Skip to content

De invloed van Artificial Intelligence op de zorg en MediMapp

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De invloed van Artificial Intelligence op de zorg en MediMapp

Welke rol gaan zelfdenkende computers spelen in de toekomst van MediMapp?

De toekomst van de zorg is een dagelijks gesprek aan de koffietafel. Een nog onderbelicht onderwerp daarbinnen is hoogstwaarschijnlijk Artificial Intelligence. Men denkt daarbij vooral nog aan robotica en apps die de gezondheid controleren, maar Artificial Intelligence kan vele vormen aannemen – zeker in de zorg. 

Zijn we er bang voor? Moeten we het niet juist hebben over wat het voor ons kan betekenen? Neemt het in de toekomst functies over van de zorgverlener? We interviewden hiervoor Research & Development Manager Anna Geraedts.

MediMapp AI

Allereerst, wat is het verschil tussen Artificial Intelligence en MediMapp?

“MediMapp is een software product en Artificial Intelligence is een technologie die vaak in software producten wordt gebruikt, oftewel een middel tot een doel,” zegt Anna. De meest gebruikte definitie van AI is die van Kaplan en Haenlein, die luidt: ‘Het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing.’ Het betreft ook de wetenschap rondom het creëren van een object of computer met een zelfdenkende, intelligente denkwijze.

Welke rol gaat MediMapp spelen in de toekomst vol AI?

“MediMapp maakt nog geen gebruik van AI, maar wel van een zeer geavanceerd algoritme om zorgpaden te genereren. Hoewel dat geen AI is, waarbij een zelfstandig leerelement in nieuwe context wordt geplaatst, is het algoritme dat we gebruiken een knap staaltje technologie. Het ligt dus nog in het verschiet.

“Ook MediMapp heeft ambities om AI technologie toe te passen in haar producten, zowel in haar eigen functionaliteiten als de mogelijkheden om te integreren met andere eHealth partijen die AI gebruiken. Zoals we wel vaker zeggen hoeven wij namelijk niet alles zelf te doen als MediMapp; wij zijn als koppelplatform juist goed in staat om anderen aan te haken op het zorgproces in MediMapp.

Er zijn een hoop mogelijkheden voor MediMapp waar AI bij kan helpen. U kunt daarbij denken aan het genereren van zorgpaden op basis van AI in plaats van het huidige algoritme, maar ook gepersonaliseerde content binnen het zorgpad, het wel of niet gebruiken van bepaalde functionaliteiten of het geven van adviezen aan patiënten en zorgverleners. MediMapp Analytics zou AI met name kunnen gebruiken om advisering, signalering en ondersteuning van besluitvorming te tonen aan de zorgverleners en managers die Analytics gebruiken.”

Wat zijn de voordelen van AI voor patiënt en zorgverlener?

“Voor zowel patiënt als zorgverlener levert het een kwalitatief nog beter product op. Als patiënt word je bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd en ook meer op basis van jouw unieke omstandigheden.

Ook zorgverleners willen natuurlijk die verbetering voor hun patiënten, maar daarnaast is er voor hen nog veel meer voordeel. Via Analytics kunnen we hen namelijk met behulp van AI onder andere helpen om zorgprocessen pro-actief te gaan verbeteren, afwijkingen in zorgprocessen te detecteren en zorgverleners te adviseren bij bijsturingen in het zorgproces.”

Wat zijn de voordelen van AI voor ziekenhuizen onderling?

“De zorg an sich kan zeker profiteren van AI. Bij MediMapp kan het gebruikmaken van AI voor ziekenhuizen onderling onder andere helpen met Shared Care, met het genereren van zorgpaden over meerdere ziekenhuizen of netwerken van zorg heen – dat maakt het leven een stuk makkelijker. De complexiteit is voor een mens al gauw niet meer goed te overzien als je het hebt over netwerk zorgpaden. AI kan daar echt bij helpen door bijvoorbeeld op basis van algoritmen die netwerk zorgpaden in de data te detecteren en te spiegelen aan de ziekenhuizen.”

Zou software alles over kunnen nemen en automatiseren in de verre toekomst?

“Nee, absoluut niet. AI software gaat de wereld niet compleet automatiseren of overnemen – dat zijn indianenverhalen. Zorg is mensenwerk en dat zal het altijd blijven. Juist persoonlijke zorg, met mens tot mens contact, hebben we hard nodig. Wij mensen zijn sociale wezens en we hebben anderen nodig om ons goed te voelen. De zorg heeft wel een hele hoop uitdagingen voor de boeg, en die zijn er overigens nu ook al, maar het worden er nog meer. Hoe fijn zou het zijn als juist al die mensen die in de zorg werken geholpen worden door een technologie als AI om voor hen het werk makkelijker en effectiever te maken? Door ze dingen uit handen te nemen zodat ze meer tijd hebben voor hun patiënten of door ze te helpen bij de diagnostiek en behandelopties. Allemaal zaken waar AI bij kan helpen. Dat wil dus niet zeggen dat AI het allemaal maar overneemt. Nee, dat wil zeggen dat AI helpt.”

Wat zijn mooie initiatieven op het gebied van AI in de zorg?

“Ik zie enorm veel goede initiatieven in de markt. AdaHealth gebruik ik zelf veel. Dat is een app die helpt triageren bij gezondheidsklachten dankzij Artificial Intelligence. Ik gebruik hem vaak als mijn dochtertje klachten heeft. In plaats van dat ik haar symptomen moet Googelen en dan alles zelf moet lezen, vul ik de triage vragen in de AdaHealth app in en krijg ik direct een advies of ik naar de huisarts moet.” Dat soort integraties zouden goed kunnen passen bij MediMapp. Omdat de rol van AI in de nabije toekomst steeds groter zal worden, is het belangrijk om deze vragen te beantwoorden. Er zijn legio mogelijkheden met AI en uiteraard ook voor MediMapp.

Omdat de rol van AI in de nabije toekomst steeds groter zal worden, is het belangrijk om deze vragen te beantwoorden. Er zijn legio mogelijkheden met AI en uiteraard ook voor MediMapp.

Benieuwd wat de MediMapp voor uw zorginstelling kan betekenen? Download de product brochure.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.