E-health is gokken in het casino!

E-health is gokken in het casino!

Waarom we aan het gokken zijn?

Bekijk het interview met Vincent Schot door Frenk van der Linden, ontdek de reden achter deze uitspraak en hoe we digitalisering dan wél succesvol kunnen inzetten.

Dit interview vond plaats tijdens het Mobile Healthcare Event dat plaatsvond op donderdag 7 november 2019.

Op 14 oktober is het zorgpad Hypofyse in het LUMC van start gegaan

Op 14 oktober is het zorgpad Hypofyse in het LUMC van start gegaan.

Het zorgpad Hypofyse is onderdeel van het Centrum voor Schedelbasispatiënten Holland (CSH). Dit is met jaarlijks meer dan 150 schedelbasisoperaties en 350 nieuwe patiënten het grootste schedelbasiscentrum van Nederland.

Één overzicht met gedoseerde informatie

Door de koppeling met HiX, het Elektronisch Patiënten Dossier van het LUMC, wordt alle informatie van de multidisciplinaire afdeling gebundeld in één overzichtelijk zorgpad. Dit zorgpad is in te zien door zowel de betrokken zorgverleners als de patiënt. De patiënten worden nu echter niet meer overladen met alle informatie in één keer, maar deze wordt gedoseerd aangeboden afhankelijk van waar zij zich bevinden in het traject.

Voor, tijdens en na behandeling of consult

Niet alleen patiënten, maar ook zorgverleners hebben baat bij de invoering van het zorgpad. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om pop-up meldingen te versturen via de app wanneer er bloed geprikt moet worden voorafgaand aan een afspraak. Patiënten zijn dus beter voorbereid en geïnformeerd, waardoor een consult efficiënter verloopt.

Vooraf, tijdens of na het consult hebben patiënten ook de mogelijkheid om notities in het MediMapp zorgpad op te slaan. Zo kunnen zij vragen noteren die zij willen stellen, of aantekeningen maken die zij later nog eens terug kunnen lezen. Vervolgens kunnen in de nazorgfase vragenlijsten worden ingezet om de voortgang te controleren.

Meer weten over MediMapp? Mail naar: info@soulve.nu

MediMapp host een Breakout Sessie op het Mobile Healthcare Event

Op donderdag 7 november vindt de 8e editie van het Mobile Healhcare Event plaats.

Namens MediMapp zullen wij op dit evenement een eigen Breakout Sessie hosten. Tijdens deze sessie wordt er een concreet stappenplan aangereikt om EHealth investeringen rendabel te maken. Samen met Guido van den Broek, CMIO en hoofd-halschirurg in het Radboudumc, zal Vincent Schot, CEO van Soulve Innovations, onder andere bespreken wat de relatie is tussen hogere adoptie, lagere kosten en het zorgproces aan de hand van real-time voorbeelden. Tijdens dit congres in Utrecht komen meer dan 1000 zorgprofessionals bijeen om kennis uit te wisselen over mHealth.

Nieuwsgierig?

Onze partners die zich specialiseren in de gezondheidszorg mogen zich gratis aanmelden via deze link.

Zorgpad verloskunde in Amsterdam UMC: ‘Samenwerken aan de beste geboortezorg’

E-health is gokken in het casino!

Begin juli ging het zorgpad verloskunde binnen het Amsterdam UMC live. Dit is een van de vier zorgpaden die deze zomer in gang werden gezet binnen de gebundelde Amsterdamse academische ziekenhuizen. De samenwerking tussen het VUmc en AMC, waarbij men de zorg over de Amstel probeert te verenigen, vroeg om goede afstemming. Om op beide locaties dezelfde zorg te leveren en dezelfde informatie beschikbaar te stellen voor de patiënt heeft het Amsterdam UMC zich optimaal ingezet. Hiervoor zijn er op meerdere onderdelen acties ondernomen. Een van deze onderdelen is de aansluiting met MediMapp.

MediMapp

MediMapp geeft inzicht in de gehele zwangerschap middels een overzichtelijke tijdlijn. Ouders kunnen hier vanaf het moment dat ze zich melden voor de zwangerschapscontroles of opname in het Amsterdam UMC tot nét na de bevalling en kraambed hun zwangerschapstraject inzien. Van voorbereidingen tot afspraken tot informatie. Per ‘halte’, of het nou een (poli)afspraak is of een algemene wekelijkse informatie halte, kunnen de ouders alvast (gedoseerde) informatie lezen en terugzoeken. Passende informatie wordt op deze manier vanzelf aangereikt, ouders hoeven niet meer zelf te Googelen.

