18.09.2019 - Uncategorized

Nieuwe MediMapp Verloskunde geeft inzicht tijdens gehele zwangerschap

2 min
Geschreven door Soulve Innovations

UTRECHT, 11 JULI. De verbeterde app maakt een koppeling tussen afspraken, gebeurtenissen en duur zwangerschap. Hierdoor kunnen specificaties in context worden geplaatst en eventuele complicaties wellicht eerder gesignaleerd. De applicatie is sinds deze week beschikbaar in het LUMC en Amsterdam UMC.

De tijden van eenvoudige afspraakbevestigingen zijn voorbij. Patiënten, cliënten en ook toekomstige ouders willen context; wat kunnen ze van een afspraak verwachten en hoe kunnen zij zich hiervoor voorbereiden. Men kan nu teruglezen en vooruitkijken en op deze manier grip krijgen op wat er te wachten staat.

Bij een zwangerschap maakt het per afspraak een enorm verschil wat er tijdens een consult gebeurt. In week 16 gaat een voorlichting voornamelijk over het luisteren naar de harttonen van het kind, in week 24 daarentegen wordt deze voorlichting gebruikt voor een suikertest. Zodra (toekomstige) ouders weten om welke afspraak het gaat, kunnen zij bijvoorbeeld vragen voorbereiden. Dit bespaart een hoop vragen, googelen en onduidelijkheden achteraf. Ook wordt hierdoor de kwaliteit van het consult beter, doordat men dieper kan ingaan op de inhoud van de verstrekte informatie en gestelde vragen.

 

Een volledig en actueel overzicht

De vernieuwde MediMapp brengt duur van de zwangerschap, afspraak en context bij elkaar. Voorheen ontving men bijvoorbeeld slechts een melding van een afspraak, zonder informatie te ontvangen over de betekenis van deze afspraak. Door de koppeling ontstaat er één overzichtelijk zorgpad en wordt de juiste informatie op het juiste moment getoond. Ook bij instroom gedurende een later stadium van de zwangerschap wordt deze alsnog gekoppeld aan overige informatie en op die manier gepersonaliseerd. MediMapp is ook in staat de voortgang van de zwangerschap in weken zichtbaar te maken in de tijdlijn. Deze tijdlijn wordt volledig opgebouwd op basis van gegevens van Epic en Hix en is daardoor altijd actueel.

Zowel zorgverlener als toekomstig ouder krijgen deze gekoppelde informatie te zien, waardoor voor allebei de partijen beter overzicht ontstaat.

Om de persoonlijke koppeling voor elkaar te krijgen is er door meerdere experts gekeken naar verschillende zwangerschapstrajecten. Dit geldt voor zowel standaardprocedures als afwijkende trajecten. Ook is er met zorgverleners besproken waar zwangeren behoefte aan hebben, zodat aan alle wensen kon worden voldaan. Een groot verschil van een zwangerschap-zorgpad in vergelijking tot andere zorgtrajecten is dat er een duidelijk eindpunt is, de app neemt het eindpunt (de bevalling) als uitgangspunt en rekent als het ware terug.

 

BabyConnect

Eerder dit jaar werd er een VIPP regeling (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) voor de geboortezorg ingesteld. Deze regeling beoogt de informatie uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de cliënt te vereenvoudigen. Zo ook het initiatief BabyConnect, een landelijk actieprogramma voor gebruiksvriendelijke informatie uitwisseling tussen cliënt en behandelaar en tussen zorgverleners. Al deze initiatieven staan in het teken van goed aangesloten zorg door middel van goed georganiseerde informatiestromingen. De komst van deze vernieuwde MediMapp sluit volledig aan op het zo efficiënt mogelijk inrichten van zorgpaden, zodat er een transparant en helder overzicht ontstaat voor zowel zorgverlener als cliënt.

 

PROMs en ketenzorg

De app wordt telkens vernieuwd, zo wordt er constant gekeken naar optimalisatie en het inrichten van complexere processen. Ook kunnen extra opties mogelijk gemaakt worden, zoals het sturen van pushberichten en een integratie met PROMs. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om de Medimapp verloskunde in te zetten voor het gehele VSV, waarbij ook de verloskundige praktijken en hun systemen gekoppeld worden.