Inzicht stuurinformatie bewijst effectiviteit: torenhoge kosten verleden tijd

Inzicht stuurinformatie bewijst effectiviteit: torenhoge kosten verleden tijd

MediMapp Analytics bespaarde deze afdeling €285.000 in 2 jaar tijd

MediMapp Analytics maakt processen zichtbaar en koppelt die aan uitkomsten van zorg, inclusief de kosten. Dit gebeurt realtime, wat het uiterst relevant maakt. Analytics biedt hiermee belangrijke stuurinformatie, die teruggekoppeld kan worden naar Business Intelligence via een API. Zo worden verbeterprocessen inzichtelijk, kunt u optimaal besparen en investeren waar het nodig is.

Analytics verbetert de zorg concreet

Een MediMapp zorgpad met Analytics stuurinformatie zorgt er simpel gezegd voor dat uw afdeling zichzelf kan toetsen op bepaalde werkafspraken. Het leuke van Analytics is dat u over een bepaalde subpopulatie kunt laten zien waar een zorgverlener of afdeling op wil toetsen. 

Het geeft zorgverleners en -managers dus inzicht in proces vraagstukken rondom zorgpaden. Het product beantwoordt vragen zoals “Hoe vaak komt een patiënt gemiddeld op controle na een operatie?” en “Hoeveel van mijn patiënten worden binnen een bepaalde tijd na een intake behandeld?”. MediMapp Analytics biedt een handvat om processen te optimaliseren of om ongewenste procesvariatie te identificeren.

Product owner Coen Stout legt het uit: “Neem bijvoorbeeld de doorlooptijd tussen een intake en een operatie. Stel dat de afdeling afspreekt dat die periode niet langer dan vier weken moet duren. Dan kan Analytics laten zien: is dat daadwerkelijk zo? Is 80% van de patiënten wel binnen de vier weken aan de beurt en waar loopt het mis bij de overige 20%? Dan weet je direct waar je aan kunt werken.” Analytics destilleert namelijk uit de totale populatie een zuivere subgroep waarop getoetst kan worden. Op die manier zorgt Analytics ervoor dat verbeterpunten duidelijk worden. Daar zit waarde voor elke zorginstelling.

“MediMapp Analytics is een hele goede tool om het zorgproces inzichtelijk te maken voor onze artsen. Vanuit dit overzicht stelt het ons in staat om als afdeling te zien waar we goed presteren én waar we moeten verbeteren. Als team implementeren we vervolgens verbeterprocessen én kunnen we via MediMapp Analytics de effecten daarvan zien. Dit stelt ons in staat om als team continu te verbeteren.”

Het product maakt gebruikt van in MediMapp vastgelegde zorgpad modellen. In deze modellen wordt vastgelegd uit welke stappen een zorgpad kan bestaan, welke variaties er zijn en hoe vaak bepaalde afspraakmomenten voorkomen. Met behulp van dit model, en actuele data uit het EPD van alle patiënten in het zorgpad, kan MediMapp Analytics gemakkelijk procesindicatoren zoals bijvoorbeeld doorlooptijd tussen bepaalde afspraken berekenen.

De belangrijkste functionaliteiten van MediMapp Analytics

 • Relevante en transparante stuurinformatie in één simpel overzicht
 • Dashboard is altijd beschikbaar vanuit een persoonlijk account
 • Informatie wordt elke dag ververst
 • Inzicht in de totale populatie en de verdeling in de verschillende zorgpad varianten
 • Flexibiliteit in de logica achter indicatoren om proces vraagstukken snel te kunnen beantwoorden
 • Resultaten uitzetten tegen vooraf ingestelde normen
 • Doorloop van resultaten volgen in grafieken
 • Vergelijken van prestaties tussen locaties of zorgverleners
 • Analyse mogelijkheden zoals filters, groepering van waarden en uitsplitsing tot op individuele patiënten

De indicatoren zijn flexibel en per zorgpad in te richten. Dat maakt het mogelijk deze aan te laten sluiten bij de uitdagingen van zorgpad-specifieke proces vraagstukken. De indicatoren worden weergegeven in een dashboard dat zich elke dag zelf bijwerkt en daardoor snel inzicht kan geven. De gebruiker leest zo middels een uitgebreide tabel, met behulp van filters en uitsplitsingen, de score van kernindicatoren. Zo kunnen processen en verbeterpunten gedefinieerd worden.

Business Case bewijst: MediMapp Analytics bespaart

Bij de zorginstelling in kwestie worden elk jaar rond de 400 patiënten behandeld voor borstkanker. Bij de start van het gebruik van MediMapp Analytics werd al snel duidelijk dat het gemiddeld aantal consulten gedurende een zorgpad sterk verschilde per arts. Dit verschil kan echter gemakkelijk verklaard worden omdat artsen verschillende typen patiënten behandelen met verschillende typen borstkanker. Om deze reden werden alle patiënten met een palliatieve behandeling weggefilterd in het MediMapp Analytics dashboard (dit zijn de patiënten met de zwaarste trajecten en de meeste consulten); het grote verschil in consulten was echter nog steeds aanwezig. 

Opvallend was dat er 7,7 afspraken verschil te zien was tussen de arts met het gemiddeld laagste aantal consulten en de arts met het hoogste aantal consulten. De artsen besloten daarom in een klein comité, bestaande uit de artsen met het laagste en hoogste aantal consulten en een andere arts uit de middenmoot, te onderzoeken hoe de gevonden resultaten verklaard konden worden en welke zaken artsen op zich konden nemen om het aantal consulten gedurende een zorgpad te reduceren (onder welke voorwaarden, alternatieve oplossingen enz.).

De uitkomsten van deze analyse werden besproken op de afdeling en elke arts werd aangemoedigd om iets met de aanbevelingen tot verbetering te doen. De resultaten daarvan werden via het MediMapp Analytics dashboard gemonitord.

Na drie maanden waren via het MediMapp Analytics dashboard de eerste positieve resultaten te zien. Na een jaar bleek het totale gemiddelde aantal consulten gedurende een zorgpad met 4,9 te zijn afgenomen (reductie van 34%). Ook was de spreiding tussen de artsen afgenomen van 7,7 naar 6,2 consulten. In het jaar daarna nam het totale gemiddelde aantal consulten gedurende een zorgpad nog eens met 4,5 af (reductie van 48%) en ook de spreiding tussen de artsen nam af (van 6,2 naar 3). 

Deze resultaten leverden in het eerste jaar een kostenbesparing van €269,72 per patiënt op (totale  besparing €107.887,50) en in het tweede jaar een kostenbesparing van €444,39 per patiënt (totale  besparing €177.757,50).

Ook besparen binnen uw zorginstelling en gebruik maken van MediMapp Care Pathways en Analytics? Vraag naar de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Wilt u meepraten over digitalisering in de zorg?

MediMapp Shared Care

Wilt u meepraten over digitalisering in de zorg?

MediTopp: samen met 10+ partners in gesprek over de toekomstige Roadmap

We praten onze klanten graag bij tijdens de MediTopp, maar nog belangrijker: daardoor kunnen zij, samen met ons, bijdragen aan de ontwikkeling van het product MediMapp. Strategisch adviseur David Einerhand legt het uit: “Wat we regelmatig horen in de commerciële eHealth wereld is dat bedrijven minder doen aan opvolging, of het bieden van support. MediMapp pakt het anders aan en betrekt klanten bij het proces als partners; er is veel ruimte voor flexibiliteit en groei. We zetten onze klanten bij elkaar en praten samen over ons product.”

Ook kunnen klanten, of partners, zoals we hen liever noemen, bij andere partners van MediMapp opvragen hoe het proces bij hen verloopt en ervaringen uitwisselen. Dat bracht ons op het idee om de MediMapp Community in het leven te roepen tijdens de MediTopp; iedere partner krijgt zo een warm netwerk van andere MediMapp partners.

meditopp 2021

MediMapp Community

De MediMapp Community is bestemd voor iedereen die graag betrokken wil zijn bij de transitie naar digitalisering en daarmee de kwaliteit van de zorg wil verbeteren. Onze klanten zijn onze partners en als partner kunt u deelnemen aan de MediMapp Community. MediMapp heeft inmiddels al 19 zorginstellingen als partner. Geïnteresseerden zijn echter ook zeer welkom. Wij hopen dan ook dat u aanwezig kunt zijn met een eigen delegatie. De MediMapp Community wordt, door de grotere variatie aan kennis en het uitgebreide netwerk, alsmaar groter en sterker. Dat wilt u niet missen.

