Waarom MediMapp

Hogere patiënttevredenheid door betere zorg
Patiënten maken steeds vaker gebruik van meerdere zorgverleners. Elk met hun eigen behandeling, medicatie en informatievoorziening. Zij zien daardoor soms door de bomen het bos niet meer. MediMapp biedt hierin de oplossing. In MediMapp komt alle informatie over de zorg van een patiënt samen. Zo hebben zorgverleners altijd een totaaloverzicht van de geboden zorg. Patiënten ontvangen de informatie over hun behandeling(en) gedoseerd. Op het moment dat het voor hen relevant is. Hierdoor houden zij grip op hun eigen zorgtraject en zijn zij beter voorbereid op wat komen gaat. De patiënt is hierdoor beter in staat om mee te beslissen over zijn/haar behandeling. Dit zorgt ervoor dat patiënten meer vertrouwen hebben in de zorg en hun therapietrouw stijgt.

 

 

Beter totaaloverzicht door unieke koppeling met EPD
MediMapp is de enige app met een koppeling met alle EPD-systemen. Hierdoor kan de app alle informatie real time laten zien. Zowel op desktop, tablet als mobiel. Via pushberichten herinnert MediMapp de patiënt aan te ondernemen acties en afspraken. Precies op het juiste moment. Resultaten van deze acties worden vervolgens rechtstreeks naar het EPD verzonden. Zonder tussenkomst van een behandelaar. MediMapp integreert met de systemen die een zorginstelling al gebruikt. MediMapp haalt de informatie uit de bestaande systemen. De zorgverlener blijft werken in zijn of haar eigen omgeving en ziet MediMapp via een viewer in het EPD. De zorgverlener kan zijn of haar werk dus op dezelfde wijze blijven voortzetten. Zonder dat dit leidt tot extra administratielast.

Rapportages voor optimalisatie van de zorg
MediMapp biedt artsen en zorgmanagers rapportages over bijvoorbeeld doorlooptijden, medische uitkomsten en patiëntuitkomsten, welke uitgezet worden tegen zorgpaden en zorgpadvariatie. Zo kunnen zorgverleners real-time over de gehele keten hun zorgprocessen analyseren en verbeteren. Patiëntuitkomsten worden gebruikt om de toegevoegde waarde van de zorg voor patiënten inzichtelijk te maken, wat aansluit bij het concept Value-Based Healthcare. Tevens kunnen afwijkingen van het traject real-time gesignaleerd worden om zo te voorkomen dat een patiënt niet de afgesproken zorg ontvangt. Dit alles leidt tot optimalisatie van de zorg.

Ketensamenwerking mogelijk
MediMapp maakt (transmurale) ketenzorg mogelijk. Ontvangt een patiënt zorg van meerdere zorgaanbieders? Dan geeft MediMapp inzicht in het totale behandeltraject van een patiënt. Dit biedt zorgverleners de mogelijkheid het zorgproces van een patiënt optimaal op elkaar af te stemmen. Informatie in de app is altijd up to date.