Skip to content

Twijfels bij de vele ‘digitale hulpmiddelen en totaaloplossingen’?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Twijfels bij de vele ‘digitale hulpmiddelen en totaaloplossingen’?

Bekijk de voordelen van patiëntspecifieke zorgpaden tegenover algemene zorgpaden met content

In de zorg willen we dat de patiënt een zo goed mogelijke ondersteuning krijgt in zijn unieke traject. Persoonlijke, patiëntspecifieke hulpmiddelen zijn daarom veelvoudig ontworpen de laatste jaren. Dit zorgt voor een overvloed aan digitale hulpmiddelen en ‘totaaloplossingen’ die echter niet oplossen wat ze beloven. Dat kan beter en daar ondersteunen we graag bij:

“Patiënten moeten persoonlijke zorg ontvangen”. Dit horen we vaak in de zorg. En terecht; patiënten hebben recht op zorg die aansluit op hun specifieke behoeften en daar hoort goede, persoonlijke informatievoorziening bij, die past bij hun aandoening. De arts moet daarvoor op begrijpelijke wijze de patiënt informeren over het zorgtraject, de diagnose, de aandoening, behandelingen, medicijnen en onderzoeken, gevolgen en risico’s, etc. De hoeveelheid aan informatie is daarmee overvloedig en dat is vaak al lastig genoeg bij te houden voor de arts. Laat staan dat het voor de patiënt makkelijk is om te begrijpen.

In het kader van een goede informatievoorziening zou de patiënt dus onder één dak de specifieke informatie moeten zien van het zorgtraject dat hij of zij doorloopt. Een digitaal zorgpad is daarvan het duidelijkste voorbeeld, omdat daarin de meest uitgebreide vorm van informatievoorziening kan worden getoond.

Patiënt A is anders dan patiënt B: waarom kiezen voor een persoonlijk zorgpad?

Bij Soulve Innovations is business analist Anna Hoefnagels de spil tussen IT, product, implementatie en klanten rondom het klaarzetten van nieuwe ontwikkelingen. Haar antwoord op de vraag waarom een digitaal hulpmiddel, zoals een digitaal zorgpad van MediMapp, persoonlijk moet zijn, is als volgt:

“Alle MediMapp zorgpaden zijn gebaseerd op realtime patiënteninformatie. MediMapp leest het EPD uit, waardoor we onder andere weten welke afspraken een patiënt heeft gehad. Aan de hand van de afspraak van een patiënt laten we specifieke informatie zien. Zo krijgen ze dus hun eigen, patiëntgebonden zorgproces te zien in MediMapp, die anders is voor patiënt A dan voor patiënt B. Dat komt omdat patiënt A andere afspraken heeft dan patiënt B. Ik zal een voorbeeld geven: patiënt A en patiënt B hebben beiden borstkanker. Patiënt A krijgt een operatie en patiënt B chemotherapie en een operatie. Patiënt A krijgt informatie te zien over de intake en diagnose, de operatie en de nazorg. En patiënt B krijgt informatie over chemotherapie te zien, naast de content die patiënt A krijgt. Dat krijgen zij automatisch te zien zodra de afspraakregistraties in het EPD staan, die aangeven dat de patiënt een bepaalde behandeling ontvangt. Vervolgens kan hier nog specifieke content aan toegevoegd worden, afhankelijk van welke chemokuur, medicatie of operatie de patiënt krijgt. Daardoor krijgt elke patiënt een uniek zorgpad te zien, die gestandaardiseerd is door het zorgproces dat ingericht is bij het ziekenhuis. Omdat we weten welke afspraken geregistreerd zijn en met de zorgverleners afspreken hoe het zorgpad, het zorgproces en de volgorde van informatievoorziening werkt, wordt deze informatie ‘automatisch’ aan de patiënt getoond, zonder dat dit extra registratie van de zorgverleners vereist.”

Medimapp

Hoe dat werkt? “We bouwen een zorgpad in verschillende blokken op. Patiënten kunnen wel of niet een bepaald blok hebben. Zo heb je bij bijvoorbeeld bij borstkanker een blok voor intake en diagnose, een voor chemo, voor de operatie en voor nazorg. De blokken kunnen we op allerlei manieren achter elkaar laten voorkomen, afhankelijk van het zorgproces in het ziekenhuis en de registraties in het EPD. Dat noemen we zorgpadvarianten,” zegt Anna.

De zorgpadvarianten van MediMapp zorgen er dus voor dat een patiënt zijn of haar unieke behandeling digitaal te zien krijgt en dat resulteert in een betere voorbereiding en inzicht. Zo stijgt de patiënttevredenheid, doordat de informatievoorziening beter voldoet aan de behoeften van de patiënt.

MediMapp

Overkoepel alles in één applicatie

Anna: “Bij Soulve staan we voor de juiste informatie ontvangen op het juiste moment, dus je krijgt de specifieke informatie te zien die bij je zorgpad past. Je hoeft geen informatie over chemotherapie te ontvangen als je geen chemotherapie krijgt.”

Wat daar ook aan bijdraagt is het tonen van PROMs, PREMs en derde integraties zoals Medify en Brightfish. Wanneer dit allemaal zijn plekje heeft onder één dak, de communicatielaag MediMapp, brengt dat rust in de overvloed aan informatie en ICT, voor zowel patiënt als zorgverlener. Zo ziet de patiënt hetzelfde als de zorgverlener en dat kan bijdragen aan duidelijkheid voor beiden partijen, volgens een recent interview met CWZ:

Dus, twijfelt u over de vele digitale hulpmiddelen die u tot uw beschikking heeft en wilt u het verwerken in één inzichtelijk zorgpad, voor zowel u en uw collega’s als voor uw patiënten? Vraag een vrijblijvend gesprek aan met een van onze specialisten.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.