“Iedereen die MediMapp gebruikt heeft er profijt van. Als we die bevindingen met elkaar delen wordt die waarde nog groter. Daarom geloven we in een hechte MediMapp Community.”

- David Einerhand, Strategisch Adviseur Soulve Innovations

De MediTopp zal uitgebreid ingaan op de Roadmap van de volgende MediMapp-producten: het self-service product, MediMapp Care Pathways, MediMapp Portal en vooral MediMapp Shared Care.

MediMapp Shared Care

“In een zorglandschap dat volledig interoperabel probeert te worden en waar alles met elkaar moet kunnen communiceren, hebben we nu een product in ontwikkeling dat dit mogelijk maakt,” zegt David. Zo hoort u tijdens de MediTopp hoe het langverwachte MediMapp Shared Care functioneert.”

MediMapp Shared Care is een uitbreiding van MediMapp Pathway en wordt gebruikt voor een zorgtraject waarbij de patiënt zorg ontvangt van meerdere zorgverleners. MediMapp Shared Care heeft een real-time koppeling met meerdere EPD’s. Hierdoor wordt de tijdlijn van de patiënt verrijkt met al zijn afspraken van meerdere zorginstellingen. De patiënt en zorgverlener zien MediMapp Shared Care in hun eigen beveiligde omgeving. Door de real-time koppeling met meerdere EPD’s is de informatie in MediMapp Shared Care altijd actueel, persoonlijk en relevant.

Met MediMapp Shared Care kijken we nu al weer verder. We zijn een volgende fase gestart, waarbij er inzage komt in een geïntegreerd medisch dossier waarbij zorgverleners via het EPD relevante elementen kunnen inzien die vanuit meerdere zorginstellingen komen. Hoe dit werkt zal worden besproken in de MediTopp en uiteraard kunt u uw mening dan ook delen met ons team. Momenteel is de pilot tussen Radboudumc en CWZ gestart.

MediMapp Analytics & API

“Tijdens de MediTopp zal ook meer verteld worden over de MediMapp API. De MediMapp API geeft Business Intelligence afdelingen de mogelijkheid om MediMapp zorgpad data te ontvangen. Hoe dat precies werkt en wat je ermee kunt doen komt aan bod,” zegt Anna Geraedts, Research & Development Manager bij Soulve Innovations. De API is momenteel in verschillende zorginstellingen werkzaam; daar zou u vragen over kunnen stellen.

Meditopp 2021

De MediMapp Product Suite

David: “We hebben heel erg gefocust op Care Pathways, maar we zijn natuurlijk een compleet platform met meerdere producten. Die producten samen noemen we de Product Suite. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, dus we zijn ook bezig met aanvullende producten als de self-service, maar in de grote lijnen is de Product Suite de vorm die we aan willen nemen. In het ideale geval fungeert MediMapp als een marketplace, waarbij applicaties zoals Medify en WebCamConsult zijn geïntegreerd. De Product Suite is af en daarmee zien we MediMapp een enterprise-product worden.”

De grootste milestones worden dus besproken in de MediTopp én u krijgt de kans uw input te geven.

Wilt u dit ook niet missen? Meld u zich dan aan voor de MediTopp op 14 oktober 2021.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Wat is de toekomst van MediMapp?

Wat is de toekomst van MediMapp

Wat is de toekomst van MediMapp?

600.000 Nederlands krijgen inmiddels MedImapp aangeboden. Wat is de volgende stap van MediMapp?

De visie van het bedrijf achter MediMapp, Soulve Innovations, staat al zo’n vijf jaar. Die toekomst is nu gaande. Waar gaat het heen en wat kunt u verwachten? De komende vijf jaar zullen de medewerkers die MediMapp mogelijk maken voor u als klant zorgen voor een nóg beter product. Met het oog op de visie van het bedrijf geeft CEO Vincent Schot een openhartig interview over de toekomst van MediMapp en haar producten.

“MediMapp gaat over de fijne ervaring en beleving van de patiënt én de zorgverlener. We kunnen zorgen dat het proces een betere uitkomst krijgt doordat die beleving zoveel meer comfortabel is dan gewoon zitten in een wachtruimte en wachten tot je geroepen wordt. Dit creëren we met moderne technologie,” zegt Vincent.

“Ik heb twee passies: de wereld beter maken voor onze naasten en technologie gebruiken die kan zorgen dat hun traject een fijne en goede ervaring wordt”

- Vincent Schot, CEO Soulve Innovations

Het zorglandschap digitaliseert langzaam. De visie luidt: MediMapp helpt zorginstellingen op een vriendelijke en servicegerichte manier door het zorglandschap heen te manoeuvreren. Over vijf jaar hebben álle Nederlandse patiënten toegang tot een platform zoals MediMapp, het digitale platform dat patiënten begeleidt in hun zorgtraject. De zorgpaden zijn, als een metrokaart, gekleurde routes op een platform. Alle routes zijn anders – ze hebben verschillende kleuren en sommigen zijn langer of korter dan de ander. Het biedt verschillende bestemmingen, maar de patiënt maakt in de nabije toekomst hopelijk meer eigen keuzes, met behulp van de zorgprofessional. Er wordt samen met de arts in MediMapp gekeken naar alle aspecten die samen de beste reis vormen voor de patiënt; doorlooptijd, kosten en kwaliteit, maar vooral naar de ervaring van de patiënt zelf.

Wat is de toekomst van MediMapp

Tevens geldt voor de visie dat zorgpaden van MediMapp op een bepaalde manier gestandaardiseerd zullen zijn in de toekomst. Voor de patiënt maakt het niet meer uit waar of bij welke zorgaanbieder de zorg plaatsvindt. Alle haltes binnen MediMapp worden op dezelfde manier aangeboden waardoor de patiënt kan vergelijken, zelf kan kiezen en meebeslissen over de ‘beste reis’ voor hem of haar.

Bovendien kan het zorgsysteem hiervan leren. De zorgaanbieders creëren samen met het MediMapp platform een lerend systeem. De zorg in 2021 is niet altijd kostendekkend en efficiënt en op sommige punten niet gestroomlijnd. We gaan samen met de patiënt en de zorgverlener op zoek naar de beste reis en het ideale persoonlijke traject. Dat doen we door nu en in de toekomst data te verzamelen en bestuderen, op allerlei indicatoren zoals kosten, ervaring, kwaliteit en efficiëntie. We zijn ernaar op zoek om dat te leren en daarom is MediMapp ook een relevant platform voor managers en bestuurders. Omdat zij zo kunnen zien hoe ze hun zorginstelling beter vorm kunnen geven.

Dus aan de ene kant, op het menselijke, persoonlijke vlak creëren we de goede ervaring, begeleiding en overzicht, maar aan de andere kant laten we het systeem ervan leren om te groeien en betere en betaalbare zorg te creëren. Dat is de cyclus van reizen die afgelegd worden en een manier om steeds slimmer de zorg verbeteren. Dat is waarom we dit doen.

“We hebben het voorrecht om elke dag de wereld iets beter te maken voor een ander. Dat geeft voldoening.”

- Vincent Schot, CEO Soulve Innovations

Waar gaat MediMapp concreet heen?

“Wat sowieso gaat gebeuren is dat er steeds meer partijen gezamenlijk zorg aan gaan bieden. Vroeger ging je naar één huisarts en één ziekenhuis, puur en alleen omdat die bij je in de buurt lagen. Dat betekent niet dat dat de beste zorg is voor jou als patiënt. Wellicht woon je nu in Limburg en kun je voor de beste zorg van jouw aandoening beter naar Groningen. Zorg raakt dus verder verspreid door de brede kennis die we hebben in Nederland en doordat er meer zorgaanbieders komen met die kennis. En de toekomst van MediMapp daarin is dat we zorgen dat die overdaad overzichtelijk blijft, zodat men nog begrijpt wat er gaande is en wanneer zij waar moeten zijn. Als een paraplu als het ware overkoepelt MediMapp dan de vele zorgaanbieders in ons zorglandschap en als een TomTom wijst het je de weg binnen alle mogelijkheden. Daar zijn we deels al, met de 19 ziekenhuizen die aangesloten zijn bij MediMapp. Hun zorgpaden zijn werkzaam, alleen wat er nu op de planning staat is dat de patiënt gemakkelijk kan wisselen tussen aanbieders. We hebben Shared Care uitgerold, enerzijds zodat de patiënt die naar meerdere zorgaanbieders moet dat in één tijdlijn ziet en anderzijds zodat er in de toekomst meer ruimte en keuze vrijkomt waarin zij zelf kunnen kiezen wat de beste optie is. MediMapp kan hen daar dan in begeleiden. Dat is de stip op de horizon.”

