17.04.2019 - Uncategorized

MediMapp scoort twee keer een 8!

1 min
Geschreven door Soulve Innovations

MediMapp scoort een 8 op twee nieuwe zorgpaden binnen het Radboudumc: kinderurologie en longkanker.

Vanaf medio maart stond het zorgpad longkanker live, een afdeling met een groeiende patiëntpopulatie. Binnen dit zorgpad is er een koppeling gemaakt met het BEACON protocol, waarin het persoonlijke schema voor systeemtherapie wordt geregistreerd. Tot nu toe konden patiënten enkel een overzicht vinden met alle bestaande middelen, nu ziet de patiënt precies de middelen die op hem of haar van toepassing zijn, inclusief leefregels en bijwerkingen. Patiënten hoeven dus niet meer zelf actief op zoek, maar krijgen hun gepersonaliseerde zorg aangereikt.

Ook voor kinderurologie is er ook een speciaal zorgpad ontwikkeld. Omdat de aandoening al op jonge leeftijd begint zullen veel kinderen er de opvolgende jaren nog rekening mee moeten houden. Dit kunnen controle afspraken zijn, maar dit kan ook een complexere behandeling of nazorg zijn. Voor complexere kwesties is er een speciaal pad geïntegreerd waarbij er per leeftijd wordt aangegeven waar de patiënt rekening mee moet houden. Vanwege de leeftijdscategorie van de meeste patiënten zullen de ouders in eerste instantie gebruik maken van MediMapp, later kunnen kinderen zelf hun zorgpad inzien. Ook overige handige informatie is zichtbaar, zoals welke hulpmiddelen wel of juist niet worden vergoed.

 

Benieuwd naar MediMapp? Lees hier verder en vraag de demo aan!