Soulve Innovations

Ontdek Medimapp binnen 30 minuten

Wilt u weten hoe MediMapp eruit ziet en wat wij uw zorginstelling kunnen bieden? Vraag de demo aan.

Wat kunt u verwachten van de demo?

De demo laat de functionele werkzaamheid van MediMapp zien, voor zowel patiënt als arts. 

In deze demo wordt inhoudelijk ingegaan op:

  • MediMapp: EPD multi-platform ondersteuning door Hix / Epic / SAP;
  • Voorbeeld van een Zorgpad;
  • De basistijdlijn;
  • Het medisch dossier;
  • Toegevoegde waarde MediMapp Analytics, voor procesgestuurde zorg;
  • Shared care; delen van patiëntinformatie op moment van behandeling (ketenzorg).

3 grote voordelen van MediMapp

Zij gingen u al voor

De werkwijze van het MediMapp team is duidelijk, concreet en zij pakken dingen snel op. De MediMapp app geeft een zeer verhelderend en duidelijk overzicht over iemands zorgpad. Een navigatietool van het ziektebeeld.
Urologist
Jeroen Bosch Ziekenhuis
“De toegevoegde waarde van MediMapp zit hem voor mij vooral in de toegankelijkheid van het communicatiemiddel voor de patiënt. Er kan veel info die nu her en der uitgereikt wordt, dan wel schriftelijk dan wel digitaal gebundeld worden in Medimapp.”
Anoniem