Hoe gaat MediMapp daar komen?

“MediMapp is in feite een hele grote productcatalogus aan het aanleggen van de Nederlandse zorg. We hebben nu 19 instellingen, waar meer dan 250 digitale zorgpaden onder vallen. Momenteel groeien we enorm snel; we hebben het doel om 8 tot 10 instellingen per jaar aan te sluiten, zodat de de zorgpaden bibliotheek zo breed mogelijk georiënteerd is en er nog meer kennis gedeeld kan worden. We zijn tevens bezig met een self-service concept, wat inhoudt dat artsen en ziekenhuizen zelf hun zorgpaden kunnen ‘bouwen’. Het idee daarvan is dat daar geen IT-afdeling voor nodig zal zijn, dus het moet zo makkelijk mogelijk worden. Dan zal het nóg sneller gaan verspreiden.”

Medimapp toekomst

Hoe gaat het met MediMapp tot op heden?

“Momenteel hebben we uit de bestaande zorgpaden en portalen van verschillende ziekenhuizen meer dan 600.000 patiënten die MediMapp aangeboden krijgen. We zijn bij een aantal van die  ziekenhuizen al wat langer binnen met MediMapp en daar zien we het gebruik exploderen. Eén van de ziekenhuizen die MediMapp heeft ingezet zag een verviervoudiging in gebruik van het portaal. Eén academisch ziekenhuis besloot afgelopen maand een groot deel van alle oncologische stuurinformatie met MediMapp te gaan doen; we zien dus steeds meer resultaten en verbetering komen. We zijn al 6,5 jaar elke dag bezig met nieuwe initiatieven. Waar ik heel trots op ben en wat wij goed doen met onze klanten, is dat we samen het product opbouwen. We lossen hele moeilijke dingen op en integreren met een van de moeilijkste systemen in de wereld, namelijk EPD’s. En patiënten gebruiken MediMapp ook echt. Maar aan de andere kant duurt het gewoon langer omdat het complex is. En er zijn veel partijen bij betrokken. We gaan gewoon rustig door en behouden de focus op kwaliteit.”

Wat kunnen we verwachten van de veiligheid van MediMapp?

“We willen meer naar de cloud gaan. Veel ziekenhuizen zitten in een private-cloud of hosten nog een premise; ieder ziekenhuis heeft zijn eigen cloud. We willen graag toe naar één cloud waarin private-clouds blijven bestaan, zodat we het beter kunnen beheren en de databases verder encrypten en anonimiseren. We gebruiken al heel weinig herleidbare data en gaan daar nu nog zwaardere stappen in zetten, omdat we geen dataprovider willen zijn. En aan de andere kant gaan we aan de patiënt nog meer inlogmogelijkheden introduceren zoals Face-ID en een vingerafdruk. DigiD komt wellicht in de nabije toekomst nog met een paspoortscan. En we zijn bezig met een technisch framework te updaten naar de nieuwste versies, die zijn nóg veiliger.”

Wat kunnen we verwachten van de techniek van MediMapp?

“We zijn bezig met verdere digitalisatie van ook onze eigen processen. MediMapp is gekoppeld op het EPD. De EPD’s zijn aan verandering onderhevig natuurlijk, waardoor we van plan zijn automatische te gaan signaleren en detecteren als er mutaties zijn. Ook blijven we doorontwikkelen op het herkennen van zorgpaden. En dat heeft te maken met die self-service. De software van onze zorgpaden gaat de data nog beter herkennen, waardoor er minder handwerk en controle nodig is. We gaan dat verder finetunen zodat het inrichten van het zorgpad sneller kan en de aandacht meer gericht kan worden op de zorg en de patiënt.

Ook willen we de zorgpaden standaardiseren. Als we nu een borstkankerzorgpad inrichten doen we dat voor ieder ziekenhuis opnieuw. We hergebruiken natuurlijk wel de kennis die we hebben, maar doen 80% van het werk opnieuw. Wat we daarvoor nodig hebben vanuit de markt is dat men elkaar gaat vertrouwen. Ziekenhuizen hebben daarin nu nog hun eigen stijl en we denken dat het in de toekomst heel goed zou kunnen werken als we hergebruiken wat er is en daarop verder bouwen. Er liggen meer dan 250 zorgpaden op de plank, dus we weten wat we doen. Zorgpaden kun je dan bijvoorbeeld ook los gaan inkopen. Bij borstkanker hebben we 8 tot 10 verschillende varianten in het zorgpad zitten en onze software zou dan moeten kunnen berekenen wat de beste samenstelling is voor dat ziekenhuis. Dat wordt in de nabije toekomst beschikbaar, zodat men kan leren van anderen. Dus door te leren van elkaar zodat we weten wat ‘het beste zorgpad’ is, gaan we zorgen dat de uitkomsten vaker hetzelfde zijn en we patiënten beter kunnen helpen.”

Wat kunnen we verwachten van het ontwerp van MediMapp?

“We zijn nog steeds heel erg blij met de desktop-app. De look en feel van de mobiele app gaan we wel vernieuwen, mogelijk zelfs naar native overstappen waar we nu nog hybride werken. Dat wil zeggen dat web wegvalt en we volledig naar Android en iOS over zouden kunnen stappen in de nabije toekomst. En we zullen uiteraard ook kijken naar een moderner en frisser design, waarmee we nog minder op het scherm tonen en het sneller inzichtelijk wordt wat de patiënt moét zien.”

De toekomst is rooskleurig, net als MediMapp

“Zes jaar geleden waren zorgpaden helemaal nog niet hip en happening. Nu is dat wel zo. Momenteel worden zelfs EPD’s wakker en denken ze; we moeten ook iets met zorgpaden. Wij zijn daar al veel langer mee bezig, dus we prijzen ons gelukkig dat het inmiddels ook het klimaat is geworden. Er is voor MediMapp veel internationale interesse ontstaan, omdat ziekenhuizen de ervaring en betrokkenheid van patiënten overal ter wereld willen gaan verbeteren. De relevantie wordt steeds groter. Elke dag een beetje meer.”

MediMapp heeft meer dan 250 verschillende zorgpaden geïmplementeerd onder al haar partners. Benieuwd welke dat zijn?

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Adoptie een onbegonnen strijd? MUMC+ heeft de oplossing

Adoptie een onbegonnen strijd? MUMC+ heeft de oplossing

Hoe zij zorgen dat patiënten hun portaal snel en goed gebruiken

Bij gebruik van MediMapp implementeren we standaard een of meerdere zorgpaden. Niet alle patiënten zullen de zorgpaden gebruiken; sommige mensen zullen niet voldoende met digitale applicaties om kunnen gaan, sommigen kiezen er bewust voor om pas na behandeling hun zorgpad in te zien om het te verwerken.

Het is niet altijd te beïnvloeden hoe een applicatie wordt gebruikt – de adoptie van een e-health tool of applicatie als MediMapp, hangt onder andere af van de uitleg die u geeft aan uw patiënten. Om een mooi voorbeeld te geven, zoomen we in op onze nieuwe partner Maastricht UMC+, die deze zomer gebruik zal gaan maken van maarliefst zes nieuwe digitale zorgpaden.

MijnZorg patiëntenportaal Maastricht UMC+

De zorgpaden Fecale Incontinentie, Lage Rugpijn en Parkinson waren in juli al te gebruiken via de app MediMapp (iOS & Android) en de website: mijnzorg.mumc.nl. Deze maand zullen de zorgpaden Hoofd Hals Oncologie, Acute MDL en MDL IBD hun entree maken.

