Je krijgt inzicht in wat je doet. We maken zo transparant wat we aan zorgkwaliteit leveren. We gaan steeds meer digitaal transformeren en meer hulpmiddelen gebruiken waarmee we zo’n dashboard kunnen vullen. Maar dat vergt een bepaalde overgang. Artsen moeten op een andere manier gaan werken en registreren. Door zo’n dashboard te tonen in Analytics, merk ik dat het voor veel collega’s duidelijk wordt waarom ze precies registreren. Je krijgt zo een verandering binnen de beroepsgroep en kunt sneller richting geautomatiseerde zorg gaan. En dat heeft gewoon een heleboel andere voordelen,” zegt Guido.

Stuurinformatie verbeterprocessen =

 • Consulten worden minder of meer frequent, afhangend van de behoefte;
 • Relevante, real-time data waar direct op geacteerd kan worden;
 • Kosten worden bespaard door de effectiviteit van de bovenstaande punten.
MediMapp dashboard

Het zorgnetwerk: ga voor één tijdlijn bij meerdere zorgaanbieders

Tot slot snijden we het onderwerp nu, na livegang van de pilot van Shared Care, nogmaals aan: zorg kán samen met de zorginstelling waarmee u werkt uniform worden aangeboden. Een MDO op zichzelf is niet voldoende bij daadwerkelijke samenwerking met andere ziekenhuizen; vaak is meer  relevante patiëntinformatie benodigd die digitaal bekeken kan worden. Middels Shared Care kan informatie ingezien worden bij andere MediMapp zorgaanbieders. Ook daarvoor is MediMapp te gebruiken:

Hoe werkt dat?
MediMapp Shared Care heeft een real-time koppeling met verschillende EPDs. Hierdoor wordt de tijdlijn van de patiënt verrijkt met afspraken vanuit meerdere zorginstellingen. Shared Care zorgt ervoor dat zowel zorgverleners als patiënten goed geïnformeerd zijn wanneer het zorgpad ziekenhuis-overstijgend te werk gaat. Het biedt simpelweg inzage in alle afspraken en het medisch dossier, van meerdere zorgaanbieders, in één tijdlijn.

Uw netwerk inzetten m.b.v. het nieuwe Shared Care =

 • De patiënt ziet geheel efficiënt en overzichtelijk alle afspraken in één tijdlijn;
 • U en uw collega’s zien hetzelfde zorgpad en hebben realtime toegang tot de nieuwe informatie van de andere zorgaanbieder;
 • Kosten worden bespaard door de effectiviteit van de bovenstaande punten.

Bent u benieuwd wat MediMapp voor uw zorginstelling kan betekenen?

Neem dan deel aan de live webinar op 21 oktober 2021.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Adoptie verhogen door middel van een uniforme merkidentiteit?

MediMapp inlogscherm app

Adoptie verhogen door middel van een uniforme merkidentiteit?

Waarom ‘branding’ essentieel is voor uw zorginstelling

Wist u dat de MediMapp app en de zorgpaden in uw huisstijl kunnen worden aangeleverd? Dit noemen we een whitelabel app. Dit is een app die geheel naar de branding en huisstijl van de zorginstelling is aangepast. Branding gaat over de herkenbaarheid en visuele vertegenwoordiging van de waarden van een bedrijf of instelling. Denk daarbij aan de kleuren, lettertypen en logo’s van de instelling, maar ook de app zelf. Wanneer de patiënt de app download vanuit de Google Playstore (Android) of de Apple Appstore (iOS), verschijnt MediMapp als een voor hen herkenbaar icoontje, in de stijl van de zorginstelling.

‘Mijn…’: (vul hier de naam van uw zorginstelling in)

Zo maakt het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruik van MediMapp in hun eigen merkidentiteit, met hun kleuren, logo’s en de naam ‘MijnJBZ’. De MediMapp app van het Leids Universitair Medisch Centrum draagt ook hun eigen kleuren, stijl en de naam ‘MijnLUMC’. Zo zijn er een aantal zorginstellingen in Nederland die daarvan gebruik maken: onder andere ‘Mijn Bergman Clinics’, ‘Mijn Bey’, ‘MijnMáxima’, en ‘MijnVieCuri’ hebben voordeel van het whitelabel door de uniformiteit en dus herkenbaarheid van hun merkidentiteit.