Goede voorbereiding

“Voor de implementatie van MediMapp op beide locaties is er nauw samengewerkt tussen beide locaties. De afdeling verloskunde van het Amsterdam UMC was enorm goed voorbereid op het traject en heeft tijdens de implementatie alle informatievoorziening strak uitgewerkt. Hierdoor verliep het traject zeer voorspoedig. Ook hebben we al zeer positieve eerste reacties van de gebruikers binnen. Zij vinden het met name prettig dat afspraken direct zijn in te zien en er veel informatie bij vermeld staat welke beschikbaar is op het juiste moment”, aldus Job van Rimmelzwaan – projectmanager vanuit MediMapp.

Meerwaarde voor alle gebruikers

“Samenwerking met Soulve Innovations, ontwikkelaar van MediMapp was erg prettig. Zij speelden goed in op onze wensen bijvoorbeeld ten aanzien van het toepassen van de uitgerekende datum. Dit levert een absolute meerwaarde voor alle gebruikers. Reacties vanuit collega’s zijn ook positief. MediMapp past goed in onze werkprocessen en draagt bij aan goede informatievoorziening richting onze patiënten.” Mia Martens – Operational lead MediMapp Amsterdam UMC

Cruxx Verbeterverhaal: Kwaliteit consult omhoog door nieuw patiëntenportaal

Eind 2018 ging in het LUMC het vernieuwde patiëntenportaal mijnLUMC live. Na het basiszorgpad volgen in 2019 negen zorgpaden voor specifieke aandoeningen. De eerste ervaringen met het vernieuwde portaal zijn goed.

Geen kijkdoos, maar een reisgids, dat moest het vernieuwde patiëntenportaal mijnLUMC worden. Het LUMC stelt hoge doelen als het gaat om de communicatie met patiënten. Maar het bestaande portaal, dat geïntroduceerd werd tegelijk met het elektronisch patiëntendossier (HiX) in 2011, werd niet goed gebruikt.

Persoonlijker

MijnLUMC moest persoonlijker worden en meer onderdeel zijn van het zorgproces op de poli. Nefroloog Paul van der Boog, die als arts in de stuurgroep mijnLUMC zit en op de eigen afdeling al jaren werkt met eHealth: “Om ervoor te zorgen dat het portaal echt gaat bijdragen aan de afspraak die de patiënt met zijn zorgverlener heeft, is het belangrijk om zowel artsen als patiënten te betrekken bij de ontwikkeling.”

Belangrijke momenten

Patiënten hebben met mijnLUMC inzage in hun dossier. Op een tijdlijn staan belangrijke momenten in het persoonlijke zorgtraject. Hier vinden patiënten informatie over hun aanstaande afspraak of behandeling, bijvoorbeeld met wie de afspraak is, wat er gaat gebeuren en wat veelgestelde vragen zijn. Maar ook lab- en radiologie-uitslagen, vragenlijsten en e-consulten zijn beschikbaar.

Bron: Qruxx

“MediMapp is misschien wel de meest onderschatte eHealth leverancier”

MediMapp is misschien wel de meest onderschatte eHealth leverancie

Van Ooik over zijn overstap, zijn ‘waarom’ en hoe we de snelheid van innovaties bij kunnen benen

 “Mijn droom? Het mogelijk maken van de best mogelijke zorg, welke eenduidig en toegankelijk is! Hoe? Door samen te werken met én rondom de patiënt, waarin verschillende aanbieders en leveranciers van (digitale) zorgoplossingen samenkomen en elkaar vertrouwen. Door het creëren van gevalideerde en eenduidige zorgprocessen kunnen we uitdagingen die soms ontstaan rondom samenwerking en gebrek aan vertrouwen oplossen.” Aldus Kees van Ooik na zijn overstap van Philips naar MediMapp.

Over Van Ooik’s ‘waarom’

“Ik wilde deze nieuwe uitdaging vooral aangaan omdat ik op zoek was naar een manier waarop ik een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ‘beste zorg’ terwijl ik een goede balans behoud tussen mijn persoonlijke drijfveren en commercie. Met ‘beste zorg’ wil ik overigens niet zeggen dat de huidige zorg niet goed is. Echter staat de huidige zorg wel onder enorme druk, door vier grote uitdagingen: toenemende zorgconsumptie, personele schaarste, hoge registratielast en vertraagde of uitblijvende implementatie van nieuwe technologieën. Door deze factoren kan de wilskracht naar betere zorg ook onder druk komen te staan, terwijl mensen die in de zorg werken als drijfveer hebben om de best mogelijke zorg te leveren. Voor mij betekent de best mogelijke zorg: concrete resultaten op deze vier uitdagingen.