Maastricht UMC+ heeft heel overzichtelijk op hun website uitgelegd staan hoe patiënten in moeten loggen via de website: mijnzorg.mumc.nl, of via de app van MediMapp (voor iOS en Android). Stap voor stap wordt uitgelegd hoe patiënten gebruik kunnen maken van de applicatie, wat de functionaliteiten zijn en waar ze informatie kunnen vinden. Naar onze mening is dit een zeer goede manier om patiënten in te lichten over de mogelijkheden van MediMapp en daarmee de adoptie te verbeteren. En natuurlijk werkt dit ook via een papieren folder, zodat ook minder digitaal-georiënteerde patiënten de applicatie goed kunnen gebruiken. Bovendien is deze methode voor iedere applicatie te gebruiken.

Maastricht UMC+ begint met de uitleg van het patiëntenportaal “MijnZorg” – echt bij stap 1. Het MUMC+ heeft alle stappen verduidelijkt met afbeeldingen erbij.

“MijnZorg is een digitale gids voor uw behandeling in het ziekenhuis. MijnZorg geeft u op ieder moment de juiste informatie over uw ziekte en behandeltraject. Zo kunt u zich zo goed mogelijk voorbereiden op wat u te wachten staat. De applicatie werkt op uw telefoon, tablet en computer. MijnZorg is dus overal beschikbaar: thuis, in het ziekenhuis of onderweg.”

- Maastricht UMC+

Startpagina

De eerste keer dat u inlogt bij MijnZorg krijgt u een scherm te zien met de algemene voorwaarden. Deze moet u accepteren om gebruiken te maken van MijnZorg. Vervolgens ziet u de startpagina van MijnZorg. Wanneer u de keren daarna inlogt, komt u direct op de startpagina van uw afsprakenoverzicht.

Het afsprakenoverzicht

In dit overzicht ziet u uw persoonlijke tijdlijn. Op deze lijn ziet u alle data waarop voor u een contactmoment met het Maastricht UMC+ gepland staat. Dit kunnen alle soorten afspraken zijn; poliklinische afspraken en videoconsulten, dagbehandelingen, opnames, operaties en radiologisch onderzoeken.

Uw tijdlijn

Als u een geplande afspraak in uw tijdlijn aanklikt, komt u op een pagina met belangrijke informatie over die afspraak. Hieronder leggen we uit wat de verschillenden onderdelen op de pagina’s betekenen.

Kolom links

In de kolom links vindt u praktische informatie over uw afspraak, zoals tijd, afdeling, locatie en routenummer. Verder ziet u hier meestal de naam en de foto van de arts met wie u de afspraak hebt.

Kolom midden

In de middelste kolom vindt u informatie die speciaal voor dit contactmoment geldt. Bijvoorbeeld een folder over het onderzoek dat u zult ondergaan.

Kolom rechts

In de kolom rechts vindt u allerlei tips hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op dit contactmoment.

Meer informatie

Bij sommige afspraken vindt u extra informatie, bijvoorbeeld hoe een onderzoek gaat plaatsvinden.

Deze uitleg gaat zo nog iets langer door op hun website. Het artikel is geschreven door het MUMC+ zelf: zie https://www.mumc.nl/mijnzorg. Zoals zij dit hebben neergezet is elk onderdeel duidelijk uitgelegd en zal de adoptie mogelijk sneller hoger uitvallen.

Ook benieuwd of uw patiënten MediMapp zouden gebruiken en wat ze daarbij zouden krijgen?

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Hoe creëer ik rust voor mijn patiënten?

MediMapp EPD

Hoe creëer ik rust voor mijn patiënten?

De betrokken patiënt kan beter omgaan met de gevolgen van een ziekte

Zorg moet makkelijk te consumeren zijn voor ieder die ervan gebruik maakt, vanuit elke invalshoek. Om hierop in te spelen, kunt u ervoor zorgen dat uw zorginstelling precies op het juiste moment de benodigde informatie levert aan de patiënt. Ook zouden applicaties die u gebruikt de overdaad aan technologische ontwikkelingen juist weg moeten nemen en overkoepelen. Zo worden ingewikkelde zorgprocessen transparant gemaakt en raakt zowel de patiënt als de zorgverlener niet overladen met de verkeerde informatie. Dat is efficiënt en effectief – voor iedereen dus winst. Maar hoe zorgt u voor kalmte en vertrouwen bij uw patiënt?

MediMapp app

Kankerpatiënten gebaat bij integratie digitale zorg in regulier zorgaanbod

Een betrokken patiënt kan gemiddeld genomen beter omgaan met de gevolgen van kanker, dat zegt Mies van Eenbergen. Van Eenbergen promoveerde op 7 juli op het onderwerp ‘kanker en het internet’ aan Tilburg University. Gelukkig weten veel patiënten het internet te vinden voor hun vragen en zijn zij beter dan vroeger geïnformeerd en daardoor betrokken bij hun eigen ziekteproces. Maar de verschillen tussen de digitale vaardigheden van mensen zijn groot. De oplossing? ‘Differentiatie’ en ‘begrijpelijkheid’ in het informatieaanbod.

De diagnose kanker heeft meestal veel impact op iemands leven. Veel mensen gaan op zoek naar betrouwbare informatie over hun ziekte en mogelijke behandelingen. Vanzelfsprekend gebruiken veel kankerpatiënten daarvoor het internet. Het onderzoek van Van Eenbergen laat zien dat het gebruik van internet onder mensen met kanker de afgelopen 15 jaar is toegenomen van 60 naar 85 procent. Het onderzoek laat echter ook zien dat er veel verschil is in vaardigheden op het gebied van digitale technologie, lezen en algemene gezondheid. Van Eenbergen: “Om online betrouwbare informatie te vinden, zijn naast gezondheidsvaardigheden in toenemende mate ook digitale vaardigheden nodig, maar met elke extra vaardigheid haakt een deel van de doelgroep af.” Hoogopgeleiden vinden daarom beter hun weg op de digitale snelweg dan lager opgeleiden, waardoor de hoogopgeleide patiënten het meest profiteren van wat internet te bieden heeft.

Eigen oncoloog biedt betrouwbaarste informatiebron

De informatiebehoefte is onder alle groepen mensen echter vergelijkbaar: patiënten willen toegang tot hun dossier, betrouwbare en begrijpelijke informatie en een kleiner deel, zo’n 20 procent van de patiënten, heeft behoefte aan verhalen van lotgenoten. Wat ook voor een brede groep van patiënten geldt: hun eigen oncoloog is degene op wie ze het meeste vertrouwen, waar het aankomt op medische informatie. Een van de aanbevelingen die Van Eenbergen dan ook doet, is het aansporen van zorgverleners om de (online) informatiebehoeften te bespreken en patiënten gericht te verwijzen naar betrouwbare websites bedoeld voor patiënten. En dat allemaal zodat mensen meer betrokken zijn bij hun eigen zorgproces.

Eenduidigheid van termen

Verder wijst Van Eenbergen erop dat ‘differentiatie’, ‘begrijpelijkheid’ en ‘eenduidigheid van termen’ nodig zijn. Eigenlijk zou iedere patiënt op maat bediend moeten gaan worden. Naast generieke informatie dus informatie die op de situatie van de patiënt is toegesneden. Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn, kan informatie aldus laagdrempeliger worden aangeboden. Als het ziekenhuis hierin voorziet, hoeven ze minder zelf op zoek naar voor hen relevante informatie.

Applicaties moeten daaraan gaan voldoen

Naast informatievoorziening, vindt een klein deel van de (na)zorg voor patiënten nu al digitaal plaats (e-health). In de oncologie voelt het gebruik van e-health vaak nog als ‘extra’, terwijl het ook – zoals in de ggz – onderdeel kan zijn van het reguliere zorgaanbod. Zorgverleners spelen ook hierbij een belangrijke rol. Ontwikkelaars kunnen hun steentje bijdragen door patiënten te betrekken bij de ontwikkeling van applicaties. Van Eenbergen: “We zien dat de wensen van patiënten als het gaat om e-health groter zijn dan de mogelijkheden. Het helpt ook als patiënten de wens om ondersteund te worden met e-health nadrukkelijker kenbaar maken, zodat het meer gaat leven.”

MediMapp EPD

Die ondersteuning moet vanuit ons allemaal komen. Zo is MediMapp veelvoudig getest met senioren, staat alles onder één applicatie en is het informatieaanbod eenvoudiger dan voorheen. MediMapp heeft er dan ook een missie van gemaakt om zorg inzichtelijk en vooral simpeler te maken voor patiënt, zorgverlener en manager.

“MediMapp helpt de patiënt die minder digitaal vaardig is enorm.”