De uitstraling van de zorginstelling oogt professioneler en consistent. Op zijn beurt zorgt dat voor rust en vertrouwen bij de patiënt, maar ook voor een fijne, uniforme uitstraling voor de zorgverlener:

Het hebben van MediMapp als whitelabel app heeft dus zo zijn voordelen.

Hoe werkt de normale MediMapp app voor de patiënt?

De patiënt download en opent de MediMapp app en kiest het desbetreffende ziekenhuis. Dat leidt vervolgens naar de inlogpagina van het ziekenhuis, waar hij of zij in kan loggen met de inlogmethode die u gekozen heeft: een e-mailadres en wachtwoord, DigiD, pincode of bijvoorbeeld MyChart portaal. Het logo van uw zorginstelling is dan pas zichtbaar en de inlogpagina bevat uw eigen merkidentiteit – uw huiskleuren en uw zelfgekozen foto.

MediMapp inlogscherm app

Hoe werkt de whitelabel app optie voor de patiënt?

De patiënt download en opent de whitelabel app. Hij of zij kan dan direct inloggen met de gekozen inlogmethode. Het logo van de zorginstelling is zichtbaar en zal meteen zorgen dat de patiënt zich vertrouwd voelt met de stijl, omdat zij die van u gewend zijn. De inlogpagina bevat uw kenmerkende merkidentiteit. Wanneer u gebruik maakt van de whitelabel app optie bij onze producten wordt alle branding omgezet naar de huisstijl van uw zorginstelling. Zodra uw patiënten dan ook notificaties ontvangen op hun smartphone komen die vanuit uw naam en niet die van MediMapp.

Waarom kiezen voor een whitelabel app?

Vandaag de dag is het nu eenmaal normaal om terughoudend te zijn bij apps die persoonsgegevens opslaan of tonen. En als ziekenhuis wilt u graag dat patiënten zich veilig voelen als zij een app gebruiken, vooral omdat het gaat om hun eigen persoonlijke data*. Om de patiënt het gevoel te geven dat zij bij uw zorginstelling veilig zijn, kunt u er dus voor kiezen om eventuele twijfel weg te nemen middels een whitelabel. Business Analist Ilse Griffioen zegt: “Zo benadruk je voor de patiënt altijd: dit is van het ziekenhuis. Dit is voor mij vrijgesteld door mijn arts.” Op die manier weten zij dan dat de app te vertrouwen is.

*MediMapp stelt veiligheid altijd voorop. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens leest u hier: Hoe garandeert MediMapp veiligheid en privacy?

Wat moet u aanleveren om een whitelabel app te kunnen maken?

“We bouwen in principe een ‘nieuwe’ app voor elke nieuwe klant. Die melden we aan bij zowel de Apple Appstore en de Google Playstore, zodat alle smartphone- en tabletgebruikers de app kunnen downloaden. Bij het aanvragen van een whitelabel ontvangt de klant van ons een document waarin alles staat wat wij nodig hebben.” Hieronder sommen we er enkele op:

 • Screenshots van de app
 • Titel van de app
 • Eigen appstore-teksten
 • Toegang tot appstore-accounts
 • Communicatie naar de patiënt: welke app moeten zij dan downloaden? Vanaf wanneer?
MediMapp app tablet en mobiel

“Whitelabel apps” zei u wellicht in eerste instantie niet zo heel veel. Maar het kan veel betekenen voor de uitstraling en patiëntervaring van uw zorginstelling. Ook een whitelabel applicatie maken van uw MediMapp app en benieuwd hoe u dit kunt aanvragen?

Download hier de product brochure en neem contact op met één van onze specialisten.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.