Indrukwekkende statistieken

De missie en visie van Vincent Schot, CEO van Soulve Innovations en oprichter van MediMapp, sluiten naadloos aan op mijn persoonlijke drijfveren: patiënten én zorgverleners verbinden en ontzorgen. Dit is een prachtig vertrekpunt, maar voor mij is daad bij het woord voegen enorm belangrijk. In mijn eerste werkzame weken bij MediMapp ben ik dan ook nóg meer onder indruk geraakt door de hoeveelheid zorgpaden die reeds geïmplementeerd zijn. Voor meer dan 200 unieke aandoeningen hebben slimme algoritmes en transmurale samenwerkingen al ondersteuning geboden. De klantwaardering van gemiddeld hoger dan een 8.5 en adoptie van meer dan 75% spreken dan ook voor zich. Tijdens het implementatieproces zien zorgverleners vaak al de toegevoegde waarde, echter maakt de analyse op de data dit ook ‘hard’ inzichtelijk. Zie dit filmpje als een korte samenvatting.

De kracht van MediMapp: Niet zelf maar samen

Het verbinden van patiënten en zorgverleners kan alleen door samen te werken, juist ook met andere leveranciers. Er worden zoveel mooie oplossingen in rap tempo ontwikkeld en geïmplementeerd om patiënten te betrekken en communicatie te bevorderen. MediMapp wil juist samenwerken met partijen in plaats van concurreren. Op deze manier ontstaat er een hogere integratie en adoptie. Bij MediMapp vinden we ‘keep your lane’ belangrijk; vasthouden van het focusgebied waar jij goed in bent en nauw samenwerken met andere specialisten. Het is als het ware te vergelijken met een markt, waar consumenten profiteren van de specialiteiten van diverse marktkoopmannen. Hier wordt echter gehandeld vanuit één centrale plek, namelijk het marktplein. Naar de zorg vertaald zien wij MediMapp als marktplein waar we alle specialiteiten samenvoegen en waarbij de Total Patient Flow het centrale proces vormt. Wij zien dit als een horizontaal proces, waarin allerlei verticale specialistische oplossingen worden geïntegreerd.

Over Kees van Ooik

De afgelopen 5 jaar werkte Kees van Ooik bij Philips VitalHealth vanuit een business development functie en is hij met name actief geweest in de eerstelijn en tweedelijn zorgverlening. Kees van Ooik is sinds augustus actief als commercieel manager bij Soulve Innovations. Kees en zijn team zijn verantwoordelijk voor de optimale ondersteuning van de meer dan tien bestaande partners. Daarnaast begeleidt hij de groei naar circa 30 zorginstellingen in de Benelux. “Binnen Soulve gaan mijn team en ik ons dagelijks bezighouden met de optimalisering van service richting onze klanten en het verdiepen en verbreden van onze bestaande samenwerkingen. Dit op basis van een heldere strategie welke inspeelt op de uitdagingen van onze klanten, inclusief de vertaling naar pragmatische oplossingen voor interactie met patiënten en zorgverleners onderling”, aldus Kees van Ooik.

“MediMapp is misschien wel de meest onderschatte eHealth leverancier”

 

Van Ooik over zijn overstap, zijn ‘waarom’ en hoe we de snelheid van innovaties bij kunnen benen

 “Mijn droom? Het mogelijk maken van de best mogelijke zorg, welke eenduidig en toegankelijk is! Hoe? Door samen te werken met én rondom de patiënt, waarin verschillende aanbieders en leveranciers van (digitale) zorgoplossingen samenkomen en elkaar vertrouwen. Door het creëren van gevalideerde en eenduidige zorgprocessen kunnen we uitdagingen die soms ontstaan rondom samenwerking en gebrek aan vertrouwen oplossen.” Aldus Kees van Ooik na zijn overstap van Philips naar MediMapp.

Over Van Ooik’s ‘waarom’

“Ik wilde deze nieuwe uitdaging vooral aangaan omdat ik op zoek was naar een manier waarop ik een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ‘beste zorg’ terwijl ik een goede balans behoud tussen mijn persoonlijke drijfveren en commercie. Met ‘beste zorg’ wil ik overigens niet zeggen dat de huidige zorg niet goed is. Echter staat de huidige zorg wel onder enorme druk, door vier grote uitdagingen: toenemende zorgconsumptie, personele schaarste, hoge registratielast en vertraagde of uitblijvende implementatie van nieuwe technologieën. Door deze factoren kan de wilskracht naar betere zorg ook onder druk komen te staan, terwijl mensen die in de zorg werken als drijfveer hebben om de best mogelijke zorg te leveren. Voor mij betekent de best mogelijke zorg: concrete resultaten op deze vier uitdagingen.