Dit is hoe MediMapp de patiënt helpt

 • Er is één voordeur voor alle e-health en medische gegevens op basis van het EPD
 • Alle afspraken staan in één tijdslijn, met de juiste informatie op het juiste moment in het traject
 • Integraties van andere e-health tools, zoals Medify en WebCamConsult in één overzicht

Vóór, tijdens en na een behandeling zijn patiënten goed geïnformeerd, waardoor er een gestroomlijnd proces ontstaat; dat begint bij de patiënt zelf. MediMapp biedt hen in één app o.a. vragenlijsten, specifieke informatie voor iedere afspraak en relevante eHealth modules. Dit ervaren patiënten als erg behulpzaam. Vandaar het advies aan u als zorgprofessional: ontzorg uw patiënten door middel van succesvolle digitale zorgpaden.

De patiënt heeft veel baat bij digitale zorgpaden en de ondersteuning die daarbij te pas komt. Meer weten over MediMapp en haar functionaliteiten?

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Hoe Radboudumc realtime inzicht krijgt in zijn zorgprocessen

Hoe Radboudumc realtime inzicht krijgt in zijn zorgprocessen

Een diepgaand interview met programmamanager Carla Smits-Caris en oncologisch hoofdhalschirurg Guido van den Broek

“Voorheen was onze data altijd één of anderhalf jaar oud, omdat dit vanuit de landelijke dataregistraties (DICA) kwam. Met MediMapp Analytics zie je de patiënten die je nú behandelt, ook daadwerkelijk nú in je dashboard. Dus dat is gewoon heel fijn."

- Guido van den Broek

Oncologisch hoofdhalschirurg bij Radboudumc

Wat is MediMapp en MediMapp Analytics precies?

Radboudumc maakt sinds 2015 gebruik van MediMapp, de digitale reisgids voor patiënten, gekoppeld op het EPD van de zorginstelling. Via zogeheten “haltes”, ofwel afspraken in de tijdlijn, wordt gedoseerde en patiëntspecifieke informatie op het juiste moment visueel in beeld gebracht. Zorgverleners kunnen hiermee goed zien waar de patiënt zich in de tijdlijn bevindt.

Binnen MediMapp is een intuïtief dashboard, genaamd MediMapp Analytics, gebouwd om zorgverleners en managers realtime inzicht te kunnen geven in het zorgpad. Daarmee kan worden gefilterd op een vraagstuk door middel van parameters of indicatoren. Dit wordt vervolgens overzichtelijk weergegeven in grafieken en tabellen, waardoor bijvoorbeeld de arts kan gaan sturen op verbeteringen in het zorgproces.

Hoe is MediMapp Analytics tot stand gekomen bij Radboudumc?

Carla Smits-Caris is sinds 2009 programmamanager bij Radboudumc Centrum voor Oncologie binnen Radboudumc: “We hebben in het Centrum voor Oncologie dertien zorgprogramma’s en daarin zit alle zorg voor de oncologische patiënten. Ik heb veel contact met onze zorgprogrammaleiders om te zorgen dat de kwaliteit, veiligheid, patiëntgerichtheid en het netwerk van de zorg zo goed mogelijk wordt ingericht.”

Carla begeleidt het verbeterproces van de patiëntervaring door bepaalde systemen in te voeren en heeft samen met Soulve Innovations vanaf 2015 voor bijna alle oncologische zorgpaden MediMapp ingericht. Twee jaar geleden heeft zij er onder andere voor gezorgd dat de Hoofd-Hals keten bij Radboudumc gebruik ging maken van MediMapp Analytics en nog recenter dat de pilot van Shared Care tussen Radboudumc en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis werd opgezet. Genoeg ervaring heeft Carla dus, om ons verder in te lichten over deze mooie prestatie van Radboudumc:

Radboudumc is het eerste ziekenhuis dat gebruik maakt van MediMapp Analytics en beschikt over het grootste dashboard, gemeten in hoeveelheid gebruikers en zorgpaden. Het dashboard van de Hoofd-Hals keten is het eerste dashboard dat op zo’n grote schaal wordt gebruikt binnen het ziekenhuis – de hele Hoofd-Hals werkgroep kan er namelijk gebruik van maken. Ook was het dashboard van de Hoofd-Hals keten het eerste Analytics dashboard dat in gebruik werd genomen.

Degenen die daadwerkelijk profijt hebben van MediMapp Analytics in het Centrum voor Oncologie zijn natuurlijk de zorgverleners, zoals oncologisch hoofdhalschirurg Guido van den Broek. Naast zijn werk als arts, is hij ook Chief Medical Information Officer, ofwel CMIO. Dit houdt in dat hij vanuit de ICT-afdeling specialisten verbindt met digitale zorg, zoals MediMapp Analytics.

Guido: “Ik gebruik MediMapp Analytics met name in mijn functie als oncologisch hoofdhalschirurg, waarbij wij getracht hebben alle kwaliteitsindicatoren (die wij als beroepsgroep samen met de patiëntenvereniging vastgesteld hebben) realtime en overzichtelijk in beeld te krijgen. Analytics gebruiken we daarom nu een keer per week en daarbij stellen we onszelf de vragen: hoe zit het nu met de kwaliteitsindicatoren en hoe kunnen we die verbeteren? Momenteel bekijken we twee indicatoren waarvan wij vinden dat die beter kunnen. We lopen die data na in Analytics en zien dan welke patiënten niet voldoen aan de norm die we hebben gesteld. Je kunt vervolgens ook zien hoe het proces van die patiënten is gegaan. Daarbij proberen we te identificeren wat er beter kan, zodat het proces verbeterd kan worden. Wat we tevens proberen is die data veel meer te betrekken bij het onderwerp waar we over spreken; waar we voorheen losse onderwerpen zoals een protocol of onderzoek bespraken, is het nu onderdeel van een geïntegreerd geheel dat vanuit data de werkelijkheid opmaakt. Dat is erg nuttig, moet ik zeggen.”

Wat houdt MediMapp Analytics voor jullie in?

“Goede vraag,” lacht Guido, “Ik denk dat het voor ons erg belangrijk is dat we met behulp van Analytics aan hebben kunnen tonen dat data realtime kan worden ingezien. Dit levert ons uiterst relevante en recente informatie op. Voorheen was die data altijd één of anderhalf jaar oud, omdat dit vanuit de landelijke dataregistraties kwam (DICA). Met Analytics zie je de patiënten die je nú behandelt, ook daadwerkelijk nú in je dashboard. We boeken er resultaten mee. Dus dat is gewoon heel fijn.” Carla beaamt dit en voegt toe: “De registraties die je verplicht aanlevert vanuit de beroepsgroepen is ook vaak vooral op chirurgisch gebied gebaseerd. Analytics biedt ons een totaalbeeld van de zorgpaden en de variaties die we daarbinnen hebben en dat is heel mooi.”

Guido vindt het ook een groot voordeel dat Analytics dieper kan inzoomen op de variaties: “Als je kijkt naar alle 600 jaarlijkse patiënten die bij ons in behandeling zijn voor Hoofd-Halskanker, zijn er zoveel verschillende soorten patiënten. De een heeft stembandkanker, de ander oorkanker en weer een ander heeft keelkanker. Dit dashboard zorgt ervoor dat je heel diep die data in kunt duiken en tussen actuele patiënten zelf onderverdelingen kan maken met specifieke items. Je kunt zien hoeveel patiënten in welk deel van de stembanden kanker hebben, van die groep weer bekijken wat de complicaties zijn, wat doorlooptijden zijn, bij welke patiënten iets niet soepel loopt. En we hebben nu gezien dat wanneer we erover kunnen discussiëren, hoe klein het verbeterpunt ook is, dat het proces en de ervaring van de patiënt verbeterd kan worden.”

Wat merken jullie patiënten van het gebruik van MediMapp Analytics?

“Samen met de Patiëntenvereniging, de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars zijn alle belangrijke indicatoren vastgesteld. Op die items gaan we natuurlijk sturen. Analytics maakt inzichtelijk hoe wij scoren op die verschillende items en aan de hand daarvan merkt de patiënt dus verbetering. Als die verbeteringen worden doorgevoerd, plukken de volgende patiënten daar natuurlijk de vruchten van. Op de lange termijn gaat dit veel verschil maken,” zegt Guido.

