MediMapp Shared Care

MediMapp Shared Care is een uitbreiding van MediMapp Care Pathway en wordt vooral ingezet voor behandeltrajecten waarbij de patiënt zorg ontvangt van meerdere zorgaanbieders. 

Ketensamenwerking mogelijk
MediMapp maakt (transmurale) ketenzorg mogelijk. Ontvangt een patiënt zorg van meerdere zorgaanbieders? Dan geeft MediMapp inzicht in het totale zorgtraject van een patiënt. Dit biedt de verschillende zorgverleners de mogelijkheid het zorgproces van de patiënt zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Informatie in MediMapp is altijd up to date, door de real-time koppeling met het EPD.