Indrukwekkende statistieken

De missie en visie van Vincent Schot, CEO van Soulve Innovations en oprichter van MediMapp, sluiten naadloos aan op mijn persoonlijke drijfveren: patiënten én zorgverleners verbinden en ontzorgen. Dit is een prachtig vertrekpunt, maar voor mij is daad bij het woord voegen enorm belangrijk. In mijn eerste werkzame weken bij MediMapp ben ik dan ook nóg meer onder indruk geraakt door de hoeveelheid zorgpaden die reeds geïmplementeerd zijn. Voor meer dan 200 unieke aandoeningen hebben slimme algoritmes en transmurale samenwerkingen al ondersteuning geboden. De klantwaardering van gemiddeld hoger dan een 8.5 en adoptie van meer dan 75% spreken dan ook voor zich. Tijdens het implementatieproces zien zorgverleners vaak al de toegevoegde waarde, echter maakt de analyse op de data dit ook ‘hard’ inzichtelijk. Zie dit filmpje als een korte samenvatting.

De kracht van MediMapp: Niet zelf maar samen

Het verbinden van patiënten en zorgverleners kan alleen door samen te werken, juist ook met andere leveranciers. Er worden zoveel mooie oplossingen in rap tempo ontwikkeld en geïmplementeerd om patiënten te betrekken en communicatie te bevorderen. MediMapp wil juist samenwerken met partijen in plaats van concurreren. Op deze manier ontstaat er een hogere integratie en adoptie. Bij MediMapp vinden we ‘keep your lane’ belangrijk; vasthouden van het focusgebied waar jij goed in bent en nauw samenwerken met andere specialisten. Het is als het ware te vergelijken met een markt, waar consumenten profiteren van de specialiteiten van diverse marktkoopmannen. Hier wordt echter gehandeld vanuit één centrale plek, namelijk het marktplein. Naar de zorg vertaald zien wij MediMapp als marktplein waar we alle specialiteiten samenvoegen en waarbij de Total Patient Flow het centrale proces vormt. Wij zien dit als een horizontaal proces, waarin allerlei verticale specialistische oplossingen worden geïntegreerd.

Over Kees van Ooik

De afgelopen 5 jaar werkte Kees van Ooik bij Philips VitalHealth vanuit een business development functie en is hij met name actief geweest in de eerstelijn en tweedelijn zorgverlening. Kees van Ooik is sinds augustus actief als commercieel manager bij Soulve Innovations. Kees en zijn team zijn verantwoordelijk voor de optimale ondersteuning van de meer dan tien bestaande partners. Daarnaast begeleidt hij de groei naar circa 30 zorginstellingen in de Benelux. “Binnen Soulve gaan mijn team en ik ons dagelijks bezighouden met de optimalisering van service richting onze klanten en het verdiepen en verbreden van onze bestaande samenwerkingen. Dit op basis van een heldere strategie welke inspeelt op de uitdagingen van onze klanten, inclusief de vertaling naar pragmatische oplossingen voor interactie met patiënten en zorgverleners onderling”, aldus Kees van Ooik.

MediMapp in top vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland!

MediMapp in top vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland!

Soulve Innovations, oprichter van MediMapp, is een van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Bijzonder is dat MediMapp een van de weinige zorg technologie bedrijven is in deze lijst. De selectie, georganiseerd door Deloitte, wordt jaarlijks verkozen op basis van uitzonderlijke groeiprestaties. Bedrijven die deel uitmaken van deze top 50 hebben meestal een groeipercentage variërend van honderden tot een paarduizend procent per jaar. De ranking wordt bepaald op basis van de procentuele omzetgroei over de afgelopen vier jaar (2015-2018).

“Deze nominatie is een bevestiging en extra motivatie voor ons om hard te blijven werken voor onze missie; toegankelijke en transparante zorg voor iedereen. Het is juist mooi dat wij, als bedrijf dat zich richt op de gezondheidszorg, dit soort groei kunnen laten zien. Voor ons is het van belang dat de relatie tussen patiënt en zorgverlener steeds verder ondersteund worden met digitale toepassingen. Samen met onze bijzondere klanten brengen wij dit dagelijks in de praktijk.” Aldus CEO Vincent Schot.