“Tien jaar geleden kregen patiënten na drie weken hun diagnose. Dat krijgen ze nu al na drie dagen. Dat komt omdat we in de tussentijd heel veel kleine stapjes hebben genomen om de zorgpaden te verbeteren. Dat gaat niet vanzelf. We kunnen alles beter monitoren dan daarvoor.”

- Guido van den Broek

Oncologisch hoofdhalschirurg bij Radboudumc

Wat merken jullie patiënten van het gebruik van MediMapp Analytics?

“De basisregistratie is erg belangrijk. Hoe beter er geregistreerd wordt in de systemen, hoe beter de stuurinformatie wordt. Doordat stuurinformatie inzichtelijk wordt voor onze artsen en zij nog zien wat er mist, stimuleert het ook weer om nóg beter te registreren in het EPD,” zegt Carla.

Guido knikt en voegt toe: “Je krijgt echt inzicht in wat je doet. We maken zo transparant wat we aan zorgkwaliteit leveren. We gaan steeds meer digitaal transformeren en meer hulpmiddelen gebruiken waarmee we zo’n dashboard kunnen vullen. Maar dat vergt een bepaalde overgang. Artsen moeten op een andere manier gaan werken en registreren. Door zo’n dashboard te tonen in Analytics, merk ik dat het voor veel collega’s duidelijk wordt waarom ze precies registreren. Je krijgt zo een verandering binnen de beroepsgroep en kunt sneller richting geautomatiseerde zorg te gaan. En dat heeft gewoon een heleboel andere voordelen.”

Wat voor acties kun je koppelen aan die verbeterprocessen?

“Als je inhoudelijk gaat kijken hoe het proces nu daadwerkelijk loopt zie je in het dashboard, via de patiëntendossiers, wat er met de patiënt precies gebeurd is. Vervolgens loop je door de overeenkomst van het afgesproken proces. Als we dat bespreken, merk je dat dingen toch wat minder soepel lopen, of dat er iets tussen komt wat niet afgesproken is. En dat ligt dan vooral bij het interdisciplinair werken, dus bijvoorbeeld tussen de medisch oncoloog en een bestralingsarts. Die processen kunnen niet zo heel helder afgesproken zijn als verwacht of de ene arts interpreteert het proces anders dan zijn collega. Daardoor kunnen bijvoorbeeld resultaten minder goed zijn of er kan vertraging ontstaan. En in de bespreking van dit soort processen komen die dingen duidelijk naar voren, waardoor we dat beter kunnen afstemmen,” zegt Guido.

Wat betekent dit voor de zorg?

Carla: “Relevante en recente stuurinformatie betekent dat de zorg verbeterd kan worden. Het wordt makkelijker doordat er meer inzicht is. Als je niet weet wat je moet verbeteren is dat veel moeilijker. Door het inzicht dat we nu met Analytics krijgen, merk je ook dat de artsen en de zorgverleners er enthousiast van worden. Ze zien nu ook: doordat we betere registraties doen hebben we meer inzicht en door meer inzicht kan het proces verbeterd worden. Dat is een hele mooie meerwaarde.”

Jullie zijn de eersten die Analytics hebben ingezet en er een procesverbetering mee hebben uitgevoerd. Wat zegt dat over het Radboudumc?

“We hebben twee duidelijke speerpunten bij Radboudumc en dat zijn: innovatie en persoonsgerichtheid. Die staan hoog in het vaandel en daardoor blijven we natuurlijk in ontwikkeling en op zoek naar nieuwe, strategische hulpmiddelen. Daardoor zijn we ook bij MediMapp en MediMapp Analytics terecht gekomen,” zegt Guido.

“Het belangrijkste is, als je het hebt over het inzichtelijk maken van cijfers, dat je het met elkaar bespreekt. Dat is de essentie van het geheel; door het inzichtelijk te maken met Analytics, reik je naar artsen en zorgverleners letterlijk de hand uit om de cijfers en het proces te bespreken en dus te verbeteren.”

- Guido van den Broek

Oncologisch hoofdhalschirurg bij Radboudumc

Hoe zouden jullie het verder willen ontwikkelen?

“Wat we nu aan het proberen zijn, is alle data die wij intern hebben op een goede manier naar die landelijke registratiesystemen te sturen en te verrijken met financiële data. Daardoor krijgen we meer informatie bij elkaar. En waar we naartoe willen is dat we na bijvoorbeeld 20 dagen een seintje krijgen van Analytics dat een patiënt op tijd behandeld moet worden, als daarvoor maximaal 30 dagen staan vastgesteld, dus reminders zouden ons erg helpen. Daar waar we nu een controlecultuur hebben, zouden we graag naar een signaleringscultuur willen waarbij we niets meer hoeven te controleren en slechts een seintje nodig hebben wanneer iets niet goed gaat. Op die manier zorgen we dan dat er niets fout gaat én dat er veel minder werklast is voor de zorgverleners,” zegt Guido.

Waarom zouden andere ziekenhuizen MediMapp Analytics gaan gebruiken?

“Ik denk dat er nog best veel ziekenhuizen zijn die geen realtime informatie in hun dashboard hebben staan en dat dat voor veel ziekenhuizen nog heel moeilijk is. Wat wij zien is dat MediMapp Analytics ons dat kan brengen, omdat er goed geregistreerd wordt. Daar zouden veel ziekenhuizen baat bij kunnen hebben; één keer per jaar stuurinformatie is natuurlijk fijn, maar dan loop je achter de feiten aan. Nu kunnen we er veel vaker naar kijken en zijn de cijfers relevant en recent. Dan ben je veel sneller met handelen. Het helpt echt,” benoemt Carla. Guido voegt toe: “Wat ik ook vind, is dat zowel MediMapp als MediMapp Analytics op een visueel prettige manier overzicht biedt van datgeen waarvoor de functionaliteit bedoeld is. MediMapp geeft voor de patiënt een visueel aantrekkelijk overzicht van afspraken die die patiënt heeft, met de informatie die daarbij hoort. En Analytics geeft op een visueel prettige manier weer wat de kwaliteitsindicatoren zijn die gelden in dat zorgpad. En dat is een belangrijk iets; je bent veel meer geneigd naar dat dashboard te kijken.”

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Wat is er nodig om privacy in de digitale zorg te beschermen?

Wat is er nodig om privacy in de digitale zorg te beschermen?

Hoe u optimale veiligheid van privacygevoelige persoonsgegevens behaalt

Eerder deze maand kon u in ons artikel “Hoe garandeert MediMapp veiligheid en privacy?” lezen hoe de gegevensbescherming van MediMapp werkt. Deze nieuwsbrief werd zo goed gelezen dat we besloten er nog een te wijden aan dit onderwerp. Zoals u weet zijn persoonsgegevens nu eenmaal zeer privacygevoelig; daarom beschermt MediMapp deze gegevens door slechts alleen die data te viewen, vanuit het EPD, die de patiënt raadpleegt. Als de patiënt uit logt zijn daarmee ook deze view gegevens weg.

We vertelden u ook over verwerkingsverantwoordelijkheid; u bepaalt wat er met de gegevens gebeurt. MediMapp biedt daarvoor alleen de koppeling tussen wat de arts of verpleegkundige schrijft in het EPD en het digitale zorgpad. Om daarop in te haken, bespreken we graag openlijk hoe de beste vorm van privacybescherming behaald wordt in een zo kort mogelijke tijd.

medimapp privacy

Hoe behaalt u optimale veiligheid van privacygevoelige persoonsgegevens?

Het antwoord is simpel en wordt niet gegeven vanuit onze positie als leverancier van Medimapp, maar vanuit het willen bijdragen aan de juiste kennis over veiligheid van software in de zorgsector.

Hoe u zo snel mogelijk optimale veiligheid van persoonsgegevens biedt aan uw patiënten, is door gebruik te maken van een betrouwbaar, slim en duidelijk PGO. Nu is MediMapp geen klassieke Persoons Gebonden Omgeving, volgens CEO Vincent Schot, maar we benadrukken hieronder waar u op moet letten bij het aanschaffen ervan:

 • De toegang tot de applicatie – zorgt ervoor dat DigiD vereist is om in te loggen. Hierdoor krijgen cybercriminelen geen de kans om bij persoonsgegevens te komen;
 • Schaf een PGO aan dat realtime benodigde data kan tonen. Zo is de data altijd up-to-date en hoeven persoonsgegevens die niet nodig zijn nergens te staan;
 • Schaf een PGO aan met de mogelijkheid tot ‘data ophalen’. Data blijft dan in de EPD-omgeving staan en wordt nergens onnodig of langdurig opgeslagen;
 • Zorg dat de patiënt toestemming moet geven voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens. Bij ons product MediMapp Shared Care bieden we bijvoorbeeld de mogelijkheid om zorgpaden tussen twee of meer ziekenhuizen samen te voegen. Daarvoor moet de patiënt toestemming geven – zo komt privacygevoelige informatie niet bij onbevoegden terecht.

