16.12.2019 - Uncategorized

MediMapp spreker op Roche Dialogues Eindhoven

1 min
Geschreven door Soulve Innovations

Gisteren sprak Vincent Schot, CEO van Soulve Innovations en ontwikkelaar van MediMapp, op Roche Dialogues te Eindhoven over innovatie en personalisatie in de zorg en de manier waarop MediMapp bijdraagt aan de beleving van de ontvangen zorg door de patiënt.

Samen met onder andere Lucien Engelen, Amr Makady en Madelon Johannesma werden er vraagstukken behandeld rondom personalised healthcare, zoals hoe we de zorg (nog) consumentgerichter kunnen maken en het vraagstuk in hoeverre Shared Decision Making haalbaar is.

Uit de sessie kwam onder andere naar voren dat veel artsen en andere zorgpartijen een manier missen waarop informatie voor de patiënt én zorgverlener wordt gebundeld, een vraagstuk waar MediMapp oplossing voor biedt.

Doordat MediMapp een koppeling maakt met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kost het gebruik van de applicatie géén extra tijd voor de zorgverlener, maar kunnen wel alle relevante en persoonlijke informatiestukjes op het juiste moment aan de patiënt worden aangeboden. Uit resultaten is gebleken dat dit een positieve uitwerking heeft op de ervaring van de zorg en de behandeling. Doordat patiënten beter kunnen inzien wat specifiek op hun van toepassing is kunnen zij zich beter voorbereiden voor afspraken of onderzoeken en volledig focussen op hun herstel. Daarnaast is gebleken dat het aantal telefoontjes naar de zorginstelling voor bevestigingsvragen significant daalde na implementatie van MediMapp.

Hoe MediMapp precies werkt? Ga naar deze link.