Over MediMapp

MediMapp is hoofdproduct van Soulve Innovations en maakt zorgtrajecten voor reeds meer dan 100 unieke aandoeningen consumeerbaar. Dit betekent dat ingewikkelde zorgprocessen door middel van Artificial Intelligence op bronsystemen (zoals EPD’s) voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk worden gemaakt. Zonder extra registratielast ontvangen artsen en patiënten relevante informatie gedoseerd en op het juiste moment via een digitaal platform. Daarnaast worden specialistische eHealth oplossingen (bv. Keuzehulpen, thuis monitoring, chatbots en videobellen) geïntegreerd, waardoor er voor patiënten én zorgverleners één duidelijk overzicht ontstaat door middel van een tijdlijn. Het hoge gebruiksgemak van het platform is te zien in adoptie; deze is gemiddeld meer dan 75%. De resultaten van MediMapp dragen bij aan actuele thema’s zoals Value Based Healthcare en netwerkzorg en vormen belangrijke waarden, waardoor zorginstellingen zich kunnen onderscheiden.

Soulve Innovations

Soulve Innovations zet zich al bijna 10 jaar in voor consumeerbare zorg. Dit betekent dat zorg eenvoudig tot je te nemen is als patiënt, zorgverlener én manager. Ruim 50 medewerkers zetten zich dagelijks in voor innovatieve zorg binnen toonaangevende academische en topklinische zorginstellingen op nationaal en internationaal niveau.

Technology Fast 50

Ivo Meij, senior Manager bij Deloitte en bedient vele Fast 50 ondernemingen en startups: ‘Elk bedrijf gebruikt technologie, maar de bedrijven die uiteindelijk de Technology Fast 50 halen zijn hierin zo bedreven, dat zij bestaande markten ontwrichten en/of nieuwe markten aanboren.’

Dit is de 20e editie van de Deloitte Technology Fast 50. De exacte ranking van de snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland wordt op donderdag 10 oktober in Amsterdam bekend gemaakt.

Bron: Deloitte Technology Fast 50.

Netwerkzorg: ‘Blind simultaan schaken’ voor artsen

De hype van digitale gegevensuitwisseling voorbij

We geven met zijn allen in Nederland veel uit aan goede en betaalbare gezondheidszorg. Inmiddels meer dan 100 miljard op jaarbasis. Gezien de vergrijzing en toenemende zorgvraag weten we allemaal dat de zorg op een andere manier georganiseerd moet worden.

Daar zijn we in Nederland ook druk mee bezig. Zo zijn er veel initiatieven om mensen langduriger te laten thuis wonen en wordt er zorg verplaatst van de tweede en derde lijn naar de eerstelijn. Minder complexe zorg moet naar de eerstelijn en ook binnen complexe trajecten kan bijvoorbeeld de nazorg of de chemo weg uit het ‘dure’ ziekenhuis en meer decentraal en in de wijk dichtbij de patiënt. Centraliseren waar nuttig en decentraal waar mogelijk. Dit zijn allemaal logische en noodzakelijke stappen om zorg schaalbaar en betaalbaar te maken. Gevolg van deze noodzakelijke stappen is dat er steeds meer samen gewerkt moet worden in netwerken of ketens om patiënten de juiste zorg te bieden.

Er is wel een uitdaging om het lijdend voorwerp in deze casus niet te verliezen: de patiënt zelf. Vaak is het voor een patiënt met een complexe ziekte al een hele toer om alles binnen één zorginstelling te kunnen volgen en tot goede uitvoer te brengen. De patiënt krijgt al veel op zich af in een situatie met zorg vanuit één instelling. Door zorg meer te gaan verdelen is de patiënt vaak afhankelijk van nog meer verschillende zorgorganisaties. Deze organisaties hebben weer eigen EPD’s, informatievoorziening, portalen en eHealth voorzieningen. Vaak is het ook nog zo dat als patiënten eenmaal in de zorgmolen komen ze worden behandeld voor meerdere ziektes (co-morbiditeit) en als ze ouder zijn nog gebruik maken van andere zorgfaciliteiten zoals de ouderenzorg, thuiszorg en/of revalidatiezorg.

In de praktijk geeft netwerkzorg vaak een scala aan (digitale) problemen:

Gegevens tussen instellingen kunnen moeilijk worden uitgewisseld. Door ontbreken van gegevens worden onderzoeken dubbel uitgevoerd en/of ontstaat er onduidelijkheden in de behandeling of de volgende stappen.
Patiënten moeten voor de zoveelste keer het gehele verhaal doen. Tot zowel onvrede van patiënt als zorgverlener.
Juridisch is het complex om samen te werken en te bepalen welke data je wanneer kan zien.
 PGO’s zijn we aan het opzetten, maar kennen nog weinig tot geen adoptie en integratie met EPD’s/werkprocessen.
Politieke belangen houden échte gegevensuitwisseling tegen.

Ook hebben we al in allerlei digitale oplossingen geïnvesteerd om bovenstaande problemen aan te pakken:

XDS systemen voor uitwisseling van documenten en beelden.
(Landelijke) EPD-systemen, LSP, PGO’s.
Afsprakenstelsels, standaarden.