Hoe pakt MediMapp dit aan?

Patiëntgegevens moeten veilig zijn in MediMapp; volgens de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de WGBO, de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, moeten de patiënt en zorginstelling altijd inzage kunnen krijgen in het zorgproces en de status daarvan, en ook mogen er niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig voor het doeleinde van de behandeling.

“MediMapp slaat de gegevens niet op, maar laat deze op het juiste moment realtime zien. Een koppeling viewt relevante informatie uit het EPD. Er gebeurt dus niets met die data daartussenin, behalve dat die leesbaar wordt voor degene met de bevoegdheid daarvoor,” zegt Ton Aben, functionaris Gegevensbescherming bij Soulve. Ook biedt MediMapp de mogelijkheid tot het implementeren van een DigiD-login, mits de zorginstelling de daarvoor benodigde certificaten heeft behaald.

Het gebruik van een PGO is tegenwoordig onvermijdelijk. Wij begrijpen dat het lastig kan zijn te kiezen uit de juiste software voor de digitalisering van uw zorginstelling en bieden daarom graag hulp. Om die reden zouden we u dan ook een vrijblijvend gesprek willen aanbieden waarin we samen kijken naar de beste oplossing voor u. Via onderstaande link plant u eenvoudig een korte demo in.

In deze demo kan inhoudelijk ingegaan worden op:

 • Hoe en waarom we de koppeling met het EPD realiseren;
 • Het samen met een specialist doorlopen van een voorbeeld zorgpad, basistijdlijn en medisch dossier;
 • De procesgestuurde zorg door Analytics;
 • Het “delen” van patiëntinformatie, bijvoorbeeld via ketenzorg door Shared Care.

Door gebruik te maken van de link, helpt u ons de applicatie te verbeteren en daarmee ook de waarden waarvan wij denken dat u en uw collega’s daar behoefte aan hebben, zoals:

 • Kostenverlagende aspecten;
 • Overzicht, gemak en helderheid voor patiënt en arts;
 • Concrete en adequate informatievoorziening;
 • Patiënten meer betrokken laten geraken in consumeerbare vorm bij ziekenhuis.

Gezien de positieve reacties op het gebied van veiligheid en privacy, spreken we ook graag met u als ervaringsdeskundige of gebruiker van e-health applicaties.

Benieuwd naar MediMapp en wat de applicatie voor u kan betekenen, zeker op het gebied van veiligheid en privacy? Plan nu een demo in met een van onze deskundigen.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Waarom grote klinieken ook met MediMapp gaan werken

Waarom grote klinieken ook met MediMapp gaan werken

Equipe Zorgbedrijven | Xpert Clinics en Velthuis kliniek gestart met unieke zorgpaden

“Het aanbieden van een geruisloze digitale patiëntreis en een zorgbeleving in onze klinieken die hierop naadloos aansluit, is waar wij continu naar streven. Een signatuur waarbinnen de digitale zorgpaden van MediMapp een belangrijke rol vervullen. Het is het platform waarbinnen we onze patiënten meenemen, informeren en verrassen in stijl en aandacht,” aldus Team Digitale Transformatie Equipe.

Equipe Zorgbedrijven overkoepelt enkele van de bekendste klinieken in Nederland. Zo is Velthuis kliniek bijvoorbeeld de oudste cosmetische kliniek van ons land en wordt Xpert Clinics veelal bezocht voor specifieke aandoeningen. In 2020 zijn Xpert Clinics Orthopedie, Xpert Clinics Proctologie en Velthuis kliniek gestart met het MediMapp traject, resulterend in een succesvolle implementatie van een aantal complete zorgpaden in het voorjaar van 2021.

Zorg kan altijd slimmer, beter en vriendelijker

MediMapp inzetten om de patiënt te ontzorgen. Soulve projectleider Bas Boer leidt sinds eind vorig jaar de organisatie over de zorgpaden van Equipe. De complexiteit van dit project werd vooral zichtbaar in de integratie met de EPD’s en bronsystemen waarmee Equipe werkt. Uiteindelijk is vanuit Equipe gekozen een eigen authenticatie en broker te ontwikkelen, waarmee de data op veilige manier uit de diverse systemen aan Medimapp te koppelen.

“Een mooie kans om met behulp van het jonge, innovatieve team te zorgen dat het mogelijk werd die technische koppeling te leggen,” zegt Bas, “Dat maakt het ook een van de mooiste overwinningen.” In december 2020 slaagde het projectteam er in om daadwerkelijk patiëntgegevens via Pulse op te halen. Vanaf dat moment lag de focus op het inrichten van de digitale zorgpaden.

“De patiënt die beter geïnformeerd is, zal meer op zijn gemak naar een zorginstelling gaan; met als gevolg dat je als zorgverlener beter aan de verwachtingen van de patiënt kunt voldoen, de patiënt tevreden is en de zorginstelling beter gewaardeerd wordt.”

- Bas Boer

, projectleider Soulve Innovations

Zorgpad met eerstelijns integratie, een extra EPD en 130 diagnoses

De zorgpaden Borstvergroting, Knie en Proctologie zijn succesvol in gebruik genomen. Binnenkort volgt het uitgebreide zorgpad Hand- en polszorg. Deze omvat maar liefst 130 verschillende diagnoses en bijbehorende behandelingen. Dit is tevens een zorgpad dat de 1e lijn integreert en daarmee ook rekening houdt met een extra EPD. “Maar juist die uitdagingen gaan we niet uit de weg. Een stapje extra zetten; daar ga je twee keer zo hard van ontwikkelen,” zegt Bas.

Het zorgpad Hand- en polszorg kan door de integratie met de 1e lijn in één tijdlijn dus ook fysio- en ergotherapeuten laten zien. “Meestal komt de doorverwijzing naar medisch specialisten van de 1e lijn. Op het moment dat de patiënt gezien wordt door een specialist kan hij adviseren welke behandeling nodig is. De verschillende soorten behandelingen zijn: conservatief, invasief of operatief. Vaak komt in dit zorgpad na een operatie nog conservatieve nazorg – denk aan revalidatie bij de fysiotherapeut.”

Zie hieronder hoe dit bij Equipe in zijn werk gaat.

MediMapp Shared Care maakt dit voor iedereen mogelijk

Het product MediMapp Shared Care gaat hier straks nog dieper op in. MediMapp Shared Care is een uitbreiding van MediMapp Pathway en wordt ingezet voor een zorgpad waarbij de patiënt zorg ontvangt van meerdere zorgaanbieders. MediMapp Shared Care heeft een real-time koppeling met meerdere EPD’s. Hierdoor wordt de tijdlijn van de patiënt verrijkt met afspraken vanuit meerdere zorginstellingen. De patiënt en zorgverlener zien MediMapp Shared Care in hun eigen beveiligde omgeving: device of website en een tabblad in het EPD. Door de real-time koppeling met meerdere EPD’s is de informatie in MediMapp Shared Care altijd actueel, persoonlijk en relevant.

Wist u dat u Shared Care binnenkort kunt aanschaffen? Wilt u weten hoe MediMapp Shared Care werkt en hoe het er uit ziet? Of heeft u directe vragen over digitale zorgpaden en de analyse daarvan? Plan nu een demo in. U kunt samen met een van onze specialisten door de demo heen gaan, zodat alle functionaliteiten van MediMapp duidelijk zijn.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Hoe garandeert MediMapp veiligheid en privacy?

Hoe garandeert MediMapp veiligheid en privacy?

MediMapp's data verwerkingstechnieken voor de bescherming van medische persoonsgegevens

Verpleegkundigen en artsen hebben allemaal te maken met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de WGBO, de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Het zorgt ervoor dat Soulve als softwareleverancier verantwoordingsplichtig is. Patiëntgegevens moeten veilig zijn in MediMapp; de patiënt en zorginstelling moeten altijd inzage kunnen krijgen in het zorgproces en de status daarvan en ook mogen er niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig voor het doeleinde van de behandeling.

