MediMapp Portal

MediMapp Portal integreert Medimapp Care Pathway met het algemene patiëntenportaal van de zorginstelling. 

Alle informatie uit het patiëntenportaal is beschikbaar binnen MediMapp Portal , waardoor de patiënt alle relevante informatie op 1 plek in kan inzien. Het voordeel hiervan is dat patiënten slechts op 1 plek hoeven in te loggen om te beschikken over alle relevante medische informatie zowel generiek als specifiek voor hun zorgpad.

Door het gebruik van MediMapp portal wordt onder andere onderstaande informatie getoond:

  • de uitslagen van onderzoeken;
  • de medische correspondentie;
  • het medicatie overzicht.

Hiermee biedt MediMapp Portal optimaal gebruikersgemak voor de patiënt met een eenduidige look en feel.