Maar toch heeft dit alles niet geleid tot dé oplossing of doorbraak waar we met z’n allen op hopen. Als je menigeen zorgverlener in het land spreekt is het in de praktijk heel lastig om met zijn collega’s samen te werken. Hoe komt dat nou?

De mythe van alle gegevens beschikbaar

Wat je misschien opvalt in de alinea’s hierboven is dat er al snel allerlei (digitale) problemen en barrières genoemd worden. De beschikbaarheid van de scans, de medicatie, het verhaal van de patiënt etc. Alle oplossingen waar we tot nu mee bezig zijn geweest (vaak afkortingen: XDS, EPD’s, PGO’s) gaan uit van het beschikbaar maken van deze gegevens. De onderliggende assumptie is: Als iedereen toegang heeft tot de juiste gegevens dan zijn we er. En daar zit nou wat mij betreft juist de ádder onder het gras. Was dat maar zo!

 

Ga maar na: binnen een ziekenhuis is het vaak al lastig om – ondanks dat alle gegevens beschikbaar zijn – in het EPD een goed integraal overzicht van één patiënt of serie zorgtrajecten te geven. Zorgverleners geven aan dat ze vaak moeten ‘grasduinen in hun systeem’ of toch even het een ander bij elkaar moeten zoeken. De grap is dat we nu in de ketencontext ‘meer van hetzelfde’ gaan doen. Einstein zei ooit: ‘Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result.’ Als we maar nog meer data beschikbaar maken in systemen met tabbladen en viewers lossen we ons probleem op. Je ziet nu vaak nog grotere lijsten met nog meer ‘gegevens van de patiënt’’.

 

Waarom werkt het uitstorten van meer ‘tools’ en data dan niet? Een hele eenvoudige metafoor: Stel je hebt een groep kinderen die samen een kleurplaat van Bambi moeten kleuren met allemaal verschillende kleuren en je wilt een hele specifieke uitkomst (dat Bambi goed in gekleurd wordt volgens de Disney Films). Dan zul je met deze kinderen afspraken moeten maken of wie welke potloden gebruikt en welke delen inkleurt en wanneer. Het is waarschijnlijk onvoldoende om over deze kinderen al nog meer papier, de potloden en de uitkomst uit te storten en te ‘hopen’ dat het goed komt. Nou hebben we het in de zorg natuurlijk over veel complexere processen en zaken die nog veel nauwer komen dan een kleurplaat. Alleen storten we digitaal de patiënt en de arts vol met alle gegevens in de hoop dat ze er dan met elkaar gaan uitkomen. Wat mij betreft is dit ijdele hoop.

“Alleen storten we digitaal de patiënt en de arts vol met alle gegevens in de hoop dat ze er dan met elkaar gaan uitkomen.”

Het ‘10 minuten’ schaakbord van de arts

Het echte probleem van samenwerking is namelijk een andere: Stel je bent arts. En je zou -door een groot wonder- bij alle gegevens van je patiënt kunnen: álle consulten, alle dossiernotities, scans, (zelf)metingen en alle PROMS scores van 3 verschillende ziektes binnen 3 verschillende instellingen. Deze instellingen zijn ook nog verdeeld over de huisarts, ziekenhuizen en thuiszorg. En je hebt slechts 10 minuten voor een consult en een klein beetje voorbereidingstijd. Hoe ga je dan ál deze informatie ordenen en snel tot de kern komen? En hoe stem je dan af met je collega uit de eerste lijn dat hij de urine incontinentie met de patiënt doorspreekt en jij je focust op andere zaken? En stel dat je deze afspraak hebt gemaakt: hoe weet je dan zeker dat dit voor deze patiënt ook gebeurd is? Of ga je het dan toch even checken? Je probleem zit niet in de gegevens, maar in de afstemming.

“Het is ongelofelijk hoeveel informatie-bronnen artsen tot zich moeten nemen, verzamelen, interpreteren en dan ook nog even een goed en empathisch gesprek met de patiënt voeren. Dat allemaal in 10 minuten.”

Wat mij betreft worden artsen nu vaak gevraagd om blind meerdere partijen (al hun patiënten) simultaan te schaken. Ze kunnen de zetten van de andere ketenpartners niet zien, maar krijgen deze overgeleverd via de ‘data’ of via de overlevering van de patiënt. Het is wat mij betreft knap dat dit überhaupt nog zo vaak goed gaat! En deze meen ik, het is ongelofelijk hoeveel informatie artsen tot zich moeten nemen, verzamelen, interpreteren en dan ook nog even een goed en empathisch gesprek met de patiënt voeren. Dat allemaal in 10 minuten. Tijd om deze zorgverlener dus te gaan helpen en ondersteunen. Hoe kan deze zorgverlener met zijn – net zo drukke – collega’s gaan samenwerken? Meer data over hem uitstorten?

 

Als zorgverlener heb je dus iets nodig om:

Werkafspraken vast te kunnen leggen met je collega’s (hoe ziet het schaakbord van een bepaalde ziekte eruit en wat zijn de zetten/stappen hierin);
Te zien waar iedere patiënt binnen deze werkafspraken is (de status op het schaakbord);
Binnen één opslag op het juiste moment het juiste gegeven aangereikt te krijgen wat je nu nodig hebt (toelichting op de laatste zet op het schaakbord of een zaklampje naar de plek op het schaakbord waar je moet kijken);
Automatisch de juiste stappen die jij zet als zorgverlener weer vast te leggen.

Het proces als leidend principe voor samenwerking

Om écht goed te kunnen samenwerken heb je dus iets nodig om samen te kunnen werken. Van belang is dat dit digitaal is en ook beschikbaar voor al je patiënten waarbij je de gehele keten inzichtelijk hebt. In zakelijke termen noem je dit ‘iets’ een bedrijfsproces.

Volgens de definities (zoals beschreven in Denken in processen van Peter Matthijsen), is een proces ‘het geheel van activiteiten dat zich afspeelt tussen de vraag naar een product of dienst en het leveren daarvan’. Een proces is dus een serie van activiteiten (uitgevoerd door mensen of machines), waarbij verschillende middelen nodig zijn. Voor deze activiteiten is informatie en communicatie nodig. Veel voorkomende processen binnen organisaties zijn het inkoopproces, het interne controleproces of het leveringsproces. Een proces kan over verschillende afdelingen en soms zelfs verschillende organisaties heen lopen.’

Wat mij betreft is deze definitie de spijker op zijn kop: een proces is dus een serie van activiteiten, waarover gecommuniceerd dient te worden en deze kan over verschillende organisaties heen lopen. Laat dat nou net zijn wat we in zorg continu aan het doen zijn met elkaar! Ik hoor de kritische lezer denken: ‘Dit doen we toch al, of dit hebben we toch al gedaan?!’ Dat is deels waar. Er is natuurlijk van alles geprobeerd met workflows, KIS systemen en order flows in o.a. EPD’s. Maar dat is het allemaal net niet. Want dat geldt dan weer niet voor een deel van de patiënten of bepaalde complexe oncologische flows: ‘Die ondersteunen we niet’. De eerder ingezette oplossingen zijn vaak een module of een extra systeem om ‘ook iets met processen te doen.’ De truc is om het echt als basisprincipe te kiezen.

 

Wat mij betreft als je daadwerkelijk samen wil optrekken en opereren moet je beginnen met één procesmodel en die digitaal vastleggen en gaan volgen. Dan kan je pas echt samenwerken. Dit moet de basis zijn van je samenwerking, je ICT architectuur en evaluatie van werkafspraken.

Terug naar het inkleuren van de tekening: Wat als je hier een proces hebt? Je spreekt dan met kinderen af wie welke kleur gaat kleuren op de kleurplaat en wanneer. Dus wie kleurt de ogen met welk potlood, wie kleurt het lijf etc. Dan weet je zeker dat je Bambi goed is ingekleurd en iedereen voldaan naar huis gaat na de tekensessie.

Vertaald naar de context van de zorg betekent dit dat je dus precies afspreekt wie welke stappen van het zorgproces oppakt (de intake, de scan, het bespreken van urine incontinentie, het consult, de behandeling e.d.). Dus welke zorgverlener krijgt verantwoordelijkheid over welke stap welke informatie wat hoort er precies bij deze stap en wat niet. Deze afspraken zijn nog niet voldoende (en vaak aanwezig), maar deze stappen vervolgens digitaal voor elke patiënt direct bijhouden en up-to-date houden dat is kunst. En daar heb je hulp (software) bij nodig.

Bijkomend voordeel van het werken in een digitaal proces is dat je vervolgens ook die grote hoeveelheid data goed kan structuren. Al die informatie, scans, (zelf)metingen en proms scores zijn op bepaalde punten in het traject relevant. Dus op deze manier kun je aan zorgverleners duidelijk maken waar iemand in het proces is en wanneer welke data relevant zijn.

Conclusie is dus alleen met data ben je er niet. Sterker nog dan mis je het meest essentiële onderdeel. De spin in het web die alles bij elkaar houdt: het proces. Dit proces wil je digitaal gaan vastleggen en monitoren om er zeker van te zijn dat je succesvol samenwerkt.

Voordelen van het proces centraal stellen in digitale samenwerking

Samenwerken volgens het proces geeft ook een aantal voordelen:

1.     Hogere patiënttevredenheid: je kunt de patiënt veel beter gaan begeleiden en de juiste informatie op het juiste moment aanbieden;

2.     Hogere kwaliteit van de behandeling en gesprekken: doordat je minder tijd kwijt bent met uitzoeken wat er hiervoor gebeurd is en sneller de juiste keuzes kunt maken;

3.     Efficiëntie over de gehele keten: alle dubbelingen qua onderzoeken, diagnostiek en extra consulten door onduidelijkheid kun je gaan minimaliseren. Dit scheelt geld en kostbare tijd;

4.     Je kunt ‘nu’ beginnen: je hoeft niet te wachten tot alle data beschikbaar is of de perfecte XDS of PGO implementatie er is. Je kunt namelijk het proces al gaan uitwerken met je keten partners, deze digitaal gaan vastleggen en hierop gaan sturen en bijhouden;

5.     Meer inzicht en overzicht voor zorgverleners: structureren van je data en gegevens uit al die bronnen op basis van het proces. 

Voorbeelden

Integrale geboortezorg

 

Een voorbeeld van waar al langer in een netwerk wordt gewerkt is de (integrale) geboortezorg. Hier werken de kraamzorg, verloskundigen en gynaecologen uit het ziekenhuis samen voor een goede geboorte. Deze netwerkzorg is zelfs vaak verenigd in een transmurale organisatie (VSV) met afgestemde zorgpaden. Ook is zijn vaak de data al beter beschikbaar door centrale initiatieven (PeriHub, BabyConnect). Juist bij deze groep zorg zien wij veel vraag voor digitale zorgpaden om beter samen te werken. Er is namelijk geen enkele garantie dat als je dit met elkaar hebt afgesproken dit ook wordt nageleefd. Een mooi voorbeeld is VSV Annature (regio Breda). Dit VSV werkt in één dossier binnen het Epic van het Amphia Ziekenhuis. Hier is de utopie dus werkelijkheid. Alle data zijn ér. Ook zij hebben behoefte aan verdere afstemming en willen hun zorgpaden digitaal monitoren en kunnen delen, ondanks dat alle gegevens er zijn! Een ander voorbeeld is VSV Rondom (Regio Haarlemmermeer – Spaarne Gasthuis) dat al langere tijd met MediMapp werkt om hun zorgpaden te kunnen monitoren en delen.

CWZ-Radboudumc voor prostaatkanker

Het Radboudumc en CWZ werken intensief samen rondom prostaatkanker. Zo heeft het CWZ gerobotiseerde operaties die veel meerwaarde kunnen bieden voor patiënten. Ook zijn er diagnostische trajecten en behandelingen die in het Radboudumc plaatsvinden. Bij uitstek een voorbeeld van specialisatie en ketenzorg waar dit nuttig is. In deze ziekenhuizen worden patiënten vaak heen-en-weer verwezen en doorlopen patiënten een gezamenlijk zorgpad. Deze ziekenhuizen zijn nu bezig om op basis van MediMapp Shared Care een gezamenlijk digitale patiëntflow/ ketenzorgpad vast te leggen.

 

De aanpak van een gezamenlijk digitaal proces via MediMapp Shared Care geeft de volgende benefits:

Patiënten krijgen vanuit één verhaal (één app) het gehele traject aangeboden voor betere ervaring en minder afstemming;
Zorgverleners uit beide ziekenhuizen kunnen één centrale tijdlijn met hun afgestemde zorgpad volgen vanuit hun eigen EPD. Geen dubbele onderzoeken, extra belletjes naar collega’s of extra vragen aan de patiënt meer;
Er is inzage mogelijk voor de betrokken zorgverleners in relevante elementen (afspraken, niet reanimeren verklaring e.d.) uit het onderlinge dossier. Dit betreft zowel HiX (CWZ) als Epic (Radboudumc).

Deze case is veelbelovend als volgende stap in de realisatie van transmurale digitale ketenzorg.

Wil je zelf ook aan de slag met een digitaal ketenproject? Begin bij het definiëren en digitaal vastleggen van het proces met alle betrokkenen. Dit proces dient gekoppeld te zijn aan de juiste brondata.

Wil je hier mee aan de slag of meer over weten neem dan contact op met mij of één van mijn collega’s, we helpen je graag verder. Wil je meer van dit soort blogs lezen en op de hoogte blijven van de kracht van het digitale proces? Abonneer je dan hier op onze nieuwsbrief.