Een simpel voorbeeld van gegevens die MediMapp ophaalt uit het EPD zijn, geboortedata, BSN nummer en naam. “Het ziekenhuis is bijvoorbeeld de verwerkingsverantwoordelijke, zij bepalen wat er met die data gebeurt. Wij verzorgen daarvoor alleen de koppeling tussen wat de arts schrijft in het EPD en het digitale zorgpad, maar ook daarvoor zijn natuurlijk regels,” zegt Ton Aben, functionaris Gegevensbescherming bij Soulve. Hij bekijkt welke gegevens daadwerkelijk nodig zijn en stelt de kritische vraag: waarom en waarvoor dan? En hoort dit bij privacy of veiligheid?

De algemene opvatting is dat privacy en veiligheid hetzelfde zijn. In de realiteit liggen ze naast elkaar: privacy focust zich op het juiste gebruik van gegevens die worden verwerkt, maar veiligheid betreft de bescherming daarvan. En binnen de zorg gaat het natuurlijk over persoonsgegevens die privé moeten blijven, legt Ton uit: “Het kan niet zo zijn dat iedereen straks weet dat je onvruchtbaar bent, of dat je HIV positief getest bent. Dat is persoonlijk en kan veel impact hebben op een mens. Het moet ethisch ook kloppen, vind ik.”

Hoe doet MediMapp dit?

Ton houdt zicht op cybersecurity (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en medische regelgeving (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) binnen MediMapp. Cybersecurity klinkt misschien als een moeilijk, technisch begrip, maar wil in feite niet meer zeggen dan dat digitale gegevens veilig zijn. “MediMapp doet dat op een slimme manier door de gegevens niet op te slaan, maar op het juiste moment, realtime, op te halen uit het EPD en het ook weer terug te plaatsen. Er gebeurt dus niets met die data daartussenin, behalve dat die leesbaar wordt voor degene met de bevoegdheid daarvoor,” zegt Ton.

Ton benadrukt dat MediMapp geen data tot zich neemt, maar dat er een koppeling loopt met het EPD tot aan het geheugen van de server. Als de sessie daarna is afgelopen, is het weer weg. “We slaan het dus niet op en dat beantwoordt de vraag van ziekenhuizen die bang zijn dat de gegevens van patiënten door het falen van digitale applicaties op straat komen te liggen. MediMapp is een betrouwbare partner. We zijn transparant, hebben verstand van zaken en willen er ook eerlijk over praten. We zijn een Nederlands product en zijn er dan ook graag duidelijk over: zo werkt MediMapp,” zegt Ton.

Hoe werkt dat dan, het realtime tonen van informatie?

De gegevens staan tijdelijk in het geheugen van de server. Wanneer de patiënt of arts op een knop klikt om gegevens in te zien, worden deze opgehaald uit het EPD en daarmee tijdelijk getoond. Wanneer die pagina verlaten wordt, is het niet meer te vinden in MediMapp, tot hij of zij een nieuwe sessie opzet naar het eigen zorgpad middels DigiD.

Wat maakt MediMapp nou zo veilig?

 • De toegang tot de applicatie: DigiD is vereist om in te loggen;
 • Data wordt realtime, tijdelijk getoond wanneer het nodig is;
 • Data blijft in de omgeving van het EPD staan en wordt niet elders opgeslagen;
 • Het product MediMapp Shared Care biedt de mogelijkheid om zorgpaden tussen twee of meerdere ziekenhuizen samen te voegen. Daarvoor moet de patiënt toestemming geven.

Ton sluit tenslotte mooi af met: “Wat belangrijk is voor u als lezer en gebruiker van MediMapp is dat u weet dat privacy en veiligheid een serieuze zaak is voor Soulve Innovations. We hebben er aandacht voor en willen het goed doen.”

Ook benieuwd naar MediMapp Care Pathways en wat de applicatie voor u kan betekenen? We hebben iets nieuws! Gebruik onze nieuwe calculator om in te zien wat u kunt besparen door MediMapp te gebruiken.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.

Prosper klinieken starten groot onderzoek na KWF subsidie

Prosper klinieken starten groot onderzoek na KWF subsidie

Als dank bedenkt CWZ wielrenactie voor KWF: Soulve draagt steentje bij

KWF Kankerbestrijding subsidieert een belangrijke studie van CWZ in Nijmegen. CWZ werkt voor prostaatverwijdering met operatierobot samen met het Radboudumc en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, onder de naam Prosper Samenwerkende Prostaatkankerklinieken.

Hierdoor heeft elke patiënt toegang tot de beste faciliteiten, de meest precieze diagnose en de best mogelijke behandelingsopties. Ook dit onderzoek zal binnen Prosper worden verricht. “Het KWF maakt het mogelijk dat wij onderzoek kunnen gaan doen naar het effect van testosterontherapie bij mannen met een verlaagd testosterongehalte en prostaatkanker, die daarvoor geopereerd worden. Er wordt in deze studie met name gekeken naar de bevordering van seksueel herstel bij deze mannen, omdat dat een veelvoorkomend probleem is in de praktijk. Daar is nooit gerandomiseerd prospectief onderzoek naar gedaan en dat kan nu eindelijk wel,” zegt Diederik Baas, arts-onderzoeker van Prosper. Het onderzoek start vanaf 1 september en zal in elf Nederlandse ziekenhuizen plaats gaan vinden. In totaal kunnen 140 mannen deelnemen.

KWF

Prosper komt in actie voor KWF

Als dank voor de KWF-subsidie voor de testosteron-studie ENFORCE, gaan diverse artsen en verpleegkundigen van verschillende ziekenhuizen in de startblokken staan om op hun beurt geld op te halen. Rik Somford is uroloog op Prosper-locatie CWZ en is, net als zijn collega’s, ontzettend blij met de subsidiëring van het KWF: “Al die energie moet natuurlijk ergens heen. Die gaan we, naast het onderzoek, vol enthousiasme in deze actie stoppen, zodat we iets terug kunnen doen voor KWF.”

Diederik bedacht hiervoor het volgende: “We zouden graag geld binnenhalen voor KWF door te wielrennen met een flinke groep zorgprofessionals en ziekenhuismedewerkers. We vragen dan ook weer op een mooie manier aandacht voor prostaatkanker. En nu bestaat het samenwerkingsverband Prosper toevallig in 2021 alweer vijf jaar. Om die redenen vonden we het een goed idee deze actie samen te doen. De fietsronde houden we op 4 september 2021 tussen Nijmegen en Eindhoven, met een groep van ongeveer 30 man. En als tegen die tijd meer mensen samen mogen komen om te sporten, hopen we natuurlijk dat het er nog meer worden.”

Diederik en Rik proberen samen bij de vele partners van de drie ziekenhuizen zoveel mogelijk sponsoring op te halen. “Al het geld dat binnenkomt, gaat naar het KWF. Het doel is ongeveer €3.000,” zegt Diederik. De twee zijn erg gedreven en kijken uit naar een mooie opbrengst. Soulve Innovations steunt hen daarom graag.

Ook MediMapp sponsort

Naast farmaceutische, medische en lokale partners, zijn ook technische partners die bij het ziekenhuis betrokken zijn gevraagd hun bijdrage te leveren aan dit mooie doel. Zo helpt Soulve Innovations hen graag om hun doel te halen en het KWF te steunen. Zonder het KWF waren projecten en onderzoeken als deze namelijk niet zomaar mogelijk. Daarnaast staat Soulve vanzelfsprekend achter haar partners.

Het CWZ is als partner van Soulve erg belangrijk. Zij maken, samen met Radboudumc, binnenkort namelijk ook gebruik van Shared Care, een vooruitstrevend en langverwacht product dat zorgketens digitaliseert. Soulve zet daarmee de deuren van het zorgpad Prostaatkanker open naar beide ziekenhuizen, waardoor het gehele zorgproces zichtbaar wordt.

Benieuwd of MediMapp ook voor uw zorginstelling een goede partner is? Ontdek MediMapp binnen 30 minuten door onderstaand een kennismakingsgesprek met ons in te plannen.

Vaker updates ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in ontvang regelmatig nieuwe updates